Beklagliga slutsatser av Alf Svensson

Samarbetet inom den borgerliga alliansen går för det mesta mycket bra. Vi känner varandra väl och har respekt för varandras åsikter. Nästan alltid går det att kompromissa och finna lösningar som alla kan känna sig nöjda med, vi befinner oss oftast inte så hemskt långt ifrån varandra i synsättet på olika politiska frågor.

Men när jag läste DN Debattartikeln igår av kd:s Alf Svensson och Mikael Oscarsson så insåg jag att det finns frågor där våra perspektiv tycks komma från olika världar. Artikeln utgår från en opinionsundersökning som den kristna tidningen Världen Idag låtit göra. På frågan om “barn så långt som möjligt har rätt att växa upp med sina biologiska föräldrar” så har 87 % svarat ja. Inte ett dugg förvånande. Så långt det är möjligt så är det självklart bra om barn får växa upp med båda sina föräldrar. Samtidigt vet vi att det inte alltid är möjligt, någon förälder kan ha gått bort, en av föräldrarna kan ha våldfört sig på barnet eller den andra föräldern, föräldrarna skiljer sig och flyttar långt ifrån varandra och ensamstående kvinnor kan välja att föda barn utan att pappan får kännedom om det. Men finns det två fungerande biologiska föräldrar så är jag också beredd att säga att barnet så långt som möjligt ska få växa upp med dem båda.

Men den slutsats som jag drar tycks inte Alf Svensson, Mikael Oscarsson eller tidningen Världen Idag vilja dra. De vill dra mycket mer långtgående slutsatser av det som borde vara en självklarhet. Den första slutsatsen som dras i tidningen är: “Den starka opinionen för barns rätt till sina biologiska föräldrar borde göra en könsneutral äktenskapslag omöjlig. Det menar Alf Svensson (kd) och Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen.”

Men ursäkta, på vilket sätt gör en könsneutral äktenskapslagstiftning att färre barn får växa upp med sina biologiska föräldrar? Tror de på fullt allvar att biologiska föräldrar som idag lever tillsammans kommer att bryta upp för att ingå äktenskap med en annan man eller kvinna om vi inför en könsneutral äktenskapslag? Det låter nästan som ett dåligt skämt.

Den annars så kloke Alf Svensson går ännu längre: “Bland annat menar han att lagen om homoadoptioner liksom rätten till insemination för lesbiska har tagits utan respekt för internationella konventioner eller stöd i folkviljan.
– Man bryr sig egentligen inte om vad svenska folket vill, nämligen att barn ska ha rätt till sina biologiska föräldrar, säger Alf Svensson.”

Men, menar Alf Svensson att barn som adopterats av homosexuella par annars skulle ha växt upp med sina biologiska föräldrar? Det är en fruktansvärd anklagelse mot de adoptionsorganisationer som hjälper svenska par att få adoptera. Det blir ännu värre när man funderar på hur rätten till insemination för lesbiska gör att färre barn får växa upp med sina biologiska föräldrar. Är det kanske så att om det inte funnits en möjlighet för lesbiska att inseminera så skulle möjligtvis den man som donerat sperman istället valt att göra sin fru gravid med precis den sperman? Dags för en biologilektion, jag lovar att det finns nog med sperma kvar för att göra frun gravid trots donationen…

Eller är det så att det är bättre att barn inte adopteras och lever kvar på de barnhem som oftast inte är speciellt utvecklande för barnen? Eller är det så att det är bättre att barn inte föds alls än att de föds av lesbiska kvinnor efter insemination? Nu kommer vi in på ett riktigt ruskigt resonemang.

Nej, jag tror inte att Alf Svensson resonerar så. Jag tror helt enkelt att han vill propagera mot allt som inte “skapar” kärnfamiljer genom att visa på att svenska folket tycker att barn har rätt att växa upp med sina biologiska föräldrar i största möjliga mån. Men det blir väldigt fel.

I DN så skriver Svensson och Oscarsson just om behovet av att stärka äktenskapet för att fler barn ska få växa upp under trygga förhållanden. De pekar på att fler barn som inte lever med gifta föräldrar lever i barnfattigdom och har andra sociala problem i större utsträckning. Föräldrar som lever i äktenskap ger i större utsträckning en bra miljö för barnen att växa upp i.

Jag tror mycket väl att det finns undersökningar som visar att barn med gifta föräldrar generellt har en lugnare, tryggare och kanske även ekonomiskt rikare uppväxt. Men om det beror på att föräldrarna är gifta eller på att föräldrar som kan ge sina barn en lugnare, tryggare och rikare uppväxt i högre grad gifter sig och förblir gifta är betydligt svårare att svara på. Men oavsett vilka bakomliggande faktorer som ger undersökningsresultatet så drar Svensson/Oscarsson en felaktig slutsats enligt mitt sätt att se det.

Deras slutsats lyder: Eftersom fler barn får en trygg uppväxt med föräldrar som är gifta så behöver vi en politik som gör att fler föräldrar gifter sig (dock ingår inte samkönade par i detta resonemang) och färre skiljer sig.

Min slutsats lyder: Eftersom det idag (vi utgår från deras fakta) är fler barn som får en trygg uppväxt med föräldrar som är gifta så behöver vi en politik som gör att fler barn med icke-gifta föräldrar också får en trygg uppväxt.

Jag undrar om de kristdemokratiska debattörerna överhuvudtaget tänkt i de banor som jag tänker?

Det stora problemet med Svensson/Oscarssons resonemang i den här frågan är att de exkluderar väldigt många barn. När de säger att fler barn ska få växa upp i trygghet med gifta föräldrar genom en ny familjepolitik så säger de samtidigt att de barn som inte växer upp med sina föräldrar som ingått äktenskap inte heller ska räkna med att få samma stöd till en trygg uppväxt. Jag vill ha en inkluderande politik som ger alla barn största möjliga trygghet under uppväxten, oavsett om de växer upp som jag själv gjorde med gifta föräldrar (och som mina egna barn gör) eller om de växer upp med skilda föräldrar, sambos, särbos, ensamstående förälder, omgifta föräldrar med hel-, halv- och plastsyskon, med inseminerade lesbiska föräldrar eller med två pappor som adopterat. Det viktiga måste vara att barn får en trygg uppväxt, inte hur deras föräldrar av olika anledningar valt att leva.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.