Jobbig väntan för många

Något som inte uppmärksammats alls är hur många människor som sitter i Sverige och är oroliga i väntan på att rösträkningen ska bli klar. Är den inte klar? Kanske ni tänker. Svaret är att rösträkningen för riksdagen och många kommuner är klar, men inte för alla kommuner och inte för landstingen. Det har nu gått en vecka sedan valet och många vet fortfarande inte om de är invalda i kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige ännu.

Jag har en kompis som är invald i kommunfullmäktige om inte kryssen ändrar någonting, men knappt utanför regionfullmäktige om han inte kryssat sig förbi. Men han vet fortfarande hur det blir för i hans kommun är fortfarande inte en enda röst “sluträknad” och samma sak gäller för Region Skåne. En vecka av oro och det kanske dröjer ytterligare tre-fyra dagar innan regionfullmäktigerösterna är räknade. Spännande kanske man kan tycka, men det är inte en positiv känsla alls. När valet är avklarat vill man veta hur det har gått, inte vänta och surfa på val.se dag efter dag för att se om de har börjat räkna.

Har det så stor betydelse då? Svaret är ja. Det ändrar en stor del av de kommande åren om man är invald i fullmäktige, och när det gäller både kommunfullmäktige och regionfullmäktige blir skillnaden väldigt stor.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Jobbig väntan för många

  1. Det är dags att vi kan börja rösta via Internet. Det är första steget mot ett helt elektronifierat valsystem, där man får hela slutgiltiga och kompletta valresultatet inkl personröster kl 20 på valnatten. (Vi kan ha datorer i vallokalen, vallokaler som ofta kommer att vara bibliotek.) Det är inte ok att det papperslösa samhället når alla andra sektorer men hålls helt utanför just demokratin och valet.

  2. Thomas Nilsson says:

    “Allt på internet kan spåras” sägs det ofta. Så länge min rösthemlighet inte kan garanteras går jag hellre till vallokalerna och väntar med spänning på slutresultatet.

    Men jag håller med Johan i det olidliga att behöva vänta på slutresultaten så länge…

Leave a Reply

Your email address will not be published.