Ska “passarellen” användas?

Passarellen behöver en förklaring. Det är ett begrepp som används för EU:s möjlighet att i vissa frågor förändra beslutanderätten från enhällighet till kvalificerad majoritet. Vid EU-mötet i Tammerfors just nu så diskuteras om passarellen ska användas för att beslut om rättsliga frågor ska kunna tas med kvalificerad majoritet och vetorätten därmed ska plockas bort.

Ett sådant beslut ska fattas med enhällighet, men Tyskland och Irland är tveksamma. Det är även jag och Centerpartiet. Inom alliansen har vi inte diskuterat frågan närmre.

den här sidan står det att vi i Centerpartiet är negativa till att ta bort vetorätten. Det är en sanning med modifikation. Vi har accepterat det konstitutionella fördraget där vetorätten plockas bort, men vi är tveksamma till att använda passarellen för att bakvägen införa det som medborgarna i vissa länder röstade nej till. Vi tycker inte att det är rätt demokratisk ordning.

Jag är också tveksam, för att inte säga negativ, till att gå vidare i EU med den rättsliga samordningen så länge som EU inte samtidigt lyckas fatta beslut om enskilda medborgares rättssäkerhet och rättsgarantier. Fortfarande, trots att frågan funnits på dagordningen länge, har inte medlemsländerna kommit överens om så grundläggande rättigheter som maximal häktningstid, rätt till tolk och översättning av dokument m.m.

Precis som vi i Centerpartiet sagt inom den svenska lagstiftningen så kan vi inte gå med på att samhället, i det här fallet EU och medlemsländerna gemensamt, ger sig rättigheter över medborgarna utan att samtidigt medborgarna får rättigheter gentemot staterna.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

6 Responses to Ska “passarellen” användas?

 1. Svensson says:

  Japp! tror att ett överhuvudtaget mer federalt synsätt är rätt väg att gå. Det är viktigt att medborgarna känner delaktighet, att EU är till för dem och inte tvärtom..

  Bra insats i SR föresten:
  http://sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=947324

  Glädjande att se att du kämpar vidare i kampen för rättssäkerheten.

 2. site admin says:

  Tack Svensson. Hade ingen aning om att Ekot hade sänt inslaget. Blev intervjuad för två dagar sedan och när det inte blev något samma dag så trodde jag inte att det skulle bli något.

 3. Leffe says:

  Pasarellen är ju redan antagen i det gällande fördraaget, så formellt sett har regeringarna godkänt principen att gå vidare om det finns majorritet i rådet.

  Men nu blev det ju inget, 15 länder emot om jag förstod rätt?

  Diskussionerna om att använda kvalificerad majoritet istället för enighet är principiellt intressant, men i slutändan kanske ändå inte så viktig. Man försöker väl alltid nå enighet i större frågor även inom första pelaren?

 4. Leffe says:

  Oj, fel ovan!

  Första meningens “majorritet i rådet” skall vara “enighet i rådet” (felstavning och felskrivning samtidigt!) 🙂

 5. site admin says:

  Visst är det så att man försöker nå enighet även i första pelaren där man beslutar med kvalificerad majoritet, men att möjligheten finns att fatta beslut mot någon enskild stats vilja gör att “enighet” nås mycket lättare.

 6. Pingback: Lissabonfördragsamhet ger makt till Extremhögern « Nemokrati

Leave a Reply

Your email address will not be published.