Vad menar Mats Odell?

Såg nyss på TV4 Nyheterna och till min förvåning sa kommunminister Mats Odell att det inte är aktuellt med någon katastroffond. Har han glömt vad alliansen tyckte när vi satt i opposition efter stormen Gudrun? Jag har tidigare kritiserat Ulrica Messing för att hon bytt åsikt i frågan, och det vore minst lika pinsamt om alliansen nu skulle byta åsikt på andra hållet.

I april 2005 gav riksdagen ett tillkännagivande till regeringen, miljöpartiet röstade tillsammans med alliansen för en reservation i försvarsutskottet (Betänkande 2004/05:FöU8):

“Det bör därför i dessa lagar tydligt definieras i vilka delar staten vid en katastrofsituation tar ett nationellt ekonomiskt ansvar. Kommunerna kan inte förväntas stå för hela notan vid den här typen av naturkatastrofer. I stället behövs en väl avvägd balans mellan statens och kommunernas kostnadsansvar. På sikt kan ett nationellt katastrofkonto övervägas i syfte att bistå kommuner vid stora katastrofer. Det gäller både för katastrofer utomlands där många svenskar drabbas och i motsvarande situationer inom landet. Insatserna kan bli mycket långvariga. Specifikt drabbade kommuner behöver en möjlighet till ekonomiskt stöd från staten. Detta bör ges regeringen till känna.”

Visst handlade tillkännagivandet bara om att ett nationellt katastrofkonto kan övervägas på sikt, men innan jag som vald riksdagsledamot godkänner att regeringen säger nej till detta måste jag åtminstone se hur detta övervägande skett. Tillkännagivandet kan inte nonchaleras bort bara för att det är en ny regering. Riksdagens tillkännagivanden går till regeringen som institution och finns kvar lika bra efter ett regeringsskifte.

För att ytterligare problematisera Odells uttalande så kan jag berätta att det finns gott om borgerliga riksdagsledamöter som har motionerat om att det ska inrättas en katastroffond eller ett katastrofkonto. Under motionsperioden i höstas motionerade t.ex. Odells partikamrat Dan Kihlström om det, likaså min partikamrat och tillika andra vice talman Birgitta Sellén. Året före motionerade även moderaterna Ulla Löfgren och Elizabeth Nyström om det liksom Kenneth Johansson (c). Går man ytterligare ett år tillbaka så står nuvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson för en likadan motion.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.