Lite bra och lite dåligt av fp

Rubriken i dagens DN “Fpledaren: Hårdare krav på unga brottslingar” fick mig såklart att reagera.

Rubriken skulle dock lite gärna kunna varit “Mer vård till unga som begått brott”. Den delen av folkpartiets förslag är jag givetvis positiv till. Det är viktigt att en ung som begått brott och avtjänat sitt straff inte bara släpps ut i samhället utan att vara förberedd och känner stöd. En obligatorisk eftervård är inte fel, men det bör vara som en del i en villkorlig frigivning.

Jag vet inte riktigt hur Leijonborg tänkt sig när han säger att obligatorisk eftervård ska ges efter avtjänat straff och om vårdplanen inte följs blir det inlåsning igen. Är strafftiden avtjänad , dvs inte villkorlig frigivning, så måste det till en ny dom (för missad vård?) för att det ska bli ett nytt frihetsberövande.

Jag utgår nästan från att han menar att obligatorisk eftervård ska ges under en villkorlig frigivning och om vårdplanen då inte följs så blir det inlåsning tills hela tiden är avtjänad. Varken unga eller vuxna ska hållas frihetsberövade längre tid än domstolen utdömt, det bör vara grundläggande i en rättsstat. Om den unge är farlig för sig själv eller andra efter frigivningen så är det fråga om tvångsomhändertagande, men det är en annan sak.

Man kan också tänka sig att domstolen utdömer “obligatorisk eftervård” som en del av påföljden. T.ex. “du får ett års ungdomsvård och därefter möjlighet till ett års obligatorisk eftervård i frihet istället för de två års ungdomsvård som du annars skulle dömts till”. Men detta känns lite som en främmande fågel i svensk rättstradition, dock värt att tänka på.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

16 Responses to Lite bra och lite dåligt av fp

 1. Leffe says:

  Det känns att valet närmar sig nu när allt fler utspel blir onyanserade, och som i fp:s fall så tydligt handlar om intern positionering inom sitt block.

  Har du någon kommentar till fp:s senaste förslag (från M.Rojas) om obligatoriska integritetskränkningar i form av könsbesiktning på flickor från (inom folkpartiet antar jag?) särskilt identifierade hederskulturer? Är de nödvändiga grundlagsändringarna något som ni diskuterat i den rättspolitiska gruppen inom alliansen nu efter fp:s två utspel på området?

 2. site admin says:

  Jag har missat Rojas utspel, menar du inte Nyamko Sabunis? Eller har det kommit ett till lika galet?

 3. Leffe says:

  Jag menar Rojas utveckling av den nya liberala varianten på apartheid, den som presenterats i Expressen.

  http://expressen.se/index.jsp?d=1180&a=640050

 4. site admin says:

  Apartheid är ett starkt ord. Men Rojas förslag är lika dåligt som Nyamko Sabunis. Inskränkningar i fri- och rättigheterna enligt regeringsformens andra kapitel kan ske, inte minst när någon misstänks för brott. Kroppsbesiktning kan inte vara kul, men misstänks man ha stoppat in narkotika i någon kroppsöppning så kan “tullens handske” komma till användning helt lagligt även enligt RF 2 kap.

  RF 12:12 stadgar att begränsningar av fri- och rättigheterna får ske, men 12:12 andra stycket säger också: “Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.”

  Rojas tycks ha missat sista meningen: “Begränsning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.”

  Den rättspolitiska arbetsgruppen inom alliansen har lite större kunskap om grundlagarna så det lär aldrig bli aktuellt att genomföra de förslag som Sabuni och Rojas lägger fram. Det har visserligen inte diskuterats, men jag är säker på vad resultatet skulle bli av en sådan diskussion.

 5. Leffe says:

  Varför går inte du och Johan Persson ut och talar om detta offentligt? Varför tar ni inte frifräsarna i örat.

  Tills vidare är det Sabuni och Rojas som för alliansens politik på grundlagsområdet i offentligheten. Med den rättspolitiska gruppens tysta medgivande, uppenbarligen.

  Det här är en försmak av min skräckbild av en regering där folkpartiet utgör en del. Blir det såhär om ni vinner valet? I sådana fall hoppas jag på en mycket snabb regeringskris.

 6. Leffe says:

  Jag förstår inte varför apartheid är ett (alltför?) starkt ord – han vill ju ha olika regler baserat på föräldrarnas kulturella härkomst. Särlagstiftning baserad på etnicitet. Apartheid är just detta.

  Vad skulle apartheid annars vara, menar du?

 7. site admin says:

  Varför folkpartisterna låter “frifräsarna” hållas kan man fundera över, förmodligen för att de tror att de vinner på utspelen även om de inte är förankrade i partiet.

  Jag har tyvärr ingen tidning eller tv-kanal att använda för att “tala om detta offentligt”. Däremot har jag denna blogg, och den är också ganska offentlig trots allt.

  Att göra något alliansgemensamt för att ta ett av partiernas frifräsare i örat är inte aktuellt, så fungerar inte allianssamarbetet. Givetvis betyder inte det något tyst medgivande och det tror jag att alla förstår.

  Och vad skulle vara skräckbilden? Att vissa personer inom allianspartierna tycker saker? Att sådant skulle bli verklighet finns det ingen anledning att ens fundera på. Och att alliansen skulle driva en politik som är mer integritetskränkande än den nuvarande regeringens det kommer Centerpartiet att sätta stopp för.

  Ordet apartheid har inte bara den faktiska betydelsen utan förknippas självklart också med övergreppen i Sydafrika. Därför tycker jag att man ska vara försiktig med ett sådant starkt ord.

 8. Leffe says:

  Johan,

  Ett system där människor med föräldrar födda i vissa länder skall tvångsvis undersökas i underlivet är ett samhälle som gör samma övergrepp som gjordes i Sydafrika. Därför är det apartheid och därför tål det också att kallas för det.

  Jag förstår att du inte har en egen tidning – men jag tror att du kan få in en artikel i någon annan tidning om att i en alliansregering där C är med kommer förslag som deras aldrig att kunna bli verklighet.

  Jag vet att ni anser er gå till val som egna partier, men faktum är att ni har ett ansvar för helheten. Alliansen innebär inte enbart ökade maktmöjligheter för er, utan också ett gemensamt ansvar.

  När en politiker i ett alliansparti uttalar sig är det alliansen som uttalar sig.

 9. site admin says:

  Du har totalt fel Leffe, enskilda politiker från fp, m, kd eller c kan inte uttala sig för hela alliansen. Inte ens Johan Pehrson har den rättspolitiska arbetsgruppens mandat att uttala sig för hela alliansen i rättspolitiska frågor. Han har blivit inbjuden många gånger till olika ställen för att debattera mellan alliansen och t.ex. en socialdemokrat. Då svarar han att han kan komma och debattera som folkpartist mot en socialdemokrat.

 10. Lord Metroid says:

  Så här närma valet verkar det som om partier blit helt galna, antagligen till den högsta grad att deras beteende är kontraproduktivit. Så känner jag det som i alla fall ur det perspektivet som mindre viktig person inom Centerpartiet på komunnivå.

  Själv tycker jag det är lite synd att Centerpartiet har lagt sig platt i Kärnkraft frågan. Visserligen kan nya kärnkraftverk byggas mycket säkrare och effektivare än vad som dagens kärnkraftverk är. Samt att med mer forskning antagligen kan praktiskt bygga Breeder reaktorer( http://en.wikipedia.org/wiki/Breeder_Reactor ) som utnyttjar kärnbränslet mycket bättre än dagens reaktorer och samtidigt är säkrare. Men de gamla måste upphöra!

  Men jag är upprörd över hur Centerpartiet bara förhandlade bort den så viktiga frågan ens innan valet varit. Vilket gör att jag inte längre litar på att Centerpartiet verkligen prioriterar informationsfrihet och integritet till den grad som jag önskar att de kunde göra.

 11. Leffe says:

  Faktum är att du och Rojas är två riksdagskandidater i samma allians. Röstar man på ett alliansparti så röstar man i lika hög grad på Rojas förslag som på dina, kanske i högre grad på Rojas eftersom han tillhör ett större parti i alliansen.

  En röst på dig och (c) är helt enkelt i detta val en röst också på (fp) och Rojas.

  Och de flesta av oss borgerliga väljare är beredda att ta riskerna med detta för att uppnå det högre syftet med mekatväxling, trots att vi riskerar att få Rojas “integration”, Tuve Skånbergs kreationism i skolan och dina resursslösande Kling och Klang på det kommunala poliskontoret på köpet.

  Men alliansen riskerar faktiskt att bli oattraktiv på enskilda idiotförslag. T.ex. är det många av mina kvinnliga vänner som är ruskigt trötta på (s), men som kommer att rösta på dem ändå för att de inte tål kristdemokratisk familjepolitik.

  Personligen tror jag att c+fp+m skulle vinna röster (totalt räknat) på att stänga dörren för pingstvännerna. Särskilt (fp) och (c) skulle ha mycket att vinna här.

  Det är faktiskt precis så att enskilda företrädare för allianspartierna, och dåliga förslag från dem, kan förstöra för hela alliansen. Väljarbeteende är inte så enkelt så att ni partier kan “bestämma” att ni inte behöver ta ansvar för andra allianspartiers förslag. Så fungerar det definitivt inte.

 12. Leffe says:

  Mekatväxling skulle såklart vara Maktväxling, små tangenter på bärbar dator… 🙂

 13. site admin says:

  Lord Metroid, ditt försök att visa på att eftersom C kommit överens med alliansen i kärnkraftsfrågan (det vi kommit överens om är att det inte finns förutsättningar för att stänga någon ytterligare reaktor under kommande fyra år, och att det inte heller ska omstartas eller byggas nytt) så kan man inte lita på annat som Centerpartiet står för är märklig logik när du samtidigt försöker locka väljare till att rösta på Piratpartiet som inte ens har någon politik på mer än tre begränsade områden.

  En röst på Piratpartiet kan innebära Persson/Ohly eller Reinfeldt/Olofsson, utbyggd kärnkraft eller avveckling, höjda skatter eller sänkta skatter, fler och krångligare regler eller bättre företagsklimat osv.

  Så med din logik är det bättre att inte alls veta vad man röstar på än att veta vad man röstar på och ta chansen att något lite av det måste kompromissas bort i en alliansregering…..

  Leffe, menar du att den som röstar på ett alliansparti både röstar på republik (Birgitta Ohlsson, fp) och monarki (de flesta borgerliga), “apartheid” (ditt uttryck, a la Rojas) och stärkt personlig integritet (Jag, Centerpartiet), sänkta alkoholskatter (Tobias Billström, m, och många fler) och absolut inte sänkta alkoholskatter (Cathrine Pålsson och övriga kd). Det går liksom inte ihop.

  Svaret är givetvis nej, du röstar inte på Rojas idéer för att du röstar på mig. Den som sätter ett kryss röstar för att jag ska driva de frågor som jag står för i riksdagen, för att Centerpartiet ska få så stort inflytande i Sveriges Riksdag som möjligt och för att alliansen ska få bilda regering och driva den politik som vi presenterat gemensamt och som snart täcker alla politikområden.

  Men om man röstar på socialdemokraterna röstar man då inte på miljöpartiets och vänsterpartiets politik. “En röst på Göran Persson är en röst på förstatligande av alla banker i Sverige.”

  Nej, givetvis inte. Bara för att ett helt parti, vänsterpartiet, har så tokiga idéer så betyder det inte att en vänsterkartellregering kommer att genomföra tokigheterna. Jag litar till och med på sossarna att de inte gör en sådan sak.

  Men jag håller med dig om att enskilda personer från allianspartierna kan skada hela alliansen med usla politiska förslag.

 14. Leffe says:

  Johan,

  Det jag menar är att man måste ta i beaktande att man får folkpariets och (kd):s idiotförslag på köpet med en röst på alliansen.

  En klok väljare inser att ni inte kommer att kunna marginalisera Tuve Skånberg och hans anhang i (kd). De kommer i en alliansregering att få inflytande. Samma sak med Rojas.

  Alla inser att man inte kommer att få alla förslag från alla partier, men som väljare måste man fundera på vilka kompromisser som är sannolika. Och många tänker som så att riskerna är för höga med (kd) och (fp), de kommer att få inflytande.

  Och vi har sett den senaste mandatperioden hur mycket tokförslag som småpartier kan forcera igenom, trängselskatterna i Stockholm (bra idé-men vidrigt genomförande) och friåret – för att ta två exempel.

  Vilket blir kd:s friår? Vårdnadsbidrag? Kreationism på schemat? Vad ska (fp) få?
  De får skolpolitiken kanske, men jag är övertygad om att de också kommer att få något på integrationsområdet. Och då är det Rojas/Sabuni som blir allianspolitik.

  Alla kommer inte att gå med på att ni bara kan regera på områden där ni är överens. Då kommer regeringen att spricka.

 15. Lord Metroid says:

  Hmm, självfallet förstår jag inte lika mycket av förhandlingspolitik som du gör eftersom du sitter i riksdagen såvida jag förstått. Men utifrån i mitt perspektiv ser det ut som om likt alla andra partier man inte kan vara säker på hur högst vissa frågor kommer att prioriteras i förhandlingar i jämförelse med andra.

 16. site admin says:

  Det är mycket mindre risk för “idiotförslag” om alliansen får bilda regering än om vänsterkartellen gör det. Anledningen är att vi fyra borgerliga partier har jobba i flera år för att ta fram gemensamma förslag och diskutera vilka regler som ska gälla mellan partierna, medan socialdemokraterna inte ens vill medge att de är beroende av v och mp trots att de båda kräver regeringsmedverkan för att stödja en vänsterregering.

  Jag kan lova att det inte blir abortförbud eller “apartheid” (usch, nu använde jag ordet igen…:-). Visst kommer en alliansregering att genomföra en del beslut som vi i Centerpartiet inte skulle önskat i första hand, men det handlar inte om ideologiskt grundläggande frågor som inte “behöver ändras”. Dvs, det finns redan t.ex. en abortlagstiftning. Vi i alliansen kommer inte att bli överens om en förändring av den lagstiftningen och alltså kommer den nuvarande att bestå.

Leave a Reply

Your email address will not be published.