Krav på upphovsrättskommission

Min ersättare som Centerpartiets talesperson för upphovsrättsliga frågor, Annie Johansson, ligger verkligen inte på latsidan. Hon (m.fl. och jag har väl också tittat lite på den före publicering) har nu gjort en rapport om upphovsrätten i framtiden.

Jag tycker såklart att det är en bra rapport och det är också en del av Framtidsdialogen som är en viktig del av Centerpartiets förnyelsearbete. Rapporten är inte en sådan där gammal vanlig “politikerrapport” där ett antal “sanningar” slås fast. Tvärtom faktiskt. Rapporten tar upp upphovsrättens historia och nuvarande problembild på ett öppet och som jag tycker objektivt sätt.

Istället för att vi i Centerpartiet skriver en rapport med svaren så är det en rapport där vi ställer frågorna. Vi påstår inte ens att vi har svaren på frågorna. Svaret är istället att det behöver tillsättas en upphovsrättskommission. Vi föreslår i rapporten att en sådan kommission bland annat ska titta på:

–Hur skapar vi balans mellan det allmännas och användarnas intressen gentemot upphovsrättsinnehavares och upphovsmännens intressen?
–Vilken rättsordning främjar mesta möjliga kreativitet, skapande och innovation?
–Den tekniska utvecklingen går fort framåt. Hur anpassad och flexibel är lagstiftningen? Hur kan ersättningssystemet till upphovsmän se ut i framtiden?
–Hur ser möjligheterna ut för att skapa en europeisk variant av fair use? Hur skulle internationella överenskommelser vad gäller begränsningar och undantag i upphovsrätten se ut för att på bästa sätt främja skapande och kreativitet?
–Kan licensieringssystem som exempelvis Creative Commons vara en modell att i högre utsträckning än idag bygga vidare på? Hur främjar vi i så fall en sådan utveckling?
–Kan det upphovsrättsliga skyddet fungera mer som ett investeringsskydd vad gäller vissa kostsamma verk?

Annie har idag fått bra media på rapporten i bland annat Svenska Dagbladet och Ekot.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

36 Responses to Krav på upphovsrättskommission

 1. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro says:

  Missa inte Centerpartiets nya policydokument!

  http://onsdag.wordpress.com/2008/06/10/diff-2/

 2. site admin says:

  Inte speciellt rolig parodi signerad Piratpartiet.

 3. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro says:

  Piratpartiet?

  Jag är en privatperson, om jag får be.

 4. site admin says:

  Skrivet på uppdrag av Rick Falkvinge, partiledare för Piratpartiet. Men visst, självklart är du en privatperson. Det är jag också.

 5. Onsdag says:

  Det stämmer att jag skrev den andra versionen för att en person på Falkvinges blogg påpekade att den första var oläslig för människor som inte var vana programmerare, och han vidarebefodrade det till mig.

  Jag håller med om att det inte är speciellt roligt.

 6. site admin says:

  Snarare en sorglig historia av osanningar.

 7. Donsan says:

  Hela rapporten tycks vara ett beställningsjob från dom amerikanska särintressena. – Bakom alla fina fraser och semi-intellektuella omskrivningar döljer sig den syn som dessa särintressena propagerar för – nämligen att “den illegala” fildelningen är ett samhällsproblem som måste beivras.

  Ingenstans görs en analys eller förs det fram hållbara bevis eller fakta som redogör HUR Annie har kommit till alla dessa slutsatser – som att Upphovsrätten på något sätt är hotat avd “den tekniska utvecklingen” – läs den illegala fildelningen eller varför man tror att det råder en obalans “mellan det allmännas och användarnas intressen gentemot upphovsrättsinnehavares och upphovsmännens intressen”?

  Annie förmår inte heller lyfta fram några fördelar med “den tekniska utvecklingen” – som t ex att den har öppnat en hel marknad för nya apparater som kan spela upp mp3 och avi filer – 2 typiska “pirat format” eller att alla världens fildelare har skapat ett gigantiskt digitalt multimediaarkiv – en kulturskatt utan dess like.

  Centern låtsas vara på fildelarnas sida men meningen med rapporten framgår tydlig – “screw the people”! – Hela rapporten är ytterligare ett propagandatrick som för fram åsikter som inte baseras på några som helst seriösa forskningsresultat eller utredningar utan handlar endast om TYCKANDE.

  När skall Centern närma sig frågan på ett fördomsfritt sätt och inse att man inte bara kan lyssna och tro på Antipiratbyrån eller Ifpi – två organisationer som i huvudsak representerar AMERIKANSKA intressen och som gång på gång har ertappats med lögner och manipulation av statistik.

  Centern börde göra en “ohly” och REVIDERA hela sin syn på Upphovsrätten och fildelningsfrågan. – Lösningen är enkel – SLÄPP ALL FILDELNING som sker på IDEELL BASIS FRI!! – Skyll inte på internationella överenskommelsen mm. – Väj inte undan för hot eller påtryckningar från USA utan se till dom EGNA MEDBORGAREs intressen istället!!

 8. Donsan says:

  Skrattar åt “Audi A3 Sportback 2.0T Quattro”‘s reviderade policy dokument – Du slog huvud på spiken och Linander visar bara med sin kommentar hur lite han har till övers för Piratpatiet som vill bevara och värna om medborgarnas ligitima demokratiska rättigheter – FRI från överhetens KONTROLL!!

 9. site admin says:

  Svamp, Henrik Sjöholm är en klok man som jag har stor respekt för. Han var viktig i förnyelsearbetet och jag är övertygad om att han kommer att ha viktiga positioner inom Centerpartiet vid tillfällen även i framtiden (och han är redan idag en viktig kugge inför EU-valet där vi sitter i samma arbetsgrupp). Jag instämmer till minst 95 % i vad han skriver (inte minst när jag själv framhålls som gott exempel…:-)och jag vet att väldigt många centerpartister står bakom det Henrik skriver.

  Henrik vet också att det är en överenskommelse mellan allianspartierna på allra högsta nivå, efter många och långa diskussioner och kompromisser som långt ifrån alla var riktigt nöjda med, som ligger till grund för propositionen. Det betyder också att frågan skulle behöva komma upp på samma höga nivå igen för att det ska bli en ny överenskommelse. Skulle så bli fallet så skulle jag bli lika överraskad som glad.

  Donsan, du måste läsa texten med väldigt enkelslipade glas. Är det någon som är missnöjd med Centerpartiets inställning i upphovsrättsfrågorna så är det som du kallar “de amerikanska särintressena”, Antipiratbyrån och IFPI. Du har också fel i att Centerpartiet låtsas vara på fildelarnas sida. Vi står inte för populistiska ogenomförbara lösningar för att locka väljare utan väljer att ta vårt ansvar mer seriöst än så. Vi vill ha en upphovsrättskommission just för att vi inte har alla lösningar.

  Är det att skylla på internationella överenskommelser att inte vilja bryta dem?

  Och varför skulle jag ha så mycket “övers” för Piratpartiet om de vill förlöjliga och ljuga om Centerpartiet?

 10. Donsan says:

  Hela rapporten utgår direkt från en ståndpunkt:
  “Den tekniska utvecklingen och Internets tillgänglighet gör att upphovsrätten känner sig alltmer trängd”
  På vilket sätt och varför man här den åsikten redovisas aldrig.

  “Hur skapar vi balans mellan det allmännas och användarnas intressen gentemot upphovsrättsinnehavares och upphovsmännens intressen”
  Det här är ett dubbelbottnat påstående – Man kan hålla med om att obalans råder – men det är mycket ENKELT att se till vilkas nackdel. – Varför behöver man då en kommission för att kunna föreslå en lösning – framförallt när Centerpartiet (eller några andra partier eller särintressen heller för den delen) inte har några som helst bevis för att upphovsrättsinnehavares och upphovsmännens intressen skadas av den “illegala fildelningen” – Eller kan du Linander engång för alla visa upp sådana forskningsresultat eller utredningar som klart visar att “den illegala fildelningen” är till skada för samhället – dom berörda branscher – eller alla dessa sk kreatörerna/kulturarbetarna/artistena? – Inget skitsnack men hänvisningar till hållbara forskningsresultat eller utredningar?

  Så länge man inte kan plocka fram sådana bevis TROTS 10 år av fildelning – kan man ifrågasätta syftet med den föreslagna kommissionen – Om inte den “illegala fildelningen” skadar NÅGON borde då inte lösningen vara enkel? – SLÄPP ALL FILDELNING (dvs både tillgängliggörandet och nedladdingen) SOM SKER UTAN VINSTINTRESSEN FRI!!! – Varför kan Centerpartiet inte föreslå den här lösningen? – Redovisa vilka överväganden (som baseras på bevis och fakta) som frånhåller ditt parti att OTVETYDLIGT ställa sig på fildelarnas sida – Inget skitsnack typ å ena sidan men å andra sidan!

  När det gäller dom Internationella åtaganden så fullföljer Sverige dem så länge man bekämpar KOMMERSIELLT upphovsintrång. – Om inte Centerpartiet inser att det är dom amerikanska särintressena som med sina gigantiska ekonomiska resureser och tung politisk uppbackning från andra sidan atlanten har VÅLDTAGIT Upphovsrätten i den civiliserade världen – ja då finns det inte mycket fildelarna kan vänta sig från Centerpartiet. –

 11. Henrik says:

  Utan att lägga mig i debatten om upphovsrätt (som förvisso är intressant i sig):

  Även om det finns beröringspunkter mellan fildelningsdebatten och integritetsfrågorna så måste jag säga att det är en smula orättvist att döma ut centerpartiets försök att komma framåt ifråga om upphovsrätten på grundval av att man hamnat snett ifråga om FRA.

  Precis som Johan skriver, så känner jag väl till spelreglerna och tycker att man i huvudsak ska följa dem. I dessa spelregler ingår att man också måste jämka sig med övriga partier och försöka påverka genom att finna nya vägar, snarare än genom att köra huvudet i väggen varje gång. Upphovsrättskommissionen ser jag som ett sådant försök.

  Däremot så finns det tillfällen då jag tycker att det kan vara rätt att bryta mot reglerna. FRA-frågan är ett sådant exempel eftersom det i mitt tycke är ett exempellöst felsteg av alliansregeringen. Därför hoppas jag att några ledamöter kommer att agera självständigt. Men det är, som sagt, inget agerande jag vill upphöja till regel och Johan kan säkerligen intyga att jag aldrig förr har argumenterat för den typen av agerande.

  Visst har det funnits flera frågor under den här regeringsperioden där jag haft en starkt avvikande uppfattning. För att ta några exempel: fastighetsskatten, kraven på anhöriginvandring, bevarat spelmonopol, utredning om obligatorisk a-kassa, lagen om papperslösa flyktingar osv. Men inte i något av dessa fall skulle det falla mig in att argumentera mot lojalitet med regeringen och det egna partiet. Huvudregeln är och förblir att man får svälja den egna stoltheten, inte i 9 fall av 10, utan i 999 fall av 1000. Faktum är att det också ger större trovärdighet när man väl stöter på det 1000e fallet, vilket vi gjort med signalspaningsförslaget.

 12. site admin says:

  Sverige har skrivit under internationella överenskommelser, både i FN och EU, som förhindrar oss att släppa fildelningen fri, även den utan vinstintressen. Jag vet att det finns de som påstår att så inte är fallet, men det är den tolkningen som t.ex. vi, justitiedepartementet och EU gör.

  Är det ett konstigt påstående att de som framställer musik, spel, film och annat som skyddas av upphovsrätten känner sig trängda av den “tekniska utvecklingen och Internets tillgänglighet”.

  Vi påstår inte att vi “står på fildelarnas sida”, och vi står inte heller på “Antipiratbyråns sida”, vi vill hitta lösningar som fungerar och respekteras av båda sidor. Vi är övertygade om att det är den på sikt enda hållbara lösningen. Jag vet att det finns de som vill ha krig mot upphovsrättsindustrin, men det är en lika olämplig som ohållbar lösning.

  Henrik, jag har full respekt för din argumentation men problemet är att det “tusende fallet” kommer att dyka upp betydligt oftare när det väl har dykt upp en gång.

  Den lösning som är framkomlig är inte att centerpartiets riksdagsgrupp, som helhet eller några ledamöter, chockar alla andra genom att rösta mot propositionen när det blir votering (på onsdag tror jag, även om debatten är på tisdag). Så gör man helt enkelt inte gentemot de som man tidigare kommit överens med. Lösningen är att centerpartiets riksdagsgrupp diskuterar frågan och fattar majoritetsbeslut om vilken linje som ska väljas. Om en majoritet vill att frågan ska utredas ytterligare och förbättras i integrietsskyddet och rättssäkerheten, lämpligtvis i den riktning som Anders Eriksson föreslagit (Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ordförande), så får Maud ta upp frågan med Reinfeldt, Hägglund och Björklund. När de andra tre partierna får klart för sig att Centerpartiets riksdagsgrupp backar från den tidigare kompromissen så lär de inte bli glada (eller så blir de glada för att de fått samma besked från sina riksdagsgrupper), men det blir ändå så att de måste komma överens om en ny gemensam handlingslinje. En sådan bör vara att propositionen dras tillbaka.

 13. Svamp says:

  Ja, det vore ju “trevligt”.

  Men allt det där är fullkomligt ovidkommande i sammanhanget. Det viktiga är att lagen stoppas. Vill ni göra det på ordnade termer så gör det. En regeringskris eller lite käbbel i riksdagen är kattskit i jämförelse. Det här handlar om att försvara det fria samhället och demokratins grundvalar.

 14. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro says:

  Vill bara klarlägga några saker angående inläggen om det reviderade policydokumentet:

  1. Jag är _inte_ författaren
  2. Det är _inte_ Piratpartiet som är författaren, utan en fristående bloggare

  Men visst var de kul, och de har faktiskt en hel del poänger; det är skrämmande vilket okunskap vissa riksdagsledamöter visar inför två så (tycker man, i a f för riksdagsledamöter) grundläggande saker som integritet och demokrati.

 15. Nan says:

  Helt klart vore det bästa om Maud tar upp FRA-frågan, och troligen det enda sättet att få en bra lösning. Frågan är bara om hon själv inser att hon håller på att bli blåst av FRA-komplexet? (Det känns definivt som det finns en generationsklyfta här, det är i stort sett bara de yngre som har hela sitt privatliv på nätet. Och inte gillar att FRA klampar omkring i deras hem.) Varför behöver Sverige överhuvudtaget ha så mycket mer avlyssning är alla andra? För det är vad det är frågan om.

  Det har ju under senaste året slippit ut allt mer kunskaper om problemen, NSA:s illegala avlyssningscentral, den tyska efterforskningen av journalister och den grekiska avlyssningen av lednande politiker (båda via missbruk av övervakningsdata som krävts myndigheter), “brunskjortor” som systematiskt rensar bland turisterna vid Amerikanska gränsen eller vad som kan hända om man passerar gränsen med känslig information på laptopen. För att inte tala om vingslagen från McCarthy, FRA anklagas för olaglig datalagring. Det ser ut som en tanke att det är just ryska kontakter som intresserat FRA, jag finner det milt uttryckt tveksamt att det skulle minska riskerna för terroristangrepp mot svenska intressen…

  Det vore högst lämpligt om vi minskade istället för ökade inflytandet från Department of Home Security, för det har faktiskt spårat ur där. Kanske kan man till och med ta stöd mot vissa av Bodströms utfästelser, denne Sveriges mest nyfrälste integritetsprofet 🙂

 16. Donsan says:

  Just precis – Centerpartiet står inte på fildelarnas sida det är då säkert. – Att de som framställer musik, spel, film och annat som skyddas av upphovsrätten känner sig trängda av den tekniska utvecklingen och Internets tillgänglighet hör inte till saken – Till saken hör om det finns bevis för att de verkligen är trängda och om det är den “illegala fildelningen” som är orsaken.

  Om nu Centerpartiet vill vara det partiet som på typisk svensk maner skall hitta en kompromiss då borde man väl ha något hum sanningen? – Dom som skyddas av uopphovsrätten – mao dom amerikanska särintressena kan väl påstå vad som helst – men finns det ens en uns av sanning i påståenden? – Så länge de (och då även Centerpartiet) inte kan uppvisa sådana bevis så faller all deras upprördhet och Centerpartiets vilja att “kompromissa” platt på marken. – Än så länge har inte Linander lyckats plocka fram en enda bit av bevis för att den “illegala fildelningen” är till skada för någon – Ddärmed borde Centerpartiet ställa sig på dessa minst en miljon (and counting) fildelarnas sida. – De – som i motsats till dessa amrikanska särintressenas gigantiska ekonomiska och politiska makt – varken har en organisation – sympatisk inställda politiker eller dom ekonomiska resurser för att göra sin röst hörd.

  Centerpartiet borde lyssna mer vad folket tycker och tänker i den här frågan – Den överväldigande majoriteten ser inget fel i att folk – utan några som helst vinstintressen – delar innehållet på sina hårddiskar med varandra. – Sluta vela – – sluta blunda – sluta svansa för USA! Ställ upp för dom egna medborgares intressen istället!

  Att skylla på EU eller andra internationella överenkommelser är fegt. – Man kommer aldrig någonvart om man inte helhjärtat vill och vågar bekämpa en uppenbar orättvisa! – Karl Sigfrin har kommit till den insikten – när kommer du Linander komma till samma slutsats eller skulle det bringa din politiska karrier i fara?

 17. steelneck says:

  Alla som på något sätt funderar i dessa frågor tycker jag skall läsa denna essä på Cato Unbound, och för att förstå kontexten så klipper jag in ett citat från sidan “Om Cato Unbound”:

  Each month, Cato Unbound will present an essay on a big-picture topic by one of the world’s leading thinkers. The ideas in that essay will then be tested by the comments and criticism of equally eminent thinkers, each of whom will respond to the month’s lead essay and then to one another.

 18. site admin says:

  Svamp, vill man uppnå resultat med en lobbyingkampanj så måste man veta vilka metoder som är möjliga att nå framgång med och vem man ska vända sig till. Att bara skrika högt är inte alltid så framgångsrikt. Så att det skulle vara ovidkommande hur man ska göra för att nå framgång känns naivt, då blir det bara en manifestation för manifestationens egen skull. Är du inte intresserad av att nå framgång?

  Audi, sorry, jag trodde att det var du men det var tydligen “onsdag” som skrivit. Oavsett om Piratpariet står bakom texten eller inte så har de publicerat den och därmed osanningar om centerpartiet och då har jag ingen anledning att ha något till övers för dem.

  Nan, jag tror att du har rätt i att det är en generationsfråga. Äldre har större tilltro till myndigheter och tycker att det är viktigare med säkerhets- och trygghetsfrågor medan yngre sätter större vikt vid personlig integritet. Jag har besökt Department of Homeland Security i Washington och jag tyckte att hela deras arbetssätt präglades av panik efter 11 september.

  Donsan, det verkar som att du argumenterar för att lagstiftningen inte ska förändras eftersom det inte finns några hållbara bevis för att fildelning skadar upphovsrättsinnehavarna. Men som du vet är det olagligt att fildela, även för privat bruk, och därför behöver lagstiftningen förändras. Att göra en lagändring utan att först lyssna på alla intressenter i en heltäckande utredning är totalt främmande för svensk lagstiftningstradition. Och att göra en lagändring i en riktning med motiveringen att det inte finns bevis för att en sådan lag skulle skada motstående intressen är ännu mer otänkbart, självklart måste en lagändring motiveras med att det finns bevis för att fildelning inte skadar de som producerar det som fildelas. För att kunna nå dit krävs en upphovsrättskommission och det är det som vi föreslår.

  Måste säga att det är sällan man som politiker får argument mot sig att man borde vara mindre seriös. Och det är tydligen fortfarande fegt att inte vilja bryta mot internationella överenskommelser som Sverige är bundna vid.

 19. Donsan says:

  Linander
  Du snackar mot bättre vetande – Varenda punt som rapporten tar upp baserar sig på underliggande antaganden att den “illegala fildelningen är ett problem – och du Linander är stolt över den vilseledande produkten? – Skäms!!!! – Stå inte och ljug oss rätt upp i ansiktet om var dina sympatier ligger – inte är det hos dom en miljon vanliga jobbare – studenter och tonårigar som ägnar sig åt något som ingen har kunna bevisa att det skadar någon!

  Ja svensk rättstradition tar hänsyn till alla parters – så berätta då Linander – vem eller vilka fick vara röst för dessa en miljon fildelare när Bodström gjorde nedladdning ogiltig – eller vem/vilka har fått göra fildelarnas avtryck i er sk rapport – Jag ser då inget som till närmaste vis säger något positivt om fildelningen resp fildelare.

  Vad? – Har Linander inte upptäckt att den “illegala fildelningen” även har fördelar – t ex att den har initierat enn ny marknad för multimediaapparater som kan spela up mp3 ch avi filer (2 typiska piratformat) eller att alla fildelare i världen har skapat ett gigantiskt digitalt arkiv – en kulturskatt utan like? – Eller att det har berikat miljoner människornas kulturliv som nu kan lyssna på musik som de annars aldrig skulle ha lyssnat till eller se en film de annars aldrig skulle ha sett – bara för att de idag kan.

  Javisst Linander – du och ditt parti befinner er visserligen inte i en position där ni kan göra något åt lagen omedelbart – men det förhindrar inte att ni som enda parti i Alliansen skulle kunna blockera allt som går emot dom svenska fildelarnas intressen och ni kan också öppet deklarera ert stöd för tanken att den “illegala fildelningen” som idag sker utan några som helst vinstintressen – snarast bör avkriminaliseras och släppas fri.

  Förklara Linander – vad avhåller dig och ditt parti från att ta ställning för fildelare? – Redovisa gärna öppet era skäl utan att gömma sig bakom en massa tomma och intetsägande fraser –

  Centerpartiet är tyvvär inte det fildelningsvänliga parti – som SvD försöker utmåla er till – Ni är lika goda medlöpare och kollaboratörer till USA som Socialdemokraterna och dom övriga partier i Alliansen! – Ni skiter fullständigt i svenska folkets fri och rättigheter – och böjer rygg för USA – och det Linander är lika bedövligt och nedslående som Sveriges fega officiella ståndpunkt under andra världskriget.

 20. Svamp says:

  Jag kanske uttryckte mig slarvigt, men det där var inte alls vad jag menade. Min poäng var att i det stora hela spelar inte “en regeringskris eller lite käbbel i riksdagen” någon egentlig roll. Det viktiga är att stoppa lagen.

  Vi gör vad vi kan. Reinfeldt & Co kan vi inte att komma åt, och i slutändan är det inte dom som trycker på knapparna.

 21. Nan says:

  Johan, jag tror mig veta att det är en mycket större generationsklyfta än så; dagens yngre (uppskattningsvis under 30) lever helt enkelt sitt liv på nätet, deras data ligger ute på nätet och man använder browsern för att visa och manipulera det, dvs man kan se det ungefär som en TV-bild av deras “hem”. Få äldre använder dagligen alla av gmail, gtalk, MySpace, Facebook, MSN, ICQ, Miranda och Xbox Live. Utöver en bunt forum. Äldre personer använder nätet för att skicka email till andra. Därav den helt annorlunda reaktionen, för många äldre förstår inte alls problemets dignitet.

 22. site admin says:

  Donsan du drar felaktiga slutsatser och jag tror att du gör det för att du vill dra felaktiga slutsatser. Ursäkta att jag framhäver mig själv, men jag tror att jag har bättre kunskap än du om hur man förändrar politiska beslut. Du förespråkar att köra huvudet hårt rakt in i väggen och jag kan försäkra dig om att det inte är någon framkomlig väg.

  Sedan har du också dålig kunskap om hur vi jobbar i Centerpartiet. När Bodström la sitt förslag om att kriminalisera nedladdning för privat bruk så bjöd vi in Rasmus Fleischer och en man från IFPI (minns inte vad han heter) till Centerpartiet riksdagsgrupp. De fick redogöra för sina ståndpunkter och svara på varandras argument. Fleischer övertygade och riksdagsgruppen tog ställning för att nedladdning för privat bruk skulle förbli lagligt. Du kanske menar att Fleischer var en dålig representant för “dessa en miljon fildelare”?

 23. Donsan says:

  Linander
  Kan du specificera på vilket sätt jag drar felaktiga slutsatser?

  Vill du bestrida att alla punkter i eran sk rapport baseras på antagendet att den “illegala fildelningen” är ett problem? – Kan du visa upp en enda punkt där man utgår ifrån att dom amerikanska särintressena ljuger och att det saknar bevis för att den sk “illegala fildelningen skadar samhället – dom berörda branscher eller alla dessa sk kreatörer/kulturarbetare/artister mm?

  Eller är det en felaktig slutsats att Centerpartiet är för feg för att ta ställning mot dom amerikanska särintressena och inte vågar ställa upp för:
  1) Alla svenska internetanvändarnas fri och rättigheter och
  2) En avkriminalisering och frisläppandet av den sk “illegala fildelningen” som sker utan vinstintressen?

  Ge klara beskad linander och sluta att på känt politiker maner babbla orakelspråket

 24. site admin says:

  Svar ja, rapporten baseras inte på ditt antagande. Den baseras på att det idag finns en lagstiftning som inte fungerar och därför krävs det en upphovsrättskommission för att få fram en så framtidsinriktad lag som möjligt. I det jobbet ligger också att Sverige måste jobba internationellt för att förändra de konventioner som vi skrivit under.

 25. Donsan says:

  Linander
  Du är då en hal politiker som gör undanflykter till en konstform.

  Javisst – Upphovsrätten fungerar inte – dom amerikanska särintressena som du stödjer men är för feg för att rent ut säga kan nog hålla med om det – och javisst därför krävs det en upphovsrättskommission för att få fram en så framtidsinriktad lag som möjligt. I det jobbet ligger också att Sverige måste jobba internationellt för att förändra de konventioner som vi skrivit under. mao so we can screw the people even more!!

  Varför kan du inte vara rak Linander? – En blind kan se på vilka premiser er rapport har kommit till – det hjälper inte att förneka – folk är verkligen inte so dumma som ni politiker anser att vi är.

  Om det finns en orättvisa i lagen bör man som politiker våga bekämpa orättvisan och inte slingra sig som du gör.

  Eftersom det inte kan bevisas att den sk illegala fildelningen som sker utan några som helst vinstintressen skadar någon bör Centerpartiet verka för en reform av Upphovsrätten så att dessa idag illegala aktiviteter avkriminaliseras och släpps fri

  Där – det var väl inte så svårt att skriva en sådan principförklaring istället för den hög av dynga ni har skrivit i er rapport?

 26. site admin says:

  Nej, vi stödjer inte “amerikanska särintressen”. Nej, vi ska inte “screw the people”. Nej, rapporten har inte tillkommit på de premisser som du påstår.

  Ja, lagen behöver ändras. Ja, Centerpartiet lägger förslag för att komma framåt i denna fråga där vi inte har våra alliansvänner med oss. Ja, ett första steg är att tillsätta en upphovsrättskommission.

  Går det att vara tydligare? Är detta att vara hal? Är detta undanflykter? Är detta att inte vara rak?

  Du får ursäkta, men jag kan inte komma på något bättre sätt att svara kortfattat och tydligt. För övrigt känns denna debatt uttjatad eftersom du helt enkelt inte tycks vilja förstå vad jag skriver.

 27. Donsan says:

  Det är du Linander som slingrar dig:

  1. Det finns inga som helst bevis för att den sk “illegala fildelningen” skadar någon.

  2. Minst en miljon svenska medborgare ägnar sig åt sådana fildelningskativiteter. – Dessa medborgare har ingen organisation eller ekonomiska resurser att lobba politiker och journalister på samma sätt som dom amerikanska särintressena

  Det enda problemet med Upphovsrättslagen är att den kriminaliserar dessa minst en miljon medborgare för att hålla dessa amerikanska särintressena bakom ryggen. – Upphovsrättslagens mening har alltida varit att skydda ett verk från kommersiellt upphovsrättsintrång och inte för att jaga vanliga jobbare – studenter och tonåringar. – Er sk rapport legitimerar dom amerikanska särintressenas klagomål på den nuvarande Upphovsrättslagen – som redan är en orättvisa av gigantiska mått.

  Så – exakt varför behöver man en kommission – vad finns det att utreda om inte för att finna en väg att ytterligare kontrollera och beivra svenska fildelare?

  Hur skapar vi balans mellan det allmännas och användarnas intressen gentemot upphovsrättsinnehavares och upphovsmännens intressen?
  Svar: Avkriminalisera den sk “illegala fildelningen” som sker utan vinstintressen och släpp den fri.

  Vilken rättsordning främjar mesta möjliga kreativitet, skapande och innovation?
  Var finns underlaget att kreativiteten, skapandet och innovationen överhuvudtaget har minskat eller är hotad på något sätt?

  Den tekniska utvecklingen går fort framåt. Hur anpassad och flexibel är lagstiftningen? Hur kan ersättningssystemet till upphovsmän se ut i framtiden
  Vad menas med “den tekniska utvecklingen” och hur har den på något sätt hotat upphovsmännens ersättningar att man ser sig tvingat att utreda detta?

  Jag är dock medveten om att du aldrig kommer att ge svar på dessa frågor Linander – Centerpartiet har klart visat på vilken sida den står.

 28. site admin says:

  Jag har ett problem och det är att jag har svårt att låta bli att svara på inlägg, trots att jag redan sagt att diskussionen var uttjatad…

  Men bara en fråga, Donsan, nämn en ny lag av någon betydelse som tillkommit utan att först föregås av en utredning/kommission?

  (Svara inte signalspaningslagen för den frågan har utretts i nästan tio år innan beslut fattas.)

 29. Donsan says:

  Linander

  Jag vänder mig inte mot en statlig utredning om fildelningsfenomenet – jag skulle välkomna den om premiserna var schyssta – Vi vet att utredningar inte alltid är det – t ex Cecilia Renfors utredning som lika mycket var ett beställningsjob (http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_356354.svd) som din usla rapport verkar vara.

  Utredningens syfte bör vara att på ett fördomsfritt sätt utreda om en avkriminalisering och frisläppandet av den sk “illegala filedelningen” på något sätt är till allvarlig skada för samhället – dom berörda branscher eller alla dessa sk kulturarbetare/kreatörer/artister

  Dessutom bör det utredas på vilket sätt eventuella hårdare regler skulle påverka människornas fri och rättigheter som i mitt tycke alltid borde stå i focus och endast kan rubbas om verkligt allvarliga samhällsproblem kan påvisas

  För min del vore jag i så fall inte orolig för resultate – Om man efter 10 års fildelning fortfarande inte har kunnat visa att den skadar någon – tror jag inte att en objektiv kommission skulle komma till en annan slutsats –

  Vad tror du Linander? – Eller är du så förblindad av särintressenas propaganda och din egen utrednings alla dimridåer att du inte vill eller kan se och höra vad det svenska folket har för uppfattning i den här frågan?

  Dessutom – inte vill du väl påstå att alla ställningstaganden i Centerpartiets politik föregås av än den ena och än den andra kommissionen?

 30. Donsan says:

  Och när det gäller ert ställningstagande i FRA förslaget kan jag bara säga – Skäms alla svenska politiker som röstar för!!!!!! – Ni är inte bättre än nazisterna i Nazi-Tyskland eller kommunisterna i Öst-Tyskland – Sverige står vid skampålen internationellt. – Är jag paranoid – eller ser jag USAs hand här också? – Vi samarbetar och utbyter väl information med dom i terroristfrågor? – Varför inte utreda (Centerpartiet kan ju föreslå ytterligare en kommission) huruvida vi kan bli den 51 staten i USA när vi ändå håller på??

 31. Donsan says:

  Och Linander – rätta mig om jag har fel – men ingen utredning föregick väl Bodströms förändring av upphovsrättslagen?

 32. site admin says:

  Självklart föregick Bodströms förändringar av upphovsrättslagen av en utredning. Du kan helt enkelt inte komma på någon större lagändring som inte föregåtts av en utredning eftersom det inte finns.

  Nu avslutar jag den här diskussionen med att säga att jag är övertygad om att Centerpartiet som parti och jag som person är kunnigare än vad du Donsan är i hur man får fram önskvärda politiska beslut. Det du föreslår är att köra huvudet och väggen och det skulle inte innebära ett dugg bättre upphovsrättslagstiftning.

 33. Donsan says:

  Om det är som du säger (utredning innan Bodström skärpte upphovsrättslagen) – så kan du väl upplysa mig om var jag kan hitta den – den borde väl vara offentlig? – Tack på förhand.

  När det gäller din “kunnighet” betvivlar jag inte den saken. – Politikernas “kunnighet” står inte högt i kurs hos det svenska folket i dessa dagar – och inte undra på att politikerföraktet breder ut sig i Sverige – Större hop manipulerade – slingrande och ljugande grupp människor finns bara att hitta i dom riktig stora multinationella bolag.

  Nu verkar dessa 2 grupper har funnit varandra – och genast är demokratin i fara. – Jag hoppas att du fortfarande kan se dig i spegeln utan att må illa Linander

 34. Donsan says:

  Slip of the pen?
  att Centerpartiet som parti och jag som person är kunnigare än vad du Donsan är i hur man får fram önskvärda politiska beslut. Önskvärt för vem eller vilka that’s the question

 35. site admin says:

  Du får väl lägga ner lite tid själv på att hitta bakgrunden till lagstiftningen om du nu är intresserad. Jag har bättre saker att göra än att leta upp det till dig. Hade du verkat vara en något trevligare person så kanske jag hade försökt.

  Ett tips kan vara att lagstiftningen bygger på något WIPO-fördrag och ett EU-direktiv om jag minns rätt. Genomförandet av internationella överenskommelser brukar ske i flera steg. Leta i SOU- eller möjligtvis DS-serien. Där bör det också framgå hur remissrundan sett ut och från justitiedepartementet borde det gå att få ut remissvaren. Lagrådsremissen borde också gå att hitta ganska lätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.