Opinionsundersökningar

De senaste dagarna har det kommit ett par opinionsundersökningar som visar klar övervikt för vänsterkartellen. Vi i alliansen har fått minskat stöd medan framförallt socialdemokraterna ökat. Hela fem procentenheter i en undersökning. Detta samtidigt som Göran Persson varit totalt osynlig under flera veckor. Undrar vilka slutsatser han drar av det.

Det är klart att det aldrig är positivt med dåliga opinionssiffror (vi i Centerpartiet ligger dock högre än vi låg i opinionsundersökningarna före valet även om vi ligger lägre än valresultatet), men samtidigt förvånar det inte efter den diskussion som förts kring vårt A-kasseförslag. I valrörelsen diskuterades jobbpolitiken som en helhet och då tog väljarna ställning för alliansens förslag. När vi lyckas få ner arbetslösheten så tror jag att kritiken minskar och opionsstödet ökar.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.