Nordiska Rådet

På måndag-torsdag nästa vecka ska jag deltaga på Nordiska Rådets session i Köpenhamn. Jag har tidigare bara varit med på sessionen i Stockholm, men nu har jag avancerat till att ingå i presidiet. Det innebär att jag får möjlighet till möten med bl.a. de nordiska statsministrarna och lunch hos Drottningen. Utöver att jag tycker att de nordiska frågorna, inte minst de vardagliga gränshindren i Öresundsregionen, är viktiga så kommer de fyra dagarna i Köpenhamn innebära många trevliga personliga erfarenheter.

Men, det var inte därför jag skriver om sessionen på bloggen. Utan jag vill höra från er som läser det här om ni har något som ni vill att jag ska lyfta på Nordiska Rådet. På dagordningen finns “Temadebatt om utvecklandet av Norden som en global vinnarregion” där samtliga statsministrar deltar, redogörelser från utrikes- och försvarsministrarna, bekämpande av människohandel och prostitution, nordisk välfärdspolitik, nordiskt samarbete om energiplanläggning, klimatpolitik, nordisk språk- och kulturpolitik, samt forskning, innovation och utbildning.

Med andra ord finns det många politikområden som kommer att diskuteras. Har ni några synpunkter eller frågor som ni tycker jag behöver ta upp så maila mig eller lägg en kommentar här på bloggen.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

4 Responses to Nordiska Rådet

 1. Att Norden väger tyngre i EU än den enskilda nationalstaten, ex Sverige, framstår som självklart. Finns det någon planering för att driva EU-frågor med Nordisk samverkan? Om det finns en sådan planering, hur kan vi få med Baltikum och varför inte Norge i Nordisk EU-samverkan.

 2. Ilan Sadé says:

  Tja, när det gäller nordisk språkpolitik får du gärna ta upp frågan om att erkänna samtliga skandinaviska skriftspråk (vilka väl idag officiellt är fyra till antalet) inom Skandinavien. Vi ska se till att lägga av med krav i lagar, förordningar och föreskrifter på exempelvis svensk text på produkter – det räcker med märkning med skandinaviskt språk. Detta var bara ett exempel av många. Textning av TV-inslag borde t ex upphöra. Någon gång får vi för fasen lära befolkningen att vänja ögonen och spissa öronen.

  På sikt borde vi naturligtvis gå mot ett gemensamt nordiskt skriftspråk, samt öppna för nationella och regionala variationer parallellt. Tala om att förena Norden kulturellt!

  Sålunda – ta gärna upp dessa frågor om lämpligt tillfälle ges.

 3. site admin says:

  Lars, jag tycker att du har helt rätt. De nordiska, och gärna även de baltiska länderna, borde förbereda viktiga EU-frågor mer gemensamt för att öka tyngden i argumentationen i Bryssel. Jag vet att det skett vid vissa tillfällen, men det är inte med någon regelbundenhet som jag förstått att t.ex. NL, Belgien och Luxemburg gör.

  Jag tycker att det är viktigt att öka den nordiska språkförståelsen som bara blivit sämre och sämre. Men att ta bort textning är ingen bra idé av en annan anledning. Tvärtom kommer vår nya kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, själv hörselskadad, att arbeta för mer textning i TV.

 4. Ilan Sadé says:

  Nej, att begränsa hörselskadades möjligheter att få textning av TV-program givetvis inte vad jag avsåg. Det kan man lösa tekniskt, så att de som vill ha textning oftare i sin TV kan få det.

  Däremot är det dumt att slentrianmässigt sätta undertexter när ett annat skandinaviskt språk talas. Oftast sätts t o m undertexter när en dansk eller norrman övergår till “skandinaviska” för att underlätta för en svensk TV-publik. Väldigt, väldigt onödigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.