Nationell kampanj om sexuellt överförbara sjukdomar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nationell kampanj om sexuellt överförbara sjukdomar.

Motivering

Under 80-talet genomfördes en nationell kampanj om HIV/AIDS. Denna kampanj gav en bred kunskap och medvetenhet bland befolkningen om vad HIV/AIDS är, vilka risker som finns att bli smittad och hur man bör skydda sig mot alla sexuellt överförbara sjukdomar. Tyvärr har denna kunskap inte förts vidare till dagens unga svenskar i tillräckligt stor omfattning.

Allt färre ungdomar använder kondom vid tillfälliga sexuella kontakter och begreppet säker sex tycks vara något som glömts bort. Antalet klamydiafall har ökat dramatiskt och är en vanlig orsak till ofrivillig barnlöshet hos många par.

2005 anmäldes enligt Smittskyddsinstitutet 33 060 fall av klamydia, det innebär en ökning på nästan 100 % på sex år. 1999 anmäldes 16 710 fall. Ökningen det senaste året var måttlig, 2,4 %, medan det mellan 2003 och 2004 var över 20 %. Det är dock alldeles för tidigt att dra slutsatsen att trenden skulle ha vänt. Målsättningen måste åtminstone vara att få ner antalet fall till 1999 års nivå.

Det behövs en ny nationell kampanj om sexuellt överförbara sjukdomar för att öka kunskapen och därmed minska risken för spridning av bland annat HIV och klamydia.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.