Hemlig dataövervakning

Ekot har idag tagit upp förslaget om hemlig dataövervakning. Inte minst förslaget att även icke misstänkta ska kunna dataövervakas i vissa fall gör mig orolig. Även Post- och telestyrelsen är mycket kritiska.

Bodström väljer att inte säga någonting alls eftersom “det bara är ett utredningsförslag”. Men har inte väljarna rätt att få veta vad som väntar om socialdemokraterna får fortsätta i regering? Det är tydligt att justitieministern är väldigt störd av de granskningar av alla hans integritetskränkande förslag som gjorts på senare tid. Han vill absolut inte ha en ny debatt om “Bodströms övervakningssamhälle” i valrörelsen.

För de som följt debatten på min blogg om förbud mot vissa former av smygfotografering, så har ni kunnat läsa kritik mot mig för att jag inte kan säga exakt hur en sådan lagstiftning ska se ut. Jag skriver dock tydligt vilken inriktning jag tycker att en sådan lagstiftning ska ha. Jämför det med Bodströms oförmåga att ens säga vad han tycker om ett färdigt utredningsförslag. Vilket föredras, en tydlig deklarering av vad jag tycker är ett problem som behöver lösas eller Bodströms totala mörkning för att slippa diskussionen trots att det till och med finns ett färdigt utredningsförslag?

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

15 Responses to Hemlig dataövervakning

 1. Lord Metroid says:

  Halare orm än Bodström får man leta efter och ändå inte hitta den i världens ormnästen. Den retorik som han argumenterar med ger inga svar eller endast personangrepp. Men på ett poitivt sätt på något vänster som inger ett falskt förtroende.

  Antar att hans bakgurnd som jurist verkligen hjälpt han som i sin helt oväntade politiska karriär som despotismens beskyddare.

  jag ryser bara jag tänker på Socialkorruptionens grodkokande.

 2. Leffe says:

  Hela serien av förslag från BRU är av karaktären “brainstorming”, tycker jag.

  Det är fullständigt rimligt att det snarare är utredningens ordförande som ställs mot väggen för sina förslag, än att man gör det med justitieministern.

  Mina fem öre sätter jag på att oavsett regering i oktober så kommer samtliga förslag i den aktuella SOU:n, utom just det som gäller s.k. hemlig dataavläsning, att genomföras.

  Och om man tittar på hur mycket av det som BRU har föreslagit som har genomförts så skulle jag gissa att det är ungefär hälften.

 3. site admin says:

  Leffe du låter precis som Bodström själv. “Det är utredningens ordförande som ska svara”. Men, det är inte Anders Eriksson, alltså utredningens ordförande och f.d. Säpochef, som kan genomföra saker efter valet och det är inte Anders Eriksson som förväntar sig väljarnas förtroende. Det är Bodström eller i bästa fall en alliansregering som kan lägga förslag till riksdagen. Är det då inte Bodström, jag och andra politiker som ska svara på om vi tänker genomföra fler integritetskränkande förslag eller inte?

 4. Leffe says:

  Johan,

  Jag hoppas att jag inte har samma förmåga till osammanhägande meningar som Bodström. Men jag önskar verkligen att jag hade samma självförtroende, karisma och timing… och det gör säkert du också… 🙂

  Bodström har väl varit rätt tydlig med att han avser att fortsätta att förbättra polisens möjligheter att utreda brott? Men jag tror kanske inte att han själv tagit ställning i detalj till alla förslag än. Oftast fungerar det så idag att ministrar och riksdagsledamöter avkrävs svar på frågor i princip innan de själva har haft en chans att sätta sig in i förslagens innehåll, än mindre hunnit analysera och tänka. I hur många lagstiftningsärenden i riksdagen läser du personligen igenom proposition och underliggande SOU? Hur ofta hinner du det?

  Jag tycker varken att du eller Bodström bör avtvingas svar i detalj om allt ni vill göra under nästa mandatperiod. Det är till så stor del händelsestyrt idag att sådana löften är ganska meningslösa. Och jag tycker att ni bara gör er löjliga om ni inte erkänner för väljarna att det fungerar så idag att i den representativa demokratin så är det ganska öppna mandat som ges.

  Därför blir förtroendefrågan så viktig för väljarna, vi inser att Johan Linander och Göran Persson inte vet vad som behöver göras under de närmaste fyra åren. Vi väljer därför representanter som vi tror kommer att göra rätt val i de svåra lägena. Personer som har en kompassriktning och en syn på verkligheten som vi känner igen oss i.

  Jag hoppas verkligen att du genomför integritetsinskränkande förslag i den mån du finner att sådana behövs. Om du har principiella blockeringar i den riktningen så gör det mig oroligare. Men som sagt, jag tror inte att du målar in dig i ett sådant hörn.

 5. site admin says:

  Leffe, du var inte precis igår som BRU la sitt förslag. Jag tycker verkligen att man kan avkräva svar från alla partier vad de tänker göra i stort. Inte i detalj, men att bara svara att man inte tagit ställning tycker jag inte att väljarna ska nöja sig med.

  Den kritik som vi politiker får brukar snarare vara den omvända en det som du skriver.

  Att undvika känsliga frågor i en valrörelse tyder enbart på politisk taktik (och lite feghet).

 6. Leffe says:

  Men nu har ju Bodström svarat generellt – att det kommer fler förslag på bättre arbetsmetoder för polisen i jakten på den grova brottsligheten. Eller duger inte det, menar du?

  Att utredningar ligger mer än ett år innan regeringen tar ställning till dem är alls inte ovanligt. Menar du att ni skulle göra annorlunda i regeringsställning?

 7. site admin says:

  Det är val den 17 september och jag tycker att väjarna har rätt att få besked om vad de olika partierna tänker genomföra under nästa mandatperiod. Socialdemokraterna och Bodström ger besked i en mängd frågor, och väldigt många av dessa är inte utredda överhuvudtaget, men när det handlar om en fråga som är utredd sedan ganska länge så vägrar Bodström svara på vad han och socialdemokraterna vill. Anledningen är självklart att det är en fråga som de tror är en “förlorarfråga”, till skillnad från tandvårdsreformer och annat som nu lovas, och därför duckar de. Feghet kallar jag det. Du kan kanske kalla det taktik. Men väljarna och vi i övriga partier ska givetvis inte nöja oss med att sossarna själva ska bestämma vad de ska ge besked om och vad de ska ducka för.

 8. Stoffe says:

  Jag undrar vad Bodström har för agenda. Det måste finnas en anledning till att han vill ha genom dessa förämdringar, något som han kan vinna på det. Och där finns det alldeles för mycket otäcka saker att tänka sig… för att åtgärderna inte är till för någon brottslighet är ganska solklart.

  Den mannen skrämmer mig mer än någon samtida politiker, nåja i alla fall i det här landet.

 9. site admin says:

  Bodströms agenda gissar jag är att visa sig handlingskraftig. Socialdemokraterna har sedan ett par år tillbaka analyserat just brottsligheten som en av deras tyngsta “förlorarfrågor”. Därför tvingades Bodström lägga om sin personliga kurs och “ta itu med problemen”. Problemet är att han missar målet. Det är knappast buggning, hemlig dataavläsning och registrering av alla människors telefonsamtal som löser de brott som människor i allmänhet är oroliga för.

 10. Leffe says:

  En skillnad mellan att sitta i regeringen och att vara i opposition är kanske att man inte enbart kan ägna sig åt vad människor i allmänhet oroar sig för, utan också är tvungen att se till vilka problem som faktiskt är möjliga att åtgärda och att Sverige sköter sina internationella åtaganden? Till det senare hör ju bl.a. att också bry sig om den gränsöverskridande organiserade brottsligheten och terrorismen – även i den mån den riktar sig mot andra stater.

  Eller tycker du att varje politiker i första hand ska jaga åt det håll som den allmäna opinionen, så som den kommer till uttryck i media, för dagen högljutt pekar? Är det så du vill föra politik om du hamnar i regeringen?

  Frågan är dessutom om det är så mycket som man från regeringshåll kan göra för att minska mängdbrotten, dvs. de som allmänheten blir offer för. Man kanske kan höja uppklarningen från dagens 15-20 till 17-22 procent. Mer än så kan man inte med trovärdighet lova väljarna, tror jag.

  Det skulle vara kul att se vad du tror är möjligt att åstadkomma – så länge man inte når mer än 50% uppklarning så kommer majoriteten av brottsoffer vara missnöjda. Och dit kan du väl inte på allvar mena att det är möjligt att nå?

  Och det blir väl knappast bättre för allmänheten om de som styr ägnar sig åt att lösa problem som de inte kan lösa istället för att vidta åtgärder på områden som verkligen är eftersatta.

  Man kan gnälla på att det varit mycket snack om tvångsmedel nu, men det är fakta att det under lång tid inte har skett några som helst reformer på tvångsmedelsområdet.

  Kanske är det så att Bodström vill “visa sig handlingskraftig” – men faktum är ju att du konstant kritiserar honom för att vara just handlingskraftig…

  Som jag skrivit tidigare, så röstar jag borgerligt. Om det är något område som jag hoppas att ni inte byter kurs om ni får makten så är det rättspolitiken. Det finns massor av detaljer att lösa annorlunda än Bodström, helt klart, men den grundläggande inriktningen tror jag faktiskt är rätt och riktig – till skillnad från hur det ligger till på andra håll… Och jag har faktiskt en känsla av att de flesta som jobbar inom rättsväsendet delar min uppfattning därvidlag. De gillar kanske inte Bodström, men de har inte så mycket emot politikens inriktning.

  Vet inte om jag skrivit det tidigare – men det är verkligen grymt positivt att du utsätter dig för (och tar dig tid) att diskutera här på bloggen! Jag önskar verkligen att fler riksdagsledamöter sökte och skötte kontakten med valmanskåren på det sättet!

 11. site admin says:

  Leffe, dina försvarstal för Bodström blir längre och längre, man skulle kunna tro att du har betalt för det…:-)

  Men tack för det sista du skrev, även om jag inte tycker att bloggen är något jag “utsätter” mig för. Snarare borde det vara varje politikers ansvar att öppet redovisa vad man gör och tänker göra med det förtroende som det innebär att vara vald till riksdagen (eller kommun-/landstingsfullmäktige för den delen).

  Självklart ska en ansvarsfull politiker inte bara springa på det hållet som vinden blåser, men samtidigt måste jag säga att det är mycket viktigt att vara lyhörd för medborgarnas vilja. Jag är inte politiker för att jag vet bäst, för det gör jag inte, utan jag måste givetvis lyssna på vad svenska folket i allmänhet och medborgarna i södra Skånes valkrets som jag representerar i synnerhet.

  Säger svenska folket att de (vi) vill ha fler synliga poliser för att känna sig (oss) tryggare så kan man inte som Bodström bedriva en centralisering av rättsväsendet som innebär att polisen kommer allt längre ifrån medborgarna.

  Självklart är det viktigt att öka uppklaringen, men ännu viktigare är det att minska brottsligheten. Exakt hur långt det går att komma är svårt att säga, men den nuvarande regeringen har inte ens en plan eller målsättning för brottsutvecklingen.

  Med ett undantag, det finns en handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten. Där staten själv oftast är brottsoffer där finns det en handlingsplan, men inte för alla de brott som drabbar de flesta medborgare.

  En av de allra viktigaste åtgärderna för att minska brottsligheten är att åter ha poliser med lokal- och personkännedom. Stockholmspolisen har insett detta och går mot Bodström, RPS och övriga länspolismyndigheter där det är centralisering som gäller. Så på detta område hoppas jag verkligen inte att alliansen ska fortsätta i samma spår som Bodström.

 12. Leffe says:

  Det här är ett intressant exempel, tycker jag:

  “Säger svenska folket att de (vi) vill ha fler synliga poliser för att känna sig (oss) tryggare så kan man inte som Bodström bedriva en centralisering av rättsväsendet som innebär att polisen kommer allt längre ifrån medborgarna.”

  Det påminner om något som statsministern sade efter bomberna i Londons tunnelbana, fritt ur minnet sa han något sådant här: “Vi placerar ut poliser vid varje t-banestation för att skapa en känsla av trygghet hos de som reser”.

  Frågan är, tycker jag, om det är så att polisen bör ägna sig åt sådant som “skapar en känsla av trygghet”, eller om de ska syssla med sådant som faktiskt alldeles på riktigt ökar tryggheten.

  När det gäller decentralisering inom polisen så kan man kanske inte jämföra de tre storstadsområdena med andra polisdistrikt. Stockholmspolisen har tillräckligt mycket folk för att kunna decentralisera så mycket att områden som motsvarar medelstora svenska städer kan ha egna polisstationer. Det betyder knappast att det är vettigt att i medelstora svenska städer decentralisera så att varje kommundel har en egen polisstation – eller att varje småkommun i t.ex. Skåne har en egen polisstation.

  Men om man ska vara lite innovativ, så skulle man kanske kunna göra så här:
  Man låter polisen lokalt bekostas av kommunalskatten, så kan varje kommun avgöra om de vill ta kostnaden för lokal polisiär närvaro. Och det betyder alla kostnader, från utbildning av poliser, till bilar, lokaler, driftskostnader, etc. etc.

  Hur många små kommuner skulle ha råd med det utan kraftiga skattehöjningar?

 13. site admin says:

  Inom Centerpartiet har vi en hel del kommunpolitiker som driver på för att få en kommunal ordningspolis (stämman sa dock nej till detta). Dessa kommunpolitiker kommer mycket ofta från just kommuner utan polis och ofta är det också en centerpartist som är kommunstyrelsens ordförande.

  Anledningen till att de vill ha en kommunal ordningspolis är inte att de så gärna vill ha nya kostnader, utan för att de upptäckt hur svårt det är att jobba med det brottsförebyggande arbetet utan att ha närvarande polis, att medborgarna högljutt kräver fler synliga poliser och inte minst att kommunens egna kostnader för vaktbolag, larm och i värsta fall kameraövervakning ökar.

  Min riksdagskollega Johan Pehrson brukar säga: “Varje kommun har en turistchef men inte en polischef.” Det är inte svårt att gissa vad kommunmedborgarna helst skulle vilja ha. Att vara förtroendevald betyder att man ska lyssna på sina medborgare.

  Sedan betyder det givetvis inte antingen eller, självklart behövs det polisresurser till både faktisk och känslomässig trygghet. Men socialdemokraterna har gått alldeles för långt i sin centraliseringsiver och glömt bort att vad människor känner kan vara lika verkligt och lika viktigt som statistik.

 14. Björn Bergqvist says:

  Ville bara säga att Johan är en föredömme i hur den representativata demokratin borde se ut i praktiken. Jag önskar att fler politiker ventilerade sitt synsätt och sina ståndpunkter på de sätt som Johan gör istället för i korridorer i riksdagshuset.

  Jag är själv kommunal tjänsteman och vet hur svårt det är att få veta vilken värdegrund som legat bakom ett besult. Även om jag är väl insatt i vart information/protokoll finns någonstans.

 15. site admin says:

  Man tackar!

Leave a Reply

Your email address will not be published.