Varfor doda oskyldiga manniskor?

Sa har det ater hant, varlden har skakats av annu ett terrordad. Den har gangen var det London som drabbades och rapporterna, atminstone pa CNN, sager att det ar 37 doda och over 700 skadade efter fyra bombdad i tunnelbanan och pa en buss.

Jag kan forsta varfor islamistiska fundamentalister vill hota, skramma och t.o.m. “anfalla” de vastlander som vill forvandla Irak och Afghanistan fran terrordiktaturer till demokratier. Jag forstar dem, de blir av med det som de ser som sin sjalvskrivna maktposition, men jag har givetvis ingen som helst sympati for dem.

Men jag kan inte forsta varfor de i sin “kamp” for sin makt ska doda oskyldiga manniskor bara for att de bor i fel land eller fel stad. “Kampen” ar totalt felriktad. De far bara annu fler manniskor, inte bara politiska ledare, utan den vanliga Smith mot sig. Lite skamtsamt, aven om det tar emot en dag som denna, skulle man kunna saga att de behover skaffa sig en ny politisk radgivare och en ny PR-byra. Vill de na framgang for att framforallt USA ska sluta styra i Mellanostern sa borde de arbeta for att fa de amerikanska och brittiska medborgarna pa sin sida mot Bush och Blair, inte doda oskylda. Med stor sannolikhet dodades flera britter idag som tyckte att GB borde ta hem sina trupper fran Irak.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.