Ska polisen kunna utreda brott på nätet som inte ger fängelse?

Det har varit en mycket hektisk dag, har blivit intervjuad av de flesta tidningar under dagen. Dessutom har sexualbrottsutredningen kommit med sitt betänkande och de lägger fram flera viktiga förslag om bland annat samtycke som jag har försökt kommentera. Men nu ska jag hålla mig till polismetodutredningens snart två år gamla förslag, tänk att de kunde bli så “nya” nu.

Bakgrunden är att en journalist på P3 Nyheter ringde mig igår. Han hade fått tag i en promemoria från justitiedepartementet (det var INTE jag som läckte, han hade dessutom en gammal version, jag hade en nyare framför mig…) där det stod om hur datalagringsdirektivet kan implementeras och reglerna för polisen att få ut olika lagrade uppgifter kan förändras enligt polismetodutredningens förslag. Det är ett arbetsdokument och förslagen är inte färdigförhandlade. Jag valde ändå att kommentera förslagen eftersom samma förslag varit offentliga i snart två år, det var den 23 januari 2009 som polismetodutredningen la fram sitt betänkande.

Utgångspunkten för polismetodutredningens arbete var att dels upprätthålla en effektiv brottsbekämpande verksamhet, och dels förstärka och bygga ut rättssäkerheten och integritetsskyddet. Det enskilt viktigaste förslaget är att det ska krävas domstolsbeslut för att polisen ska få ut trafikdata. Dagens lagstiftning, Lagen om elektronisk kommunikation, ger polisen rätt att direkt vända sig till operatörerna för att få ut lagrade uppgifter. Detta är inte tillräckligt rättssäkert och måste förändras.

Ett annat förslag i polismetodutredningen är att kravet på fängelse för att polisen ska få ut abonnentuppgifter ska tas bort. Idag är det enbart vid brott som kan förväntas ge fängelse som operatörerna ska lämna ut abonnentuppgifter. Blanda inte ihop abonnentuppgifter, vem som har vilket telefonnummer eller vilken IP-adress vid ett bestämt tillfälle, och trafikdata, dvs vem som kommunicerade med vem osv. För att få ut lagrad trafikdata krävs det långt mycket allvarligare brott. Något som Piratpartiets Anna Troberg uppenbarligen inte förstått.

Förslaget att göra det lättare för polisen att få ut abonnentuppgifter kom egentligen redan i början av 2000-talet i “BRU”, Beredningen för rättsväsendets utveckling. Redan då var det ett problem att polisen inte kunde utreda lättutreda brott som bara skulle ge böter eftersom de inte fick tillgång till vem som haft vilka abonnentuppgifter. Under de senaste tio åren har frågan lyfts vid flera tillfällen och även polismetodutredningen kom fram till att det måste bli möjligt att utreda den typen av brott begångna via nätet som normalt inte ger fängelse, exempelvis ofredande, förtal, förolämpning, sexuellt ofredande och numera även grooming. Att som journalist beskriva polismetodutredningens förslag som ett förslag för att jaga fildelare är i det närmsta oseriöst. Nästan lika oseriöst som att hävda att det skulle vara ett demokratiskt hot mot samhället att polisen får utreda brott.

Visst är det så att vi stiftar generella lagar. Om vi tycker att polisen ska få ut abonnentuppgifter även för brott som normalt inte ger fängelse (det är väldigt många) så gäller det givetvis alla brott, inklusive upphovsrättsbrott. Men att polisen skulle ha obegränsat med resurser för att sätta fast fildelare, som Piratpartiets Mikael Nilsson tycks tro är naivt. Tvärtom koncentrerar polisen och åklagarna sina resurser på större och systematiska upphovsrättsintrång. De kan redan idag leda till fängelse och alltså kan polisen redan idag få ut abonnentuppgifter för de utredningarna.

För ungefär ett år sedan hade jag ett samtal med en mamma som hade polisanmält att hennes son hade blivit smygfotograferad i duschen efter skolgymnastiken och någon hade lagt ut bilden på Internet. Att det är ett sexuellt ofredande är klart, men hon var oerhört besviken när hon fick höra att själva smygfotograferingen var laglig och det sexuella ofredandet på Internet inte gick att utreda eftersom polisen inte kunde få ut de nödvändiga abonnentuppgifterna. Jag kunde inte försvara våra lagar. Den som kränkt pojkens personliga integritet så grovt kunde alltså fortsätta och göra det igen. Ingenting kunde hända. Helt orimligt. Föreställ er en 13-åring som får en smygtagen nakenbild utlagd på nätet. Alla på skolan hade sett bilden. Han ville inte gå till skolan och jag förstår honom. Hade polisen bara kunnat få ut abonnentuppgifterna så hade de kunnat kontakta gärningsmannen och hans föräldrar och mycket talar för att det inte hade varit lika lockande att göra samma sak nästa gång. Vems personliga integritet är mest skyddsvärd i det här fallet, brottsoffret eller gärningsmannen?

Tyvärr har många journalister missuppfattat och blandat ihop datalagringsdirektivet och ändringarna enligt polismetodutredningen. Datalagringsdirektivet måste vi implementera i svensk lagstiftning och Sverige är redan så sena att vi mycket snart riskerar att få böter, men förändringarna enligt polismetodutredningen är frivilliga. Det är en rent nationell lagstiftning och förändringarna hade behövts oavsett om datalagringsdirektivet hade funnits eller ej. Det finns de som stoppar huvudet i sanden och låtsas som att Sverige inte behöver implementera direktivet, men det är fel. Vi måste göra det oavsett vi vill eller ej och avvaktar vi ytterligare så kommer vi att bli dömda till att betala böter till EU. Jag kan inte försvara att vi ska ge mångmiljonbelopp till Brysssel av skattebetalarnas pengar. Men även när vi har implementerat direktivet så kommer jag och Centerpartiet att fortsätta jobba för att få bort det eller i andra hand göra det frivilligt. Just att direktivet bör göras frivilligt fick vi i Centerpartiet, framförallt tack vare vår Europaparlamentariker Lena Eks goda arbete, med oss hela det europeiska liberala partiet, ELDR, på i förra veckan. Det är Europaparlamentets tredje största partigrupp som nu står bakom det kravet.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

59 Responses to Ska polisen kunna utreda brott på nätet som inte ger fängelse?

 1. Arvid Hik says:

  Jag tycker ändå att detta är en icke genomtänkt lag ni drar igenom, nu tänker jag inte på fildelningen, jag struntar i den delen. Däremot att ni tar bort spärren för polisen, så att de räcker med att brottet bara ger böter för att man ska kunna få ut uppgifter om abonnemangsinnehavaren. Du nämner saker som förtal och kränkning, problemet är att dessa två “brott” kan vara väldigt subjektiva. Ska då polisen begära ut uppgifter bara för någon upplever sig blivit kränkt? “Brottet” står inte i proportion till integritetskränkningen.

  Dessutom kan man inte resonera som du gör, man kan inte bara släppa allt och säga:

  -Ja, lagen kanske inte är perfekt, men vi litar på att polisen använder lagen på rätt sätt.

  För mycket maktmedel skapar maktmissbruk, detta drabbar de flesta människor, polis eller ej, helt naturligt. Läs lite historia 😉

  Jag kan tänka mig hur diskussioner på forum kan utvecklas i framtiden med en sådan lag. Ingen vågar yttra sin åsikt av rädsla för att åsikten är “fel” och “kränkande”. Detta måste väl du ändå tycka är en dyster utveckling?

  Istället för att utforma lagen som ni gör, dvs släpper spärren helt och öppnar upp för att polisen kan integritetskränka människor för pissbrott, varför behåller ni då inte samma lag fast med undantag? Tex att polisen kan begära ut uppgifter vid till exempel grooming och andra allvarligare brott, men som inte ger fängelse. Går det inte att utforma lagar på detta sätt? Någon typ av spärr måste ni i alla fall ha, rättsäkerheten måste gälla även för internet.

  Det är inte en slump att jag väljer att posta på din blogg angående detta, du är nämnligen en av de få politiker idag som faktiskt bryr sig om “internetfolket” och integriteten 🙂

  Det är därför det är så förvånande att du är helt för denna lag, att du vill släppa all rättsäkerhet kring denna fråga, vad har hänt?

  PS. Sorry för ett långt inlägg, hoppas du inte somna 😉

 2. Kustus says:

  Jag har läst det du skriver och kommer till slutsatsen att du tycker det är rätt att lägga “mångmiljonbelopp av skattebetalarnas pengar” på övervakning. En övervakning som du påstår att ni i centern vill göra “frivillig”.

  Vad skulle det göra för skillnad, enligt ditt resonemang, om datalagringsdirektivet och dess kostnader redan genomförts?
  Skulle ni i centern då riva upp datalagringsdirektivet?

 3. Kustus says:

  Vad gäller smygtagna fotot i duschen, tror jag att man ska vara ganska korkad om man INTE använder någon annan persons internetinloggning när man lägger ut den på nätet.
  Den som fått sin internetinloggning kapad och nekar till att ha lagt ut bilden utsätts för husrannsakan och får, bland annat, sin dator, kamera och mobiltelefon beslagtagna av polisen i deras iver att lösa brottet.

  Den i verkligheten skyldige går sannolikt ej att finna.

  Ovanstående scenario blir fullt möjligt med den lagstiftning du förespråkar.

  Anser du detta vara proportionellt och rimligt?

 4. ConnyT says:

  “Tvärtom koncentrerar polisen och åklagarna sina resurser på större och systematiska upphovsrättsintrång. De kan redan idag leda till fängelse och alltså kan polisen redan idag få ut abonnentuppgifter för de utredningarna.”

  Så vad är då problemet idag?

  Du säger att lagändringen är ofarlig för att polisen ändå aldrig har tid att utreda brott som ger bötesstraff?! Dvs den behövs men den kommer aldrig att användas?

  Du ser ingen risk med att detta medför att alla människor som redan är i fokus på något sätt hos myndigheterna (uppgiftslämnare, narkomaner, papperslösa flyktingar, obekväma journalister) nu enkelt kommer kunna övervakas med något “svepskäl”!?

 5. MatsN says:

  Du har inte funderat på att det i så fall vore bättre att skärpa straffen för sexuella ofredanden mot barn?

  Då hade du inte behövt slänga ut den här senaste klusterbomb-mattan av nya friska övervakningsmöjligheter över oss alla.

  Om det nu på riktigt i första hand handlar om att värna de utsatta barnen vill säga.

  Bara en tanke….

  /Mats

 6. Dan Lawesson says:

  Du förklarar inte varför du tycker “Att som journalist beskriva polismetodutredningens förslag som ett förslag för att jaga fildelare är i det närmsta oseriöst”. Försöker du få okuniga läsare att tro att upphovsrättsindustrin behöver få ut trafikdata för att sätta dit fildelare? Det är nog allmänt känt att de själva registrerar trafikdata och det enda de behöver är just abonnentuppgifter.

  Om man nu plötsligt tycker t ex förtal är så allvarligt att man är beredd att tulla på integriteten för att underlätta utredningen, varför är då inte den naturliga åtgärden att anpassa straffskalan för sådana brott?

  Det borde finnas en risk att allmänheten får ett intryck av att det inte finns gränser för hur triviala brott det är frågan om, min personliga integritet är ändå värd intet i jämförelse. Är den signalen från överheten en god grund att bygga ett samhälle på?

 7. Sven says:

  Hej Johan,
  Jag anser att det är bra att centern vill att polisen ska kunna använda trafikuppgifter för att komma åt personer som sysslar med ofredande, förtal, förolämpning, sexuellt ofredande och grooming.

  Problemet är att detta endast är möjligt om operatörerna tvingas att lagra trafikuppgifter. Varför är centern mot direktiv och lagstiftning som tvingar operatörerna att göra detta? Jag tycker ni är inkonsekventa.

 8. Anders says:

  Så du har svårt att försvara att betala böter men du har inga problem att motivera en total elektroniks övervakning av EUs befolkning? Du har inte heller några problem att försvara de enorma kostnader som läggs på operatörerna (och i förlängningen kunderna, dvs. vi får betala för att bli övervakade) för att genomföra den här övervakningen? Speciellt som denna övervakning är stark ifrågasatt och väntas komma upp i EU-domstolen snart? Är det inte klokt och sansat att avvakta tills alla oklarheter har retts ut? Jo det är det och just därför kan man inte förväntas sig att regeringen kommer att vänta…

 9. Tjena Johan!

  Ja, det är jättebra att du hjälper till att göra skillnad på datalagringsdirektivet förslagen i polismetodutredningen, för det är två olika lagar. Men det är samtidigt väldigt viktigt att hålla båda lagarna ihop eftersom de så tydligt samverkar. Den ena reglerar all data som ska sparas, och den andra om hur staten får tillgång till dessa data. Det går alltså inte sära på lagarna…

  Angående böterna från EU så har jag fattat det som att de brukar kunna vara stegrande, alltså höjas med tiden? OM man då använder de ekonomiska argumenten som du gör så kanske vi ska avvakta med införandet

  Eller så kan vi helt enkelt låta bli att införa denna lag som tar ytterligare ett jättekliv mot ett totalt övervakningssamhälle.

  Vissa argument biter helt enkelt inte, speciellt inte detta:
  “We were only obeying ze orderz.”

  Jag ringde in till Ring P1 igåer:
  http://lakonism.blogspot.com/2010/10/jag-om-datalagringen-i-ring-p1.html

  Ha en bra dag!

  Ps. Istället för att gnälla på att media och alla vi andra har gamla promemorior och information så kanske det vore smartare att bistå oss med aktuell information?

 10. Peter X says:

  Väldigt märkligt resonemang att stifta lagar som vi bör acceptera eftersom polisen ändå inte kommer hinna efterleva lagarna och utreda brotten.

  Vore det inte bättre att bara stifta lagar som man avser att upprätthålla?

 11. Bjorn says:

  Du skriver:
  “Det finns de som stoppar huvudet i sanden och låtsas som att Sverige inte behöver implementera direktivet, men det är fel. Vi måste göra det oavsett vi vill eller ej och avvaktar vi ytterligare så kommer vi att bli dömda till att betala böter till EU.”

  Finns inget måste på något sätt. Det är bara falsk retorik. Vi kan kanske bli dömda att betala böter. Då böter i alla rimliga uppskattningar är av storleksordningen minst en tiopotens billigare än att implementera DLD, är valet rätt enkelt. På köpet slipper vi DDR-övervakning inpå skinnet. Tack.

 12. Johan Tjäder says:

  Tack för en intressant debatt på Internetdagarna igår.

  Jag menar att man på goda grunder kan ifrågasätta datadirektivets förenlighet med de grundläggande fördragen, EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen.

  Både för att det är för ingripande mot personer mot vilka det inte finns brottsmisstanke och för att direktivet är så ihåligt att praktiskt taget kan undvika det med dagens teknik.

  Detta hade ni kunnat göra när kommissionen drev Sverige inför rätta i stället för att skicka en halv A4 med innebörden att man erkänner sig skyldig.

 13. Jakob says:

  Och vad tänker Linander säga till mamman nästa gång, då det visar sig att IP-adressen bara ledde till en anonymitetsserver? Jag tror jag vet svaret: -Tyvärr, men det är faktiskt lagligt att vara anonym på nätet, men det ska vi i Centern ändra på. Det här är en lagstiftning vi inte kan stå för.

  Det är också missvisande att ta upp ett konkret exempel med en brottstyp som ligger i det yttersta gränslandet för att polisen ska kunna få ut uppgifterna redan idag. Fängelse förekommer som bekant som påföljd för Sexuellt ofredande, även om polisen inte kan förvänta sig det varje gång.

  Detta brott ligger alltså i den ena änden av skalan. Uppnebarligen bekymrar du dig inte över att åtgärderna också ska få kunna vidtas mot alla de småbrott som ligger i den andra änden av samma skala.

 14. “Men även när vi har implementerat direktivet så kommer jag och Centerpartiet att fortsätta jobba för att få bort det eller i andra hand göra det frivilligt. Just att direktivet bör göras frivilligt fick vi i Centerpartiet, framförallt tack vare vår Europaparlamentariker Lena Eks goda arbete, med oss hela det europeiska liberala partiet, ELDR, på i förra veckan.”

  Aha, så vi tvingas införa datalagringsdirektivet men ska jobba för att de ska vara frivilligt att införa/utnyttja det?

  Jag tror inte för ett ögonblick på att det kommer att rivas upp även om det blev frivilligt. Eftersom det redan är infört (och därmed redan samlat ihop en mängd data).

 15. Hans Löfving says:

  Sverige måste verkligen inte implementera direktivet. Detta påstående om något visar hur lite du bryr dig om att lyssna eller förstå denna frågan.

  För det första så strider det mot Sveriges och EUs grundlag i och med att man som medborgare har rätt att slippa godtycklig och kränkande övervakning från staten. Redan här hade Sverige (om viljan fuinnits) kunnat ta striden och vägra införa detta horribla 1984-förslag.

  Varför du påstår något annat vet jag inte men jag litar inte på dig en enda sekund och jag tror inte att dina motiv är nobla.

  För det andra så finns det inga andra represalier, om vi skulle välja att helt enkelt strunta i datalagringsdirektivet, än några miljoner i böter. Några miljoner som är en piss i havet jämfört med de enorma kostnader som det innebär att implementera direktivet.

  Enorma monetära kostnader alltså, UTÖVER katastrofen som det innebär för ett samhälle att dess medborgare ständigt känner sig övervakade.

  Det finne ingen god grund att stå på när man försvarar datalagringsdirektivet. Det kommer naturligtvis inte att förebygga eller reda ut några brott eftersom de som verkligen vill och behöver skydda sig från insyn enkelt kommer att undvika de kommunikationsvägar som är övervakade. Därmed omintetgörs all tänkbar nytta som direktivet någonsin kunde haft.

  Det finns inga argument som håller när man vill försvara datalagringsdirektivet och det visar på graden av desperation faktiskt när man försöker låtsas som om vi måste införa det.

 16. frekar06 says:

  Nu måste vi sansa debatten lite här. Det är inte Rick Falkvinge och Piratpartiet som har stuckit huvudet i sanden. Piratpartiet med Falkvinge i spetsen gör allt dom kan för att stoppa övervakningssamhället och just i detta fallet Datalagringsdirektivet och utredningen om polismetoder.

  Det är inte Piratpartiet utan ni i de etablerade partierna som har stuckit huvudet i sanden. PP ställde på Aftonbladet Debatt i valrörelsen en fråga om vad de etablerade partierna tänkte göra för Wikileaks. Inget av de etablerade partierna svarade ens. När PP sedan själva tog över driften av Wikileaks nya servrar så blev det en världsnyhet. Ert och de andra partiernas agerande i detta fallet talar sitt tydliga språk. PP gick sedan till val på det mest liberala programmet något parti i Sverige har ställt upp med i modern tid. Att då påstå att Falkvinge stuckit huvudet i sanden är så fel som det kan bli.

  Det är ingen som har vänt sig mot att en enskild person som konkret är misstänkt för brott ska kunna övervakas. Men detta handlar om massövervakning av hela den svenska befolkningen. Det är en väldig skillnad mellan den massövervakning som ni nu vill införa och att övervaka en enskild person som konkret är misstänkt för brott.

  Men här handlar det inte om att övervaka en enskild person som konkret är misstänkt för brott. Här handlar det om massövervakning av hela den svenska befolkningen. Det spelar ingen roll med era förslag om man är oskyldig eller skyldig. Man kommer ändå att bli utsatt för övervakning.

  När det gäller Datalagringsdirektivets införande i Sverige så håller jag helt med Anders. Dessutom är det så att Sverige inte är förbundna att införa direktivet.

  Vi bör meddela EU-kommissionen att Sverige inte avser att införa direktivet överhuvudtaget då det strider mot Svensk Grundlag, mot Europakonventionen och mot Lissabonfördragets stadga om de grundläggande rättigheterna i unionen. Om EU-kommissionen inte delar den uppfattningen så får dom stämma oss i Europadomst. för mänskliga rättigheter eller i EG-domstolen. Jag är helt övertygad om att vi kommer vinna ett sådant mål.
  Och även om vi skulle råka få böter från EU så är dessa minimala i jämförelse med kostnaderna för att införa direktivet om datalagring.

 17. frekar06 says:

  Detta kom idag om Datalagringen:

  “Datalagringsdirektivet antogs 2006 och en första utvärdering av hur införandet har gått i medlemsländerna skulle vara klar i september 2010. Men på grund av bristande information från medlemsländerna tvingas EU-kommissionen skjuta upp sin utvärdering till mars 2011, uppger Love Berggren, pressekreterare hos Cecilia Malmström. Förslaget till ett reviderat datalagringsdirektiv ska presenteras under det fjärde kvartalet 2011, enligt plan.”

  Källa: Europaportalen
  http://europaportalen.se/2010/10/utvardering-av-datalagringsdirektivet-uppskjuten

 18. Arvid, förtal, förolämpning, ofredande, sexuellt ofredande, grooming m.m. Kränkning är inget brott i sig. Man ska inte heller tro att “du är dum” eller liknande är ett förtal, men om du påstår att någon är pedofil eller liknande då är det ett förtal och det tycker jag ska kunna utredas.

  Att ha en lag som säger att vissa brott som ger böter ska ge polisen rätt att få ut abonnentuppgifter medan andra brott med samma straffskala som också ger böter inte ska ge den rätten är inte möjligt.

  Jag gör skillnad på integritetskränkande lagstiftning mot alla medborgare, som t.ex. datalagringen, och integritetskränkande lagstiftning mot den som har begått ett brott (misstänks för brott, ingen är skyldig förrän dom fallit och vunnit laga kraft). För mig är det mycket enklare att motivera att polisen ska få ut uppgifter, i det här fallet abonnentuppgifter, när någon misstänks för att ha begått brott.

  Kustus, när (om) vi lyckas göra datalagringsdirektivet frivilligt så kommer jag och Centerpartiet att driva att det ska tas bort i svensk lagstiftning. Man ska inte tro att alla eller ens de flesta som begår brott planerar så noga och ser till att inte gå att spåra.

  ConnyT, ditt citat handlar om upphovsrättsbrott. Problemet idag är att polisen inte får möjlighet att utreda en lång rad brott som förtal och sexuella ofredanden bara för att de normalt inte ger fängelse. För den typen av brott kommer lagändringen att ha betydelse. Polisen ska få ut uppgifter när något brott har begåtts, inte för att övervaka i de situationer som du beskriver.

  Mats, jag tycker inte att alla sexuella ofredanden ska leda till fängelse. Om någon 15-åring tar ett foto i duschen på en klasskamrat och sedan lägger ut fotot på nätet så tycker jag inte att det är ett brott som ska bestraffas med fängelse. Däremot tycker jag att det är oerhört viktigt att samhället reagerar och att polisen kan ta reda på vem det är, att det blir en kontakt med föräldrarna och kanske senare rättegång. Det är självklart också viktigt för brottsoffrets skull.

  När du sedan skriver: “klusterbomb-mattan av nya friska övervakningsmöjligheter över oss alla” så misstänker jag att du har missförstått något. Utlämning av abonnentuppgifter ska ske när någon har begått brott, det är inte någon övervakning av medborgarna utan ett sätt att bekämpa brott. Trafikdatalagringen är en övervakningsmöjlighet över oss alla och därför är jag också motståndare till direktivet.

  Dan, polismetodutredningen har ingenting med upphovsrättsindustrin att göra, så där måste du ha missuppfattat något. Jag tycker inte att ett normalt förtal ska ge fängelse, så grovt är inte brottet. Däremot tycker jag att brottet ska gå att utreda. När du skriver att din personliga integritet blir kränkt, är det ett erkännande att du begår brott? Förslaget handlar nämligen bara om utredning av begångna brott.

  Sven, den här typen av uppgifter lagras redan av nästan alla operatörer. Polisen kan ju redan idag få ut vem som har haft vilken IP-adress när det handlar om brott som ger fängelse. Datalagringsdirektivet är jag motståndare till eftersom det är en integritetskränkning av hela svenska folket, att lämna ut abonnentuppgifter när någon har begått brott är något helt annat.

  Anders, jag har definitivt svårt att motivera “en total elektroniks övervakning av EUs befolkning”, det är därför jag är motståndare till datalagringsdirektivet och har sagt nej till det sedan 2004. Sverige har väntat och väntat och nu står vi nära att Kommissionen kommer att kräva böter och vite. Regeringen kan inte vänta längre. Däremot finns det en möjlighet att riksdagen tvingar fram väntan i ytterligare ett år genom minoritetsbordläggning. Hur Kommissionen reagerar på det ur skadeståndssynpunkt blir intressant.

  Markus, Polismetodutredningens förslag gör det totalt sett svårare för polisen att få ut trafikdatauppgifter. Deras möjlighet i LEK att gå runt domstolsprövning tas bort. En klar rättssäkerhetsförbättring. Visst är det så att böterna (vite) höjs, det är inte en engångssumma. Men att börja betala för att sedan ändå genomföra direktivet känns som ett ännu sämre förslag, dubbelförlust. Arbetsmaterial är inte offentlig handling för att det inte är några färdiga ställningstaganden. När sådana finns blir det offentligt. Jag uttalar mig för vad jag tycker.

  Det är inte konstigt om du inte kunde förklara i radioprogrammet eftersom du har helt fel. Du skriver: “Detta är något som nu bryts då det finns ett förslag om att polisen ska få tillgång till all den data som datalagringsdirektivet kräver att internet- och telefonoperatörerna sparar, även när det rör sig om småbrott. Alltså sådana brott som inte ens kan ge fängelse, utan bara böter.”

  Du måste skilja på abonnentuppgifter och trafikdata. Polisen kommer inte alls att få tillgång till vem som kontaktat vem osv för småbrott, det krävs brott som inte har mindre än sex månaders fängelse i straffskalan och då talar vi om grova brott. Tråkigt att du ringer in till ett radioprogram och beskriver felaktigheter.

  Peter X, vi har hastighetsgränser även om vi vet att polisen inte kan kontrollera att alla alltid håller hastigheten. Det är inget konstigt att vi har lagar som inte alltid går att upprätthålla.

  Björn, du är uppenbarligen en av de som stoppar huvudet i sanden. Om du inte litar på mig kan du väl åtminstone lyssna på de som är experter på EU-rätt. Sverige har en skyldighet att implementera direktivet. Att det skulle finnas en bestämd kostnad för att inte implementera är också fel. Den kostnaden är oändlig eftersom böteskraven fortsätter tills implementering skett. Man kan inte “köpa sig fri”.

  Johan, jag håller med dig. Detta har jag också påpekat vid flera tillfällen.

 19. Bjorn says:

  Johan, tack för svar!
  Olyckligt att du tycker jag ‘stoppar huvudet i sanden’ bara för att jag begagnar mig av tanke- (och tal-)konstruktioner som är vardagsmat för politiker.
  Låter: “Vi kommer att implementera när en rättssäker och ur integritetssynpunkt tillfredsställande lösning finns färdig.” bättre? Båda detta och “Vi vägrar” betyder samma sak i ett kortare några-års-perspektiv samma sak. Det ena är bara mer rakryggat.

  Matematik.
  Det är klart att kostnaden för böter är oändlig om man räknar i all oändlighet.
  Kostnaden för implementering är också oändlig. Allt enligt samma förutsättningar.
  Är det så svårt att erkänna att det kostar onämnt antal hundratals miljoner att driva, varje år? Och böter är inte ens i närheten.
  Jag vet mycket väl att man inte “kan köpa sig fri.” Det skulle innebära att man betalar och är sedan klar. Böter varje år för 1 krona är fortfarande mycket bättre än driftskostnader för massövervakning för ett antal tjugor, varje år. Även om båda slutar i oändligheten.

  Titta på hur DLD har implementerats i Europa. Titta på hur det missbrukas. Titta på vad det kostar. Titta på hur det påverkar livsmönstret hos miljoner oskyldiga.

  Jag förstår strävan efter att ge medel och verktyg till att undersöka brott.
  Men inte till vilket pris som helst!
  Detta är långt över gränsen, det borde vara självklart för alla. Om jag har fattat dig rätt, så tycker också du detta, innerst inne?

 20. Jakob says:

  Kan vi få se hela listan på brott för vilka polisen i fortsättningen vid misstanke ska kunna få ut abonnentuppgifterna? Eller blir förslagets verkliga innehåll alltför tydligt, då?

 21. Bra Johan, domstolsprövningen har ni inte fått tillräcklig mycket cred för, det är bra. Men grundproblemet kvarstår – lagen som helhet är onödig och integritetskränkande. Priset är för högt om vi ska betala med grundläggande mänskliga rättigheter såsom rätten till personlig integritet…

  Ja, det är skillnad på abonnentuppgifter och trafikdata, men det är ju abonnentuppgifterna som är centrala. Trafikdata kan ju många samla in. Men det är teknikaliteter. Förslaget är fortfarande dåligt och det tycker ju du också. Stå upp för den då! Det är väl knappast någon som kommmer piska in dig i fållan? Eller?

 22. Anders says:

  Synd att inte den här debatten togs upp innan valet… att nu “måste” datalagringsdirektivet införas.
  Det var väl lika akut för någon månad sedan så varför tryckte ni inte in det innan valet? Jo för då hade ni åkt ut med dunder och brak och Centern hade hamnat under 4% i valet!

 23. ConnyT says:

  Jag tycker ditt resonemang är väldigt märkligt.

  Du är motståndare till DLD och vill inte att den skall finnas för att det kränker integriteten.

  Men samtidigt är du positiv till att insamlade data används för att reda ut “småbrott”.

  Så du tycker det är bra att data finns men samtidigt vill du inte att den skall få samlas in…?!? *förvirrad*

 24. frekar06 says:

  Johan. Det stämmer visserligen att kostnaden för att inte införa direktivet är oändlig. Men kostnaden för att införa direktivet är också oändlig och till och med större än kostnaden för att inte införa direktivet. Så rent ekonomiskt är det mycket bättre att helt strunta i att införa direktivet.

  Men detta handlar inte om ekonomi. Det här handlar om att bevara det demokratiska samhälle som jag tror alla vill leva i och att respektera grundläggande mänskliga rättigheter. Min bestämda uppfattning är att Sverige omgående ska meddela EU-kommissionen att vi inte avser att implementera Datalagringen i Sverige med hänvisning till Europakonventionen, Svensk Grundlag och Lissabonfördragets skrivningar om mänskliga fri- och rättigheter.

  Om EU-kommissionen vill ta strid så låt dom göra det. Då väntar en lång rättsprocess i Europadomstolen för mänskliga rättigheter alternativt i det som var EG-domstolen tidigare.

  Det vore det bästa som kan hända just nu för då vinner vi tid, vilket behövs för att reda upp alla oklarheter, vi har möjligheten att få hela direktivet ogiltigförklarat och EU-kommissionen tvingas bekänna färg i frågan. Europadomstolen för mänskliga rättigheter kommer ändå pröva ärendet i och för sig då tyska aktivister vänt sig dit efter att ha vunnit i tyska författnings domstolen. När det gäller polismetodutredningen så är de ett nationellt förslag som inte ens borde nå riksdagens bord då utredningen är ett hafsverk och innehåller direkt farliga och odemokratiska skrivningar. /Frekar06

 25. Mr Profit says:

  “Men att polisen skulle ha obegränsat med resurser för att sätta fast fildelare, som Piratpartiets Mikael Nilsson tycks tro är naivt. Tvärtom koncentrerar polisen och åklagarna sina resurser på större och systematiska upphovsrättsintrång. De kan redan idag leda till fängelse och alltså kan polisen redan idag få ut abonnentuppgifter för de utredningarna.”

  Praktiskt. Eftersom de flesta fildelar eller råkar ha någon programvara med oklar licensstatus så är det alltså bara en fråga om polisens tid och uppmärksamhet? Du kanske känner till begreppet “enforcement selection” och varför det INTE är en del av en demokrati och rättsstat.

 26. frekar06 says:

  Rick Falkvinge (PP) gjorde mig på sin blogg uppmärksam på fler konstigheter i Polismetodutredningen som än så länge inte diskuterats här. I Polismetodutredningen står det:

  “I underrättelseverksamhet kommer Polisens och Tullverkets möjlighet att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation att regleras i en ny lag.”

  Precis som Falkvinge (PP) så undrar jag om detta kommer innebära att FRA-shopen nu öppnas igen. Via Falkvinge hittar jag också Stockholms Universitets remissyttrande om förslaget som bygger på Polis metod utredningen. Där uppmärksammar man att trafikdata ska kunna användas för att bland annat beivra ett brott som man kallar för “olovlig kårverksamhet”. Detta tenderar enligt juristerna på universitet att innebära övervakning baserat på åsikter. Åsiktsregistrering är inte tillåten i Sverige.

  http://rickfalkvinge.se/2010/10/27/datalagring-pa-steroider-riktas-aven-mot-fildelning/
  http://www.juridicum.su.se/jurweb/dokument/remisser/elektroniskkommunikationibrottsbekampninganon.pdf

  Det blir värre och värre detta! Polismetodutredn. är riktigt farlig och dess konsekvenser är enorma. Jag tänker dock se till att skydda mig med de tjänster som finns tillgängliga för anonymisering. Att göra som en hel del tyskar uppenbarligen gjort och förändrat sin kommunikation efter Datalagringen och självcensurerat sig är för mig inte en tänkbar lösning.

  Detta gör mig ännu mer motiverad att fortsätta verka för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. För det är trots att vissa politiker gärna vill glömma bort det vi medborgare som sitter på makten och vår makt att påverka är större än någonsin tidigare i och med Internets intåg. För vi kan om vi blir tillräckligt många stoppa dessa antidemokratiska tendenser och förslag i vårt samhälle. /Frekar06

 27. Erik says:

  Tack för förklaringen Johan. Skulle gärna vara utan datalagringsdirektivet men håller med om att något är galet om lagen är utformad så att polisen aldrig kan utreda bötesbrott på internet (få ut abonnemansuppgifterna).

 28. Jakob says:

  Frekar: Avsnittet om Polisens och Tullverkets underrättelseverksamhet handlar inte om FRA. Det rör sig här om de trafikdata som man hittills kunnat begära ut från operatörerna med hjälp av LEK. Där blir det nu domstolsprövning.

  Däremot kommer säkerligen FRA-shoppen öppnas för polisen. Det är en utredning som pågår omkring detta och den lär snart vara klar. Men det handlar alltså inte om operatörernas data utan om FRA:s insamlade material. Och begränsningarna där är bl.a. utländska förhållanden och yttre hot mot landet.

 29. Jakob, ser du inte den enorma skillnaden mellan att förbjuda polisen att få ut abonnemangsuppgifter (samma uppgifter som för övrigt Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och upphovsrättsinnehavare kan få ut) och att förbjuda anonymitetstjänster? Jag ser den skillnaden.

  Visst finns det fängelse i straffskalan för sexuellt ofredande, men det räcker inte. Det krävs att det begångna brottet ska förväntas ge fängelse och den formen av sexuellt ofredande som sker på nätet ger normalt inte fängelse. Detsamma gäller förtal, förolämpning, ofredande osv. Jag tycker det är principiellt fel att kalla brott för småbrott. För den som är utsatt för förolämpningar på Internet är det inget “småbrott”.

  Joakim, mitt resonemang är fullt logiskt. Vi är tvingade att implementera direktivet som det ser ut nu och därför måste vi göra det, men vi fortsätter att jobba för att det ska bli frivilligt. Lyckas vi med det så kommer jag och Centerpartiet att driva att datalagringslagen i Sverige ska rivas upp. Men om de andra partierna går med på det kan jag inte svara på idag. S, Fp och Kd ville ju faktiskt ha direktivet från första början.

  Frekar, jag skriver inte att Rick Falkvinge generellt stoppar huvudet i sanden, men hans försök att säga att Sverige inte är skyldigt att implementera datalagringsdirektivet är att argumentera mot verkligheten, dvs att stoppa huvudet i sanden. Tyvärr gör du det samma, eller har gått på Falkvinges falska påståenden. Lyssna åtminstone på Eu-rättsspecialister, professorer och andra.

  Sedan har du tydligen fortfarande missförstått. Att polisen får ut abonnemangsuppgifter när någon har begått brott kan inte beskrivas som massövervakning. Datalagringsdirektivet är massövervakning, men verkligen inte utlämningen av abonnentuppgifter som den nu uppblommade diskussionen handlar om.

  Och nej, böterna och det vite som självklart skulle öka och öka och öka är inte minimala i jämförelse med kostnaden för operatörerna att uppfylla direktivets krav på lagring.

  Björn, jag har mycket svårt att se att datalagringen någonsin skulle kunna bli godtagbar ur ett integritetsperspektiv. Hur menar du att det skulle gå till?

  I din matematik missar du minst tre väsentliga saker. Redan idag har operatörerna kostnader för sin lagring, många lagrar längre och mer än vad som direktivet kräver. Direktivet kräver dock andra säkerhetskrav m.m som ger en initial kostnad. För det andra så handlar det inte bara om böter till EU, utan även om vite som blir högre och högre allt eftersom vi vägrar införa direktivet. Dessutom jämför du skattepengar till Bryssel med kostnader för operatörerna (som självklart kommer att fördelas på konsumenterna) och den jämförelsen haltar av naturliga skäl.

  Jakob, listan är väldigt enkel. Kolla i lagboken, vilka brott är inte minst bötesbrott.

  Markus, vilken lag åsyftar du när du skriver om “lagen som helhet”? Menar du trafikdatalagringen så är vi överens, den vill jag inte heller ha men vi är enligt vårt EU-medlemskap skyldiga att implementera direktivet. Menar du rättegångsbalkens regler om hemlig teleövervakning vid grova brott (dvs det som du beskriver är bra att det alltid kommer att krävas domstolsprövning) så håller jag inte alls med dig. Hemlig teleövervakning är oerhört viktigt för att utreda de grova brott som ger tillåtelse till detta hemliga tvångsmedel (inte lägre än sex månaders fängelse). Menar du lagen om elektronisk kommunikation där rätten för polisen att få ut abonnemangsuppgifter finns så håller jag inte heller med dig. Denna rätt är avgörande för att kunna utreda många brott som begås via nätet.

  Hur menar du att många kan samla in trafikdata? Det är operatörerna som lagrar vem som ringer vem, till vilken basstation man är uppkopplad, hur länge samtalet pågår osv. Hur kan “många” samla in den oerhört omfattande informationen? (Som operatörerna lagrar redan idag utan att datalagringsdirektivet är implementerat i svensk rätt.)

  Anders, jag vet inte var du har varit men datalagringsdirektivet har debatterats i flera år. Varför tror du att Centerpartiet skulle förlora väljare på vår inställning att datalagringsdirektivet är fel och det bör omförhandlas för att antingen tas bort eller i andra hand göras frivilligt. Att alla EU-länder är skyldiga att implementera direktiven behöver inte diskuteras, det är ett faktum. Alternativet är att lämna EU.

  ConnyT, åter igen, du måste förstå skillnaden mellan trafikdatauppgifter som vem som ringer vem, var man befinner sig när man ringer, hur länge samtalet pågår, vem man sms:ar osv, och abonnentuppgifter som vem som har vilket telefonnummer och IP-adress vid ett bestämt tillfälle. Lagändringarna som polismetodutredningen föreslår skulle behöva göras även om det inte ens hade funnits något datalagringsdirektiv. Redan i början av 2000-talet påtalades detta behov i Beredningen om rättsväsendets utveckling, dvs innan datalagringsdirektivet ens var påtänkt.

  Frekar, varför är Polismetodutredningens förslag ett hafsverk? Varför är du motståndare till att vi genomför de viktigaste förslagen i utredningen om att polisen bara ska få tillgång till trafikdatauppgifter efter domstolsprövning? En klar rättssäkerhetsförbättring som jag ser det.

  Mr Profit, vilka brott som utreds är allt som oftast en fråga om polisens tid, uppmärksamhet och resurser. Hur många brott begås varje dag och hur många utreds. Jag skulle våga påstå att mindre än en procent utreds. Men det betyder inte att rättsväsendet ska låta bli att utreda den procenten, det betyder inte heller att det ska bli lagligt att stjäla cyklar för att oerhört få av de brotten kan utredas.

 30. Frekar, har man inga större invändningar än att gå och oroa sig för de i princip aldrig använda högmålsbrotten så känns det lugnt.

  Brottsbalken 18 kap 4 §:

  “Om någon bildar eller deltager i sammanslutning, som måste anses vara avsedd att utgöra eller med hänsyn till sin beskaffenhet och det ändamål för vilket den är bildad lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som militär trupp eller polisstyrka och som icke med vederbörligt tillstånd förstärker försvaret eller ordningsmakten, eller ock för sådan sammanslutning tager befattning med vapen, ammunition eller annan dylik utrustning, upplåter lokal eller mark för dess verksamhet eller understödjer den med penningar eller på annat sätt, dömes för olovlig kårverksamhet till böter eller fängelse i högst två år.”

  Precis som Jakob påpekar (tack för det Jakob) så är Falkvinge (och du Frekar) ute och reser när ni får in FRA i det här. Det du hänvisar till handlar t.ex. om när polisen får nys om ett planerat rån eller tullen om en förestående narkotikasmuggling, då kan de behöva få ut vem som kontaktar vem, men de kan även göra telefonavlyssning eller till och med buggning om straffvärdet är tillräckligt högt.

  Jakob, du har rätt i att polisens (nästan uteslutande Säpo) behov av signalspaning är stort och aktuellt.

 31. Jag tackar åter igen för dina pedagogiska svar Johan. Det är, som allt lagstiftningsarbete, synnerligen tekniskt och svårt för en lekman att sätta in sig i allt på fritiden. Du gör ett bra jobb och anstränger dig för att göra dig förtjänt av dina 57.000 i månaden. Det ska du ha mycket cred för!

  Grundprincipen måste väl ändå vara att vi ska ha höga krav på polisiära tvångsmedel, och ju lindrigare brottet är, desto högre ska tröskeln för att få tillgång till detta vara. Nu sänker man istället trösklarna för polisen att få tag på informationen. Visserligen vägs dessa upp till viss del av domstolsprövningen, men det går ändå rejält åt fel håll.

  Så kraftiga polisiära tvångsmedel som övervakning och lagring av alla medborgares elektroniska kommunikation kan inte rättfärdigas med argument som ofredande, förtal, förolämpning och medhjälp till fildelning. Det är inte rimligt att övervaka och lagra medborgarnas kommunikation för att beivra dessa typer av brott, så varför ska det vara ok att övervaka och lagra den elektroniska?

 32. Anders says:

  Jag vet att det har legat ett VILANDE förslag i flera år, så mycket diskussion har jag inte sett till.
  Vad jag menar är att samtliga riksdagspartier skydde denna fråga som pesten under valet eftersom samtliga visste att de skulle förlora röster på det, speciellt Centern som innan har haft en ganska hög svansföring vad gäller att skydda medborgarna från Storebrorssamhället.
  Tycker det är en skam att ni inte gjorde detta till en valfråga så svenska folket kunde få säga vad de egentligen tycker om att bli övervakade.

  Nu, endast någon månad efter valet då måste tydligen datalagringsdirektivet införas. Det var lika akut i maj så varför gjorde ni inte det då istället? Svaret är uppenbart för alla…

 33. Jakob says:

  Jag undrade just hur länge det skulle dröja, men där kom det. Skräpargumentet. Cirkelresonemanget. Nu har du alltså sänkt dig ända ner till utredarens nivå, Johan. Först ger ni ett särintresse som upphovsrättsindustrin större befogenheter än polisen. Sen använder ni detta som argument för att ge polisen samma möjligheter. Eh…intressant.

  Att föra in förbud mot anonymisering i resonemanget är högst relevant. Det riskerar nämligen att bli den logiska följden. Syftet med nyordningen är ju att klara upp fler brott, men om polisen ständigt hamnar i återvändsgränder p.g.a. anonymiseringstjänster, så är det inte svårt att förstå vad som blir nästa steg. Och vid det här laget har vi ju lärt oss hur ni jobbar. Trumpeta ut ett tillräckligt ömmande fall i media, sen är det bara att blåsa på.

  Jag förstår också varför du inte vill presentera hela småbrottskatalogen. Den skulle bli ganska omfattande.

  Ditt motstånd mot datalagringsdirektivet är inte heller särskilt trovärdigt. Du har ju inga principiella problem med masslagring av oskyldigas trafikuppgifter. Den tanken övergav du redan för ett par år sedan.

  På sin höjd är det masslagring av SVENSKARS inhemska trafikdata, som du ifrågasätter. Att du varit med och gett FRA vidsträckt mandat att massinhämta t.ex. norrmäns, danskars, finnars, tyskars, britters och faktiskt även svenskars trafikuppgifter i utlandstrafiken, tycks du visst ha glömt bort. Förvisso handlar det inte om inhämtning av precis allt, men principen är densamma. Här behövs nämligen ingen koppling till yttre hot, utan det är bara för FRA att masslagra enskildas personuppgifter med motiveringen att de behövs för att kartlägga trafikvägar. Och FRA-domstolen har inget i lagen att stödja sig mot för att protestera. Fiffigt.

  Det är bland annat detta egenhämtade material (och troligen även data från utländska partners), som FRA sedan kommer att göra historiska sökningar i, när de levererar underrättelser till bl.a. polisen. Materialet får dessutom lagras ända upp till 1 år, inte 6 månader som i fallet med DLD.

  För så här kommer det ju att bli, om vi tar och föregriper Vikstens utredning en aning. Det är helt klart den lösning som han har förordat hittills. Och han är ju dessutom FRA-domstolens ordförande. Hur ni nu i hela friden kunde ge utredningsuppdraget åt någon som är så djupt involverad i FRA-soppan.

 34. frekar06 says:

  Johan. Jag har verkligen inget emot att det blir en domstol som avgör om polisen ska få tillgång till de här trafikdatauppgifterna. Men jag vänder mig bestämt mot att det ska bli lättare för polisen att få ut IP – nummer genom att det inte längre kommer att krävas fängelse i straffskalan utan endast misstanke om brott som ger böter. Att det dessutom kommer bli lättare att använda sig av teleavlyssning med detta förslaget gör inte direkt saken bättre.

  När det gäller Försvarets Radioanstalt så ska dom överhuvudtaget inte ägna sig åt spaning i kabel och FRA-lagen ska rivas upp. Och ska vi nu ha spaning i kabel så ska dom definitivt inte lämna dom uppgifterna vidare till varken polisen eller säkerhetspolisen. Den så kallade FRA-shopen ska hållas stängd. Att FRA:s generaldirektör dessutom i SVT:s Hemligheterna här om veckan stod och förklarade att den enda kritik som riktats mot FRA är att dom spanar för lite visar att generaldirektören på FRA inte ens har förstått kritiken. Debatten har verkligen inte handlat om att FRA spanar för lite i kabel, snarare tvärtom att de spanar för mycket. Ja man undrar faktiskt var GD på FRA varit de senaste två-tre åren. /Frekar06

 35. X says:

  Det är anmärkningsvärt att alltid när politiker pratar om att förstärka den personliga integriten så slutar det i raka motsatsen.

 36. Hans Löfving says:

  Det är inte ett dugg konstigt att du väljer att ta en liten skendebatt om vilka brott som skall få utredas när det finns så oändligt mycket större frågor inbakade i förslaget som ni till varje pris måste rikta uppmärksamheten BORT ifrån.

  Som att alla medborgares geografiska position (via mobiltelefonen) i alla lägen utan undantag alltid skall lagras och vara tillgänglig för staten. Vare sig du förstår det eller ej så hjälper du till att skapa ett övervakningssamhälle som Orwell aldrig hade kunnat drömma om. Är det inte dax att vakna upp och sluta låtsas att ni kämpar FÖR sveriges befolkning? Du har svikit ditt uppdrag å det grövsta.

 37. Johan Tjäder says:

  frekar06: Har du helt missat att Kommissionen redan har stämt Sverige, och att alliansregeringen godtog det utan att säga emot? Vi är redan bortom en domstolsprövning av datalagringsdirektivet.

 38. Johan Tjäder says:

  Jag blir lite förvånad när du säger att operatörerna lagrar trafikuppgifter, t.o.m. längre än vad som krävs i direktivet.

  Om du har kännedom om sådan lagring så tycker jag du bör anmäla det till polisen. Det torde nämligen vara ett brott om lagen om elektronisk kommunikation.

  I övrigt så är ju branschen på väg bort från denna kostsamma hantering och den rörelsen fortsätter ändå. Snart lagrar man dessa uppgifter enbart för att de måste lagras.

 39. frekar06 says:

  Johan Tjäder: Du har rätt i att EG-domstolen har prövat detta. Men vi är absolut inte bortom en domstols prövning om det som verkligen är intressant, nämligen om datalagringsdirektivet är förenligt med artikel 8 om skydd för privatlivet i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det ärendet ligger på Europadomstolen för mänskliga rättigheters bord nu. Exakt när en dom kan komma där är oklart, de brukar inte vara snabba.

  /Frekar06

 40. Tack Markus, lönen var dock inte korrekt…:-)

  Men, vi är ju helt överens, “lagring av alla medborgares elektroniska kommunikation kan inte rättfärdigas med argument som ofredande, förtal, förolämpning och medhjälp till fildelning.” Absolut inte. Jag vill ju inte ha datalagringsdirektivet alls, att lagra allas trafikdata motiveras inte ens av mord och grova narkotikabrott. Det är ju till den typen av brott som trafikdata kan användas, definitivt inte ofredande, förtal, förolämpning och medhjälp till fildelning. Det är det heller ingen som ens föreslagit.

  Anders, jag har svarat samma sak om datalagringsdirektivet hela tiden: Jag vill inte ha det, vill i första hand ta bort det, i andra hand göra det frivilligt, men nu finns det och Sverige är skyldiga att implementera det.

  Det är ingen hemlighet att inom alliansen är vi i Centerpartiet de som bekämpar och har bekämpat datalagringsdirektivet. Vi har inte direkt hjälpt till för att implementera det så fort som möjligt, för att uttrycka mig försiktigt. Men någon gång kommer man till vägs ände, nu står vi så nära böter och vite att det inte går att vänta längre.

  Ytterligare ett skäl, som inte är ett svepskäl, är att beredningen av Polismetodutredningens förslag har tagit tid. Det är omfattande lagändringar.

  Jakob, om du tycker att jag ligger på samma juridiska nivå som chefsrådman Stefan Reimer så får jag tacka!

  Jag har inte tid att skriva ner “småbrottskatalogen”, vad det nu är. Vet du hur många brott som har böter i straffskalan? Men sedan måste man givetvis också fråga sig hur många av desssa är relevanta för att få ut abonnentuppgifter?

  FRA-diskussionen har jag haft till förbannelse på min blogg. Nej, polisen kan inte få ut abonnentuppgifter via FRA.

  Frekar, tycker du inte att det ska finnas någon signalspaning så måste du samtidigt berätta att du inte tycker att Sverige ska kunna ha en självständig försvars- och utrikespolitik. För kom inte åter och säg att FRA enbart ska spana i etern för det är i princip samma sak som att lägga ner.

  X, du måste väl åtminstone vara så ärlig att medge att det är olika integritetshänsyn som står mot varandra. Den som har fått en nakenbild utlagd på Internet har fått sin integritet kränkt och den som begått brottet får sin integritet kränkt när abonnemangsuppgiften lämnas ut till polisen för att brottet ska utredas. Jag tycker i det här fallet att brottsoffrets integritet är viktigare än gärningsmannens integritet.

  Hans Löfving, om du hade läst lite bättre så hade du sett att jag och Centerpartiet är motståndare till datalagringsdirektivet. För det är direktivet du beskriver, inte Polismetodutredningens förslag som jag är förespråkare av.

  Johan Tjäder, Kommissionens stämning handlade om varför Sverige inte implementerat direktivet ännu och att vi inte har gjort det kunde vi inte gärna bestrida. Däremot beskrev vi varför vi inte har implementerat det ännu. Kommissionen frågar inte om vi vill implementera direktivet, det ligger redan i EU-fördraget och att Sverige helt enkelt är medlem i EU.

  Operatörerna lagrar idag av fri vilja och nästan alla gör det fortfarande. Hur länge de får lagra är inte reglerat mer än vad som krävs för abonnentfakturering och betalning av avgifter och det inte längre lagligen går att göra invändningar mot faktureringen eller avgiften. Vilket normalt är längre än sex månader.

  Frekar, den prövning som du talar om handlar om hela direktivet, inte om Sveriges skyldighet att implementera det. Så länge som inget annat är bestämt så måste vi implementera annars blir det böter och vite som bara kommer att öka och öka. Kommer Europadomstolen fram till det du hoppas på så försvinner direktivet och Sverige kan plocka bort lagen.

  Ni som inte tror på mig att Sverige är skyldiga att implementera direktivet i vår nationella lagstiftning kanske tror på Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, som säger: “Det är bindande lagstiftning för alla medlemsstater. Sverige får opponera sig, och göra det bästa innan det blir antaget, men sedan är det klart. Då har tåget gått”. Eller kanske Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet.

 41. frekar06 says:

  Johan. Jag har inte vad jag kan påminna mig sagt att FRA ska spana i etern. Jag delar Piratpartiets åsikt i denna fråga fullt ut i form av att man ska avskaffa FRA-lagen och lägga ner Försvarets radioanstalt och ersätta den med inget alls. Säpo och Must får sedan ta över de delar av FRA:s verksamhet som de önskar och som inte bryter mot grundläggande rättsprinciper. I övrigt läggs FRA:s verksamhet ner permanent. För övrigt borde FRA:s verksamhet i förfluten tid utredas och finns det lagbrott i verksamheten bör ansvariga utredas och ställas till svars för sina handlingar.

  http://www.piratpartiet.se/integritet

  /Frekar06

 42. frekar06 says:

  Johan. Jag är fullt medveten om att det jag hänvisade till rör hela direktivet. Det jag egentligen ville komma fram till var att direktivet fortfarande befinner sig under domstolsprövning. Av Tjäders kommentar:
  “Vi är redan bortom en domstolsprövning av datalagringsdirektivet.” fick jag intrycket av att alla prövningar om detta direktiv i domstol nu var över. Det var därför jag reagerade.

 43. Jakob says:

  Johan, nu är det faktiskt du som stoppar huvudet i sanden. Visst kommer FRA att leverera trafikdiagram till polisen, dvs snäppet värre än abonnentuppgifter. Det vet du mycket väl. Detta är ju också vad FRA gjort tidigare enligt Anders Erikssons utredning, och polisen är mycket angelägen om att få sådana trafikkartläggningar utförda även framöver. Runar Viksten har ingen annan uppfattning på den punkten.

  Jag är den förste att ge dig en eloge för alla dina FRA-inlägg, men snart kommer frågan om den polisiära signalspaningen upp på bordet igen, och då kan du inte ducka.

  Min huvudpoäng var att du inte har några principiella problem med masslagring av oskyldigas trafikuppgifter. Du har uppenbarligen inte heller några invändningar mot den beskivningen. Kanske vore det renhårigt, om du också upplyste dina väljare om saken varje gång du för datalagringsdirektivet på tal.

 44. frekar, menar du att Säpo och Must ska få signalspana?

  Jakob, du har rätt i att det är en aktuell fråga hur polisen ska få tillgång till signalspaning. När jag skriver polisen avses i princip enbart Säpo. Som det är idag får inte polisen lägga uppdrag till FRA, så de gör inga trafikdiagram eller annat på Säpos beställning.

  Jag tycker att det är viktigt att göra skillnad på polisens brottsutredande verksamhet och Säpos författningsskyddande verksamhet. Vi har inte gjort något slutgiltigt ställningstagande och diskussionen är väldigt svår eftersom det är omgärdat av omfattande sekretess, men jag lutar åt att Säpo behöver tillgång till någon form av signalspaning. Om Säpo själv ska signalspana, som PP vill (?), är tveksamt av bla ekonomiska skäl. Så var det en gång i tiden, men sedan ansåg man det effektivare om en annan myndighet skötte all signalspaning åt de myndigheter som hade behov av och rätt till den formen av underrättelseinformation.

 45. Jakob says:

  Visst råder det ett (tillfälligt?) inriktningsförbud för polisens del. Men det finns inga lagliga hinder för FRA idag att ändå delge Säpo underrättelser. Det här har GD Ingvar Åkesson påpekat vid olika tillfällen. Det kan ju tänkas att vissa uppgifter, som t.ex. KSI beställt, även bör komma till Säpos kännedom. Det finns ingenting i lagen som hindrar en sådan delgivning idag. Det är själva inriktandet som är förbjudet, ingenting annat.

  Så i vilken utsträckning trafikkartläggningar alltjämt skickas till polisen är inte lätt att veta. Skillnaden kanske inte är så stor som tidigare. Men naturligtivs ligger det i Säpos intresse att kunna styra spaningen mer direkt.

  För att inte bara kunna spana framåt, utan också kunna leverera trafikhistorik, är det uppenbart att FRA fortlöpande måste ägna sig åt massinhämtning av trafikuppgifter. Detta har man som bekant löst genom att insamlandet sker inom ramen för den yviga utvecklingsverksamheten. Enligt FRA:s egen utsago syftar den inhämtningen inte bara till att utveckla teknik och metodik. Ett minst lika viktigt ändamål är att trafikuppgifterna senare ska kunna användas direkt i underrättelseverksamheten, t.ex. för att göra historiska sökningar i enlighet med uppdragsgivarnas beställningar.

  Det är i sammanhanget ganska självklart att den absoluta merparten av alla dessa trafikdata kan hänföras till fullkomligt oskyldiga människor runtom i världen, inklusive Sverige. Det är “en liten detalj” som är lätt att glömma, när man talar om FRA:s och FRA-domstolens oförvitlighet, eller politikernas goda intentioner.

 46. Sven says:

  Johan,
  Du har fel. Du skriver att den här typen av uppgifter lagras redan av nästan alla operatörer. Sedan IPRED infördes har operatörerna börjat att radera trafikuppgifter så fort de själva inte har behov av uppfiterna.

  Därför måste du vara för tvingande datalagring om du vill ge polismetodutredningens förslag någon slagkraft. Allt annat är hyckleri.

 47. Nan says:

  Mycket äpplen och päron här.

  Men jag ser en klar fara med att låta polisen få tillgång till abonnentuppgifterna, och det är att man antar att de har samma värde som abonnentuppgifter för telefonnummer. Vi har redan sett i samband med ett barnpornografitillslag, där man lyckades förväxla en siffra, att polisen anhöll en person bara baserat på IP-numret. Problemet med det är att, till skillnad från telefonfallet, är det rimligt att anta att det ofta kan finnas personer (familj, i vissa fall grannar, i andra fall botnet-“ägare”) som använder IP-numret till trafik som abonnenten inte har kännedom om. Och, med den kompetens på nätverk som ledande personal inom rättsväsendet har, så resulterar detta i praktiken i omvänd bevisbörda. Samt, att om man ger polisen dessa rättigheter, så finns en överhängande risk för att man i nästa steg, med hänvisning till svårigheter att använda abonnentdata (användande av darknet-teknik accelererar i takt med att vanliga användare känner sig tvungna att skydda sig), förbjuder anonymiseringstjänster och kryptering (vilket står för dörren i UK), vilket kan ge förödande konsekvenser tillsammans med tankegångarna om villkorad yttrandefrihet i yttrandefrihetskommittén.

  Dvs., jag är tveksam till att polisen kan använda dessa befogeheter på ett ansvarsfullt sätt. Hittills förskräcker spåren. Det generella problemet med polisen är som jag ser det inte så mycket vilka verktyg man har, utan vad man gör med de verktyg man redan har. Det är standard att man lägger ner utredningar trots vidöppna trådar.

 48. Jakob, du har rätt i att det är inriktandet som är stoppat. Men å andra sidan kan man säga att om FRA i annan signalspaning upptäcker något som är viktigt för Sveriges säkerhet, sådant som ligger under Säpo, så hade det varit mycket konstigt om de skulle hålla inne med informationen. Fundera på hur svenska folket skulle reagera efter ett terrordåd om det hade kommit fram i efterhand att FRA hade haft uppgifter om dådet men inte fört dessa vidare till polisen.

  Sven, även före IPRED så fick inte operatörerna lagra längre än de själva har behov av. Det är stadgat i lagen om elektronisk kommunikation. Vad som har hänt efter IPRED är att några operatörer har börjat radera efter dagar eller veckor, men de flesta och de största har kvar uppgifterna mycket längre än så.

 49. Jakob says:

  Självklart är det så, Johan. Men lika självklart är det att FRA aldrig skulle låta den informationen stanna någonstans på vägen. Frågan är också vem som skulle lasta dem i efterhand i händelse av att de brutit mot regelverket i ett sådant läge.

  Secenariot är dessutom mycket långsökt, eftersom de flesta hot med utländska förgreningar torde uppmärksammas även av andra tjänster. Och Säpo lever inte direkt något isolerat liv, utan internationella kontakter. Men det är begripligt att FRA i alla tänkbara sammanhang vill förstora sin egen betydelse.

  Det jag ville framhålla, men som du nogsamt undvek att bemöta, var följande: Det är direkt fel att påstå att FRA inte får leverera t.ex. trafikkartläggningar till Säpo idag. Du vet mycket väl att det inte krävs några konkreta misstankar om förestående terrordåd, för att myndigheten ska få göra detta, inom ramen för andras inriktningar.

 50. Anders says:

  “Fundera på hur svenska folket skulle reagera efter ett terrordåd om det hade kommit fram i efterhand att FRA hade haft uppgifter om dådet men inte fört dessa vidare till polisen.”

  Där kom terroristkortet också, tog ett bra tag.
  Menar du de här “terroristerna” som nu är satta på fri fot?
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8050213.ab

  Eller är det kanske bombhot från polisen som ni vill komma åt?
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8052664.ab

  För ärligt talat, inte ens när det fanns terrorism på riktigt i Sverige på det glada 70-talet, fanns det någon som ansåg att det var läge att övervaka samtliga medborgare i Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published.