Anförande i debatten om barnpornografibrott (vilande grundlagsbeslut)

Debatterades i kammaren den 24 november.

Anf. 71 JOHAN LINANDER (C):

Fru talman! Barnpornografi är något av det vidrigaste som finns. Barn utnyttjas sexuellt. Under lång tid har vi haft en lagstiftning som har utgått från barnets pubertetsutveckling och inte från barnets ålder. Det har inneburit att den som har framställt pornografi med en fullt pubertetsutvecklad minderårig oftast inte har kunnat dömas för barnpornografibrott.

Det har varit en lagstiftning som säger att en minderårig – 17, 16, 15 eller kanske 14 år gammal – inte är lika skyddsvärd om hon eller han är fullt pubertetsutvecklad. Jag tycker att det är en skev syn på barn, för barn är barn tills de är 18 år, oavsett hur deras kropp har mognat och ser ut.

Det är därför med glädje som jag, som ledamot i justitieutskottet, konstaterar att de vilande förslagen om ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen nu slutligen kan beslutas. Det innebär att vi samtidigt kan ändra brottsbalken så att även barn som är fullt pubertetsutvecklade har samma skydd som övriga barn.

Genom den här förändringen i brottsbalkens 16 kap. ställer vi nu krav på den som vill framställa pornografiska bilder att kontrollera åldern på den person som ska skildras. Är personen – flickan eller pojken – under 18 år kommer bilden eller filmen att vara barnpornografi, och därmed är handlingen straffbar. Barnpornografibrott kan ge fängelse i högst två år, och om handlingen bedöms som grovt barnpornografibrott kan fängelse i högst sex år dömas ut.

Den som framställer pornografi ska inte längre kunna komma undan med att barnet var fullt pubertetsutvecklat och att han inte visste hur gammal hon eller han var. Nu lägger vi ansvaret på den som framställer pornografi i stället för på barnet.

Fru talman! Det kommer att krävas många fler åtgärder för att stoppa barnpornografin, för att stoppa att barn utnyttjas sexuellt för att tillfredsställa pedofiler. Det är en verksamhet som omsätter enorma summor pengar världen över. Så länge som efterfrågan finns kommer det också att finnas ett utbud. Så länge som efterfrågan finns kommer också barn att våldtas framför kameran.

Dagens beslut hanterar inte i första hand den typen av grov brottslighet men är ändå ett viktigt steg för att öka skyddet för barn mot sexuell exploatering.

Med det korta inlägget vill jag yrka bifall till konstitutionsutskottets förslag.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.