Tvångsmässig gynundersökning bryter mot grundlagen

Jag blev minst sagt lite förvånad när jag läste riksdagsledamoten och folkpartisten Nyamko Sabunis debattartikel “Kontrollera underlivet på alla högstadieflickor” i Expressen.

Jag vet att hennes engagemang för flickor och kvinnor som är utsatta för hedersförtryck är starkt och äkta, men det gör inte att man får gå över grundläggande rättigheter för att skydda en annan rättighet. Nyamko skriver: “Inför obligatoriska gynekologiska undersökningar på flickor. Samhället måste hitta former för att hindra, avslöja och bevisa könsstympning. Det bör inom skolans ram införas obligatoriska läkarkontroller, liknande de som genomförs på pojkar vid sex års ålder. Detta bör för flickor ske någon gång på högstadiet.”

Med obligatoriska kan inte menas annat än att alla flickor i högstadiet ska vara tvingade till att genomgå en gynekologisk undersökning, varken hennes föräldrar eller flickan själv ska kunna säga nej.

För det första är det fel att sådana görs på pojkar vid sex års ålder. Denna kontroll är inte obligatorisk, föräldrarna kan säga nej. För det andra så bryter förslaget mot svensk grundlag. Enligt Regeringsformen 2:6: “Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp.” En gynekologisk undersökning är definitivt ett kroppsligt ingrepp som skyddas av RF 2:6.

Jag tycker att man ska ha större respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna än att bara föreslå inskränkningar så fort det känns nödvändigt för att lösa ett problem. Jag är lika angelägen som Nyamko Sabuni och folkpartiet för att få slut på “hederskultur” med “hedersmord” och “hedersrelaterat förtryck”. (Självklart har inte det inte någonting med heder att göra.) Men det betyder inte att jag är beredd att bryta mot en av de viktigaste grundläggande fri- och rättigheterna, dvs skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tvångsmässig gynundersökning bryter mot grundlagen

 1. Erik Nilsson says:

  Varför är det värre att tvinga alla unga tjejer att gyn-undersöka sig, än att tvinga alla pojkar att undersöka om pungkulorna har utvecklats och så inte förhuden är för trång?

  Den undersökningen måste alla pojkar genomföra under mellanstadiet och jag har aldrig hört någon kämpa för att det itne ska vara tillåtet. Jag tycker att du gör viss skillnad här faktisk.

  Varför är det värre med kvinnliga tvångsundersöknningar än med pojkars tvångunderöskningar?

  /Erik Nilsson

 2. site admin says:

  Kontrollen av pojkar är inte obligatorisk, föräldrarna kan säga nej. Visst framställs det som att alla ska göra det, men om föräldrarna till en pojke säger att de inte kan låta det ske av religiösa skäl så finns det inget sätt att tvinga fram kontrollen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.