Drogfrågor i körkortsutbildningen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om drogfrågor i körkortsutbildningen.

Motivering

Antalet olyckor och dödsfall bland unga förare i trafiken ökar. Det beror bland annat på att många kör drogpåverkade. Det är därför viktigt att åstadkomma attitydförändringar när det gäller droger och trafik. Var femte 18 -24-åring har kört rattfull och alltfler tycker det är okej att köra bil efter alkoholförtäring.

Sådana förhållanden kan motverkas genom en effektiv och grundlig undervisning i drogfrågor under körkortsutbildningen. Genom exempelvis filmvisningar, diskussioner samt värderings- och upplevelsebaserade övningar kan körkortskandidaterna bli medvetna om sambandet mellan droger och bilolyckor.

Utbildning i drogfrågor bör därför vara obligatorisk i all körkortsutbildning.

Stockholm den 20 oktober 2006

Lars-Ivar Ericson (c)
Johan Linander (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.