Tyvärr Sverige, väljarna röstade fel

Nu börjas det. Som vänat. Socialdemokraterna och deras allierade i LO-ledningen accepterar inte att de förlorade valet. Svenska folket röstade fel och därför ska de straffas med konflikter på arbetsmarknaden med sämre ekonomi och fler arbetslösa som följd.

Idag börjar Wanja Lundby-Wedin socialdemokraternas kamp mot svenska folkets val på DN Debatt. Hot om konflikt. Det tog bara fem dagar efter valet. Skrämmande. På något sätt tror man, eller vill åtminstone tro, att fackförbundet LO står på sina medlemmars sida. Men icke, deras första prioritet är regeringsmakten åt socialdemokratiska partiet. LO:s medlemmar borde vända sig mot Lundby-Wedin och LO-ledningen och kräva ett självständigt fackförbund. Första åtgärden borde vara att LO-basen lämnar socialdemokraternas verkställande utskott.

Även Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström reagerar.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

4 Responses to Tyvärr Sverige, väljarna röstade fel

 1. BBA says:

  Hur kan det vara Urban Bäckströms- och DN:s ledarsidas problem om LO inte gillar den borgerliga regeringen? LO som förbund har självklart rätt att ha vilken åsikt de vill, skapa de allianser med politiska partier de finner lämpliga, och skulle det vara så att förbundsledningens åsikt inte återspeglar vad medlemmerna i allmänhet tycker är det inte någon annans problem är LO:s medlemmars.

  Sedan kan man kanske tycka att Urban Bäckström m.fl istället kunde lägga sin energi på att vederlägga de farhågor som Lundby-Wedin, förmodligen helt riktigt, uttrycker i sin artikel. Att han inte gör det, utan istället tar till gamla slitna klyschor som “häpnadsväckande” och “oroande” är mer skrämmande än att Lundby-Wedin vädrar sin oro.

 2. site admin says:

  Självklart får LO som organisation ha vilka åsikter som helst, men att efter valet säga att den framröstade majoriteten inte har mandat att genomföra det som vi gick till val på är märkligt. I en demokrati måste man acceptera majoritetens beslut, även om man heter LO och lägger ner miljontals kronor i socialdemokraternas valrörelse.

  LO är en så stor organisation att de kan knäcka hela landets ekonomi, det gör att de har ett stort ansvar att sköta sig och acceptera demokratin. Några månadslånga strejker under mandatperioden kanske kan hjälpa sossarna tillbaka till makten. Det hjälper inte LO:s medlemmar, det hjälper inte Sveriges ekonomi och det hjälper inte Sveriges medborgare. Men det hjälper kanske socialdemokraterna… värt det?

 3. BBA says:

  Vilket mandat en vald regering har är ingen enkel fråga om man ser till den praktiska verkligheten. Konstitutionellt har den mandat för vad som helst så länge den inte har en majoritet i riksdagen emot sig, men nu brukar vi resonera i termer om vallöften och andra utfästelser, och i det läget är inte Lundby-Wedins påstående om att mandat saknas för genomgripande förändringar av t.ex arbetsrätten på något sätt gripit ur luften. Åtminstone moderaterna har upprepade gånget uttalat sig i den riktningen.

  Tittar man på det hela historiskt finns det ingenting som säger att LO skulle vara benägna att knäcka landets ekonomi. De farhågor som presenteras bör istället sakligt bemötas och inte slätas över i svepande ordalag och tramsigt prat om att LO försöker sätta sig över demokratin. Ta t.ex försämringen av a-kassan: om vi skulle få en situation där alliansen misslyckas med att skapa arbetstillfällen i tillräcklig omfattning är det självklart att en sådan åtgärd kommer att tvinga fram en låglönemarknad för arbete, och i det läget tror jag Lundby-Wedin har alldeles rätt när hon säger att vi kommer att få en kompensationskarusell för den ökade otryggheten. Vill man få människor att ta risker får man betala för det. Det har svenska arbetsgivare hittills varit ganska förskonade ifrån tack vara bl.a den relativt generösa a-kassan. Ska vi ha ett system där det kostar si- och så många årslöner att säga upp arbetskraft? Är det en önskvärd utveckling? Sådant lär inte precis öka rörligheten på arbetsmarknaden, om det nu är det man vill.

 4. site admin says:

  Att Wanja Lundby-Wedin går ut och skrämmer sina medlemmar genom att hitta på att alliansen kommer att genomföra den ena arbetsrättsliga förändringen efter den andra är sin sak (det vi inte har kommit överens om och tydligt visat för svenska folket kommer vi inte heller att föreslå), men det allvarliga är att hon inte tycker att alliansen ens har mandat att genomföra det som vi tydligt redogjort för före valet.

  Jag har inte sagt att LO tänker knäcka landets ekonomi. Men fundera på vilka intressen som LO har. Är de intresserade av att ha kvar alliansregeringen efter nästa val? Kan det vara så att de vidtager åtgärder som de inte skulle ha gjort om det varit en s-regering?

  Varför skulle en försämring av a-kassan tvinga fram en låglönemarknad? Redan idag är det så att en arbetslös person ska ta det jobb som erbjuds. Minimilöner finns i kollektivavtalen. Vad skulle förändras med en sänkning av a-kassan till samma nivå som socialdemokraterna beslutade om på 90-talet?

  Eftersom jag är för den danska flexicuritymodellen så är jag också för hög a-kassa under en övergångsperiod så att man har möjlighet att byta jobb utan stort ekonomiskt risktagande.

Leave a Reply

Your email address will not be published.