Nyhet att vi tycker som tidigare

Det är inte var dag man får vara med i Aktuellts förstanyhet, speciellt inte när “nyheten” är att vi tycker som vi gjort tidigare.

Jag tycker inte att det är något dramatiskt och att kalla det för “strid under uppsegling” känns som att koka soppa på en spik, eller att göra en höna av en fjäder, välj vad ni vill. Bakgrunden är att Aktuellt intervjuat både mig och folkpartiets Johan Pehrson om buggningspropositionen och propositionen om preventiv avlyssning som ligger vilande i ett år efter minoritetsbordläggning av C, Kd, V och Mp. Både Johan och jag har upprepat vad vi sa i våras när frågan behandlades och det blev alltså en nyhet idag.

Men visst, jag förstår medialogiken. De söker efter oenighet inom alliansen och så länge som vi inte diskuterat vidare de frågor där vi tidigare varit oeniga så kvarstår givetvis oenigheten. När det gäller buggningen har vi kommit en bit i den rättspolitiska arbetsgruppen, även om frågan om integritetsskyddskommitténs yttrande kvarstår, men när det gäller preventiv avlyssning har vi inte ens diskuterat frågan.

Om en dryg vecka har vi en ny justitieminister och då kommer vi att diskutera frågorna vidare. Jag kommer kanske inte få precis som jag vill, och det får förmodligen inte heller Johan P, men vi kommer att hitta en lösning. Det är jag alldeles övertygad om.

Nyheten i Aktuellt gav mig också ett nytt rekord i snabbast kommentar. Det hade inte gått en minut efter inslaget var över förrän en person ringde och tackade för att jag står upp för den enskilda individens rätt till en personlig sfär gentemot samhället. Alltid trevligt att få positiva kommentarer.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

11 Responses to Nyhet att vi tycker som tidigare

 1. site admin says:

  Läste TT-meddelandet om “nyheten” på svd.se och då kom jag att tänka på att innebörden av “riva upp beslutet” är felaktig. Det finns inget fattat beslut om att införa buggning eller preventiv avlyssning som behöver “rivas upp“. Vad vi säger är att den proposition som Bodström lagt inte klarar våra krav på rättssäkerhet och skydd av personlig integritet och därför behöver den dras tillbaka, därefter lägger den nya regeringen en bättre proposition.

 2. Stå på er!

  Jag sa innan valet att man skulle rösta på Piratpartiet för att risken var stor att tex centern skulle sälja ut integritetsfrågorna för att få in andra delar i en regeringsförhandling. Jag skulle bli oerhört imponerad och glad ifall ni lyckas motbevisa mig!

 3. Leffe says:

  Johan,

  En sak jag reagerade på i inslaget var att du, angående preventiv tvångsmedelsanvändning, hänvisade till att man kan använda förberedele- eller försöksbrott. Detta kräver ingen lagändring eftersom det är tillåtet idag. Och det löser inte heller det problem som polisen anser föreligger med dagens lagstiftning.

  Du har vädrat mycket kritik mot själva lagförslagen, men hur ser du egentligen på själva grundproblemen:
  a) Polisen anser sig sakna adekvata verktyg, och
  b) Sverige är relativt ensamt om att sakna möjlighet till buggning och peventiv tvångsmedelsanvändning?
  c) Regeringen ansvarar, till skillnad från oppositionen, för att brottsbekämpningen fungerar.

  Nu är alliansen i regeringsställning. Du är int ei opposition längre. Nu räcker det liksom inte att klaga på andras förslag. Nu måste ni komma med egna skarpa förslag som hanterar problem som finns i verkligheten – för det är ert ansvar om inte polisen får de verktyg som behövs för att beivra allvarliga brott. Du och Johan Persson har ett problem att lösa – annars står ni snart där som oppositionspolitiker igen.

  En annan sak jag undrar över är varför du väljer att kommentera den här frågan nu – istället för att ni i Alliansen sätter er ner och hittar en lösning som samtliga står bakom?

  Ska centern ha som princip att driva regeringsarbetet i media? Ni har haft ett antal utspel nu och särskiljer er från de andra regeringspartierna. Är det mediataktik?

 4. Jimmie says:

  “b) Sverige är relativt ensamt om att sakna möjlighet till buggning och peventiv tvångsmedelsanvändning?”

  Varför kommer alltid resonemang som dessa upp? (Men dem får ju tortera fångar, varför får inte vi? (Dem = USA) kanske det blir nästa gång)

  Eller varför inte operera in mikrofon + kamera i alla svenskar (eller alla människor i hela världen) det vore ju det bästa.

 5. site admin says:

  Vad jag försökte säga om preventiv avlyssning är att man kan sänka men inte ta bort misstankegraden, och att detta även gäller för anstiftan och förberedelse till brott.

  Att polisen vill ha alla tänkbara verktyg för att bekämpa brott är alldeles naturligt, men det är vi som förtroendevalda som måste balansera statens/myndigheternas inkl. polisens rättigheter gentemot medborgarna med medborgarnas rättigheter gentemot staten.

  Att andra länder har buggning, ja, det kommer Sverige också att ha, men det ska kontrolleras noga och medborgare som oskyldigt och felaktigt utsatts för buggning ska ha rätt till kompensation.

  Sedan finner jag argumentet: “Nu är ni i majoritet och inte i opposition” som mycket märkligt. Jag tycker likadant i majoritet som jag gjorde i opposition. Vad är det för politiker som ändrar sig efter ett val?

  Sedan är det en annan sak att jag och Centerpartiet säkert inte får genom 100% av våra frågor. Vi behöver diskutera och kompromissa. Diskussionerna kommer framförallt att påbörjas när det finns en ny justitieminister, mer bråttom än så är det inte.

  “det är ert ansvar om inte polisen får de verktyg som behövs för att beivra allvarliga brott”

  Ja, och det är vårt ansvar att se till att staten och myndigheter inte övervakar medborgarna på ett felaktigt sätt, och att inte samhället utvecklas till “Storebrorssamhället”. Du gör det alldeles för enkelt för dig när du bara pekar på det ena ansvaret. Vi ska klara båda.

  Centerpartiet har inte valt att gå ut med den här frågan nu. Det finns ju inget nytt i frågan överhuvudtaget. Aktuellts Mats Knutsson ville ställa frågan om vi tycker som vi gjorde i våras. Visst hade jag kunnat avböjt att kommentera, men jag visste också att Johan P skulle bli intervjuad. Jag tror att intrycket hade blivit sämre om endast folkpartiet stått och sagt vad de tycker i frågan.

  Detta var inget utspel, och verkligen inte från Centerpartiets sida. Varför skriver du inte att det var ett utspel från folkpartiets sida? Kanske för att du i sak håller med dem.

 6. svensson says:

  “C vill riva upp beslut” “spricka i den borgerliga alliansen” “Strid inom alliansen under uppsegling” osv..osv.

  Fantasifull nyhetsvärdering de sysslar med på de där stället… När får vi “riktig” television i de här landet?

 7. Niklas says:

  Först vill jag gratulera till valsegern! Äntligen maktskifte! För övrigt hoppas jag ni löser frågan med trängselskatten på ett demokratiskt sätt. Jag rekommenderar att ni har en folkomröstning i hela Stockholms län, med både argument för ja och nej sidan och identiska valsedlar. På detta sätt slipper vi ha en “svekdebatt” i årtionden efteråt.

  Kom ihåg att politiker är en kanal för befolkningen att utöva sin makt. Några centerpartister har uttryckt en önskan att rösta för trängselskatten. Som sagt, så länge befolkningen får bestämma.

 8. Leffe says:

  Jag håller varken med dig eller Johan Persson i den här sakfrågan, och jag tycker att dt är precis lika illa att ni debatterar sådant offentligt som ni borde sköta vid ett förhandlingsbord. Valrörelsen är slut nu.

  Jag tror att du under mandatperioden kommer att inse skillnaden mellan hur man som politiker kan agera i opposition och hur man kan agera när man är regeringsunderlag. Nu har du faktiskt ett ansvar inte bara för vad som görs, utan också för vad som inte görs.

  Och till del är ni beroende av polisen för att få stöd 2010.

 9. Björn B says:

  Vilken inställning har du då Leffe, eftersom du inte håller med varken Linander eller Persson? Sen tycker jag inte att detta är en debatt utan snarare ett tydliggörande vilken utgångspunkt C och FP sedan tidigare har haft. I en demokrati är det viktig att veta vilken värdegrund individerna som man röstar på har.

  Om sedan debatten fortsätter efter en accepterad överenskommelse är väl en annan sak. Men ändå kan ju individer ha olika syn på besluten fast man står bakom dom. Jag personligen ogillar partipiskor där alla åsikter som avviker skall förtryckas.

  Media gör alldeles för stor grej (i vissa fall skapar medvetet konfliketer) av den hälsosamma debatt som varje riksdagsledamots har fått i uppdrag av sina väljare att föra.

  Medborgare generellt har nog mycket större förtåelse än vad man tror för att svåra problem inte alltid har enkla lösningar.

  I Lindanders fall har han varit väldigt tydlig i vart han som person står i den aktuella frågan och iaf jag är fullt medveten om att han kanske inte får igenom alla de idéer han har. Men det betyder inte att jag fortfarande har förtroende för honom och glad att han delar mycket av den värdegrund som jag själv har.

 10. site admin says:

  Tack Björn. Locket på bara för att vi nu är i majoritet är ingenting för mig. Jag vill vara tydlig både med vad jag tycker och med att jag kommer att få kompromissa.

 11. Leffe says:

  Jag menade inte att du ska vara tyst, bara just tydligare med behovet av kompromisser.

Leave a Reply

Your email address will not be published.