Ecodriving

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om utbildning i Ecodriving.

Motivering

Ökande bensinpriser och konsekvenserna av koldioxidutsläppen har medfört ett ökat intresse för att utveckla ett mera effektivt sätt att köra bil. En metod är EcoDriving- sparsam körning. Vi skulle få minskad drivmedelsförbrukning och utsläppen av växthusgaser skulle minska ifall fler bilister använde sig av denna metod. Körsättet innebär även att följa hastighetsgränserna och köra förutseende vilket medför att trafiksäkerheten höjs. Om alla körkortstagare skulle utbildas i EcoDriving så skulle mer än 100 000 förare per år kunna köra på ett bättre sätt. Därför bör EcoDriving snarast bli ett obligatoriskt moment i all körkortsutbildning.

Stockholm den 20 oktober 2006

Lars-Ivar Ericson (c)
Johan Linander (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.