En genväg till slopad vetorätt?

En kort debattartikel till www.eu-debatt.nu.

Frågan om slopad vetorätt inom EU-ländernas polisiära och straffrättsliga samarbete har åter kommit upp på dagordningen under det finländska ordförandeskapet.

Övergången från enhällighet till kvalificerad majoritet inom tredje pelaren var en av de viktiga förändringar som EU:s nya konstitutionella fördrag tog upp. Centerpartiet har godkänt förslaget till ny konstitution och menar att beslut med kvalificerad majoritet är en fördel för att kunna fatta beslut om effektivare gemensam brottsbekämpning.

Fördraget ligger nu bordlagt eftersom folken i Frankrike och Nederländerna röstat nej i sina folkomröstningar. Detta har lett till att ivriga justitieministrar försöker skynda på övergången från enhällighet till kvalificerad majoritet genom en genväg, den så kallade passarellen. Jag kan förstå viljan att snabbare gå vidare för en effektivare brottsbekämpning genom slopad vetorätt, men samtidigt får vi inte fatta beslut på EU-nivå som inte har folkligt stöd. Ett sådant beslut skulle kunna komma att ytterligare försvåra möjligheten att få genom ett nytt konstitutionellt fördrag. Dessutom är det demokratiskt tveksamt att genomföra delar av det förslag som fransmännen och holländarna röstade nej till.

Hur den kommande borgerliga regeringen ska ställa sig i frågan går ännu inte att svara på eftersom det varken finns någon regering eller någon justitieminister för närvarande. På torsdag, den 28 september, ska vi ha en första information och diskussion.

Ytterligare en viktig aspekt, vid sidan om det demokratiska argumentet, är behovet av att balansera brottsbekämpande åtgärder med rättssäkerhetsgarantier och skydd av personlig integritet. Detta är något som EU ännu inte klarat av. De svåra besluten om brottsbekämpande åtgärder har gått oroväckande lätt i en typ av 11 september-anda, medan enskilda medborgares skydd i form av maximala häktningstider, tolkar, översättning av rättegångsdokument och andra garantier för rättssäkerhet har stoppats av flera stater. Oftast med motiveringarna att det skulle bli för dyrt och att det är varje enskild stats rättigheter som ska gälla.

Från Centerpartiets sida vill vi fatta beslut om rättssäkerhetsgarantierna först eller senast samtidigt som nästa beslut om ytterligare brottsbekämpningssamarbete. Balansen mellan staternas rättigheter gentemot medborgarna och medborgarnas skydd och rättigheter gentemot staterna måste återställas.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.