Sänkta arbetsgivaravgifter, höjda pensioner och sänkning av ungdomsarbetslösheten

Ytterligare en debattartikel, den här var införd i Norra Skåne för ett par dagar sedan.

Budgetförhandlingarna inom alliansen inför 2010 års budget har nu påbörjats. För ett år sedan trodde vi att alliansen skulle lägga fram en expansiv och framtidsinriktad valbudget för att kunna uppfylla de sista vallöftena från valet 2006. Den globala ekonomiska krisen har dock förändrat förutsättningarna för landets, regionens och kommunernas ekonomi och utrymmet för reformer är begränsat.

De olika partiernas budgetförslag för 2010 kommer att visa vilka partier som tar ansvar för landets ekonomi. Vem lägger sitt sista budgetförslag inför valet inom de snäva ekonomiska ramar som finns och vem lovar ofinansierade reformer som sedan ska betalas i flera år framöver?

Med den ekonomiska situation som vi befinner oss i så är det viktigare än någonsin att budgeten innebär satsningar för att vända konjunkturen och få fler i arbete. För Skånes kommuner och regionen behövs åtgärder för att vi ska kunna ta oss genom lågkonjunkturen så smärtfritt som möjligt. Centerpartiet har givetvis flera önskemål, men av dessa är det tre frågor som vi sätter före de andra.

Sänkta arbetsgivaravgifter är en ytterst viktig åtgärd. Den riktas till såväl företag som kommuner och landsting. En sänkning av arbetsgivaravgiften med ytterligare en procent för Region Skåne skulle ge ett tillskott på ca 130 miljoner kronor (räknat i 2008 års utfall). En ansenlig summa. Hässleholms kommun skulle få ett tillskott på ca 10,5 miljoner kronor, Osby kommun ca 2,7 miljoner kronor och Östra Göinge kommun ca 2,8 miljoner kronor för att ge några exempel. De privatanställdas anställningar skulle bli ca 930 miljoner kronor billigare för Skånes arbetsgivare, dvs nästan en miljard i nytt utrymme för fler anställningar och i slutänden fler skattekronor till den gemensamt finansierade välfärden.

Höjda pensioner är en annan viktig angelägenhet. Vi centerföreträdare anser att det i första hand är de med de lägsta pensionerna som ska prioriteras. Pensionärskollektivet är inte en enhetlig inkomstgrupp. Variationerna mellan de med höga inkomstpensioner och de med garantipension är oerhört stor. Inga ytterligare jobbskatteavdrag utan att pensionärerna först får sin beskärda del.

Ungdomsarbetslösheten är hög, alldeles för hög. Alla medel för att minska den är viktig för såväl den enskilde ungdomen som samhällsekonomin. Slopad åldersgräns för starta-eget-bidrag, flera utbildningsplatser i såväl yrkeshögskola som högskola, särskilda ungdomsavtal, kortare handläggningstider i jobbgarantin för unga samt höjda studiemedel och fribelopp är åtgärder som känns rätt. Dessa åtgärder tillsammans med dem som redan finns ger ungdomar en ärlig chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Höjda studiemedel skulle ge fler ungdomar möjlighet att utbilda sig samtidigt som de som redan är etablerade på arbetsmarknaden att vidareutbilda sig.

Centerpartiets företrädare i Skåne

Johan Linander
Riksdagsledamot och distriktsordförande

Katarina Erlingson
Regionråd och partistyrelseledamot

Kjell-Åke Persson
Ordförande i Centerpartiets kommungrupp Skåne

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.