Vi prioriterar klimatfrågorna

(Ett tag sedan den här var publicerad i Skånska Dagbladet, men jag har glömt lägga ut den på bloggen. Vår miljöpolitiska talesman i riksdagen Claes Västerteg är huvudskribent.)

I dagarna presenterade regeringen ett kraftfullt åtgärdspaket inom klimat- och energiområdet. Målet är att Sverige ska kunna minska sina koldioxidutsläpp och bidra till uppfyllandet av den gemensamma målsättningen inom EU.

Beskedet från regeringen om att Sverige skall vara ett av de länder som leder utvecklingen bort från beroendet av fossil energi är också tydligt. Genom att sprida nydanande miljöteknik, vara innovativa och drivande kan vi effektivt minska klimatpåverkan men ändå skapa ekonomisk tillväxt. Förenas miljö- och näringspolitiken ökar Sveriges konkurrenskraft i världen då nya miljöförbättrande jobb kan skapas.

Förändringar i klimatet kommer att drabba främst de fattiga länderna. Fattiga människor i tätt befolkade områden i utvecklingsländer är mest utsatta för naturkatastrofer, då de ofta bor på de mest riskfyllda platserna. Det är därför klimatbistånd är en sådan viktig satsning från regeringens sida. Vad det egentligen handlar om är rättigheter att få dricka rent vatten, kunna äta fisken du fångar och uppleva naturens fantastiska mångfald. Och att inte behöva fly från sitt hem till följd av översvämningar. Forskare menar att klimatflyktingarna kommer bli allt fler i och med klimatförändringarna. Men de finns redan även i Sverige, om än i mindre omfattning. I Trossnäs utanför Karlstad fick en familj lämna hus och hem efter kraftiga skyfall som ledde till jordskred. En verklighet som många runt om i världen upplever dagligen och som även kan bli vår verklighet i framtiden.

Centerpartiet motionerade redan 2003 om vikten av klimatbistånd. Det är glädjande att den politiken nu fått gehör och genomförs av Alliansregeringen. Utöver de satsningar som redan gjorts tillförs 670 miljoner kronor under perioden 2009-2010. Pengar som ska gå till projekt i utvecklingsländer som bidrar till minskade klimatutsläpp och hållbar utveckling.

Regeringen vill också att de goda miljötekniska exemplen vi kan utveckla snabbt ska kunna få spridning och göra nytta, här i Sverige såväl som utanför vårt lands gränser. Exempel på sådana tekniker är biogas och solceller. 339 miljoner avsätts under perioden 2009-2011 för att kunna underlätta dessa produkters inträde på marknaden. Den miljövänliga teknik vi tar fram måste få förutsättningar att komma ut på marknaden och bidra till en bättre miljö, för tillväxt och välfärd.

Centerpartiet och Alliansregeringen driver en miljöpolitik som bottnar i insikten om att utvecklingen av ny teknik är nödvändig liksom att klimatförändringarna inte känner några gränser. Miljöfrågor måste diskuteras och lösas i ett internationellt perspektiv och sättas i fokus för att vi ska kunna svara upp till en hållbar utveckling. Den kortsiktiga vinningen måste ställas i relation till den långsiktiga rikedom som miljösatsningar ger.

Claes Västerteg (c), vice ordf. i miljö- och jordbruksutskottet
Johan Linander (c), riksdagsledamot för södra Skåne

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.