Daily Archives: 1/6/2012

Anförande i debatten om ökad säkerhet i domstol

Kammardebatt den 24/5-12. Anf. 90 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Jag tänker lämna hedenhös för en stund och tala om ökad säkerhet i domstolarna. Det är faktiskt det vi ska fatta beslut om här i dag. Det är grundläggande i … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om vissa åtgärder mot illegala vapen

Kammardebatt den 23/5-12. Anf. 48 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Som en del tidigare talare har sagt är det en rad viktiga lagändringar som vi ska ta ställning till i dag. Den kanske viktigaste är vilka omständigheter som ska göra … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment