Fildelning igen

Att numera 13 moderata riksdagsledamöter går mot sin partilinje i fildelningsfrågan är glädjande. Karl Sigfrid har drivit frågan sedan han kom in i riksdagen 2006 och har uppenbarligen lyckats få med sig ett dussin andra ledamöter, först sex och sedan sex till. Bra jobbat. Det är också intressant att det inte är den moderata riksdagsgruppens unga ledamöter som allierat sig med Sigfrid, utan en generation som snarare har egna barn eller till och med barnbarn som är i den mer “normala fildelningsåldern”.

Jag har tidigare sagt, och håller fast vid, att det är att göra det lite enkelt för sig att bara säga avkriminalisera fildelningen eftersom Sverige är bundet vid åtminstone två internationella upphovsrättsliga överenskommelser, men samtidigt tycker jag att det är bra att de lyfter upp frågan och sätter press på sitt eget parti.

Själv har jag kommenterat frågan på Ekot.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

43 Responses to Fildelning igen

 1. Om vi ska prata internationella fördrag, så vill jag lyfta upp två av dem tillsammans med en paragraf i svenska upphovsrätten: Europakonventionen, WCT och UhR § 53.

  UhR § 53 kom i samband med en långt tidigare konvention som sade att datorprogram ska ha upphovsrättsskydd. Det infördes i svensk lagstiftning ca 1990, men med ett viktigt undantag: privatpersoner får kopiera datorprogram mellan sig i ickekommersiellt syfte. Det motiveras i lagens förarbeten med (dåtidens motsvarighet till) Europakonventionen § 8: Att beivra privat delning av digital information skulle kräva en omfattande kränkning av rätten till ett privatliv. (Det är värt att notera att datorprogram var den enda verkstyp som fanns i digital form när denna lagändring skedde.)

  Fildelning av datorprogram mellan privatpersoner utan kommersiellt syfte är alltså lagligt idag. Det är extra värt att notera att detta accepterats internationellt sedan tidigt 1990-tal.

  Snabbt hopp till WCT, WIPO Copyright Treaty, som också är en del av något EU-direktiv. Det säger uttryckligen att datorprogram, musik, böcker och film ska ha samma skyddsnivå — utan att specificera vad denna skyddsnivå är.

  Så genom att inte redan tillåta fildelning fullt ut, även av film, musik och böcker på samma villkor som datorprogram, så bryter vi mot WCT.

  Den vinkeln hör du garanterat aldrig från upphovsrättsindustrin.

 2. Flyer says:

  Upphovsrättslagens ANDEMENING har aldrig varit att jaga vanliga svenska medborgare som dlear vad de har på sina hårddiskar UTAN några som helst ekonomiska intressen.

  Upphovsrätten MISBRUKAS av stora AMERIKANSKA ekonomiska intressen med makt ända in i Vita Huset. – Det är DE (och deras lakejer) som trycker på alla dessa folkfientliga och facistiska förslag skall bli verklighet.

  Det är ingen slump att:

  1) Fd justitieminister Bodström ägnade sig åt ministerstyre på uppdrag av USA och beordrade stängningen av The Pirate Bay. – Fortfarande – 1½ år efter – har ingen åtal väckts men rättskandalen tycks inte uppröra några ansvariga politiker.

  2) Amerikanska agenter tilläts att undervisa “fildelarjakt” på polishögskolan – Nästa steg blir att inbjuda fd Stasi agenter för att undervisa dem i “medborgarkontroll”

  3) Ask vill ändra SVENSK rättspraxis och förespråkar en AMERIKANSK modell – så att SÄRINTRESSEN även i Sverige skall kunna spionera på svenska internetanvändare – vid mistanke på upphovsrättsintrång kan begära ut personuppgifter från ISPs för att använda dessa att hota eller dra svenska medborgare inför domstol. – Se efter hur de går fram i USA

  Alla dessa ansträngnigar och så få om ens någon forskning – eller statlig utredning som kan berättiga alla dessa genomgripande förändringar – eftersom mig veterligen INGEN har kunnat visa att “olaglig fildelning” skadar samhället – den berörda branschen eller den enskilda artisten.

  Så Linander – kämpa för ett FRITT och OBEROENDE Sverige – om vi kan ge fan i alcohollagarna inom EU – så kan vi ge fan i lagar som skadar våra medborgare till ingen nytta!

 3. Mange says:

  Jag orkar egentligen inte föra denna extremt uttjatade debatten längre men när man hör jämförelser som Flyers punkt:

  2) Amerikanska agenter tilläts att undervisa “fildelarjakt” på polishögskolan – Nästa steg blir att inbjuda fd Stasi agenter för att undervisa dem i “medborgarkontroll”

  då blir man så matt att det inte finns ord…nån j-vla gräns får ni väl ändå dra!

 4. Leffe says:

  Falkvinge:
  Det fanns digital musik på 80-talet, då CD-skivan började användas.

  Det är helt självklart att Sverige har internationella förpliktelser som kräver att vi upprätthåller ett upphovsrättsligt skydd. Därmed måste vi ha ett förbud mot kopiering av upphovsrättsligt skyddat material och de förbud vi har måste polisen kunna upprätthålla.

  Detta är som vilken brottslighet som helst, det är bara att höja straffen och att höja sannolikheten för att åka fast så kommer brottsligheten att minska i omfattning.

  Den som inte vill betala för film och musik om andra gör får väl helt enkelt göra sina egna filmer och sin egen musik. Sätt stopp för snyltarna! Nu!

 5. site admin says:

  Rick, det du tycks argumentera för är Centerpartiets linje. Lagligt att ladda ner för privat bruk, dvs så som det var innan upphovsrättslagstiftningen ändrades.

  Flyer, någon blev väl upprörd över Bodströms handlingar i samband med TPB-tillslaget? T.ex. jag, som KU-anmälde honom.

  Jag har också skrivit om de inbjudna föreläsarna på polishögskolan. Att FBI kom dit finns det ingen anledning att bli upprörd över, det märkliga då för något år sedan var att lobbyorganisationen MPA skulle komma dit samtidigt och föreläsa om fildelning.

  För övrigt kan inte justitieministern ändra någon rättspraxis. Hon kan tillsammans med övriga regeringen föreslå lagändringar eller göra förordningsändringar.

  Mange och Leffe, bra att det finns “opponenter”. Även om jag inte håller med er.

 6. Leffe says:

  Vad är problemet med att en företrädare för en organisation vars medlemmar systematiskt utsätts för grov brottslighet hjälper till att förklara allvaret i detta problem för svenska poliser? Jag ser inte något problemmed det.

  Johan – även om ni vill tillåta nedladdning, på vilket sätt vill du tillgodose upphovsmännens legitima intresse av att få bort de illegala källorna som man kan kopiera från?

  Att fildela i ett anonymt nätverk kan rimligen inte alls ses som privat bruk. Och att som TPB driva affärsverksamhet genom att underlätta brottslig verksamhet måste rimligen vara något som det är statens uppgift att försöka stoppa.

  Vem tar tillvara brottsoffrens intresse?

 7. Mange says:

  Leffe:
  Ja, denna fråga har jag oxå ställt ett otal gånger på denna blogg men bara fått kryptiska svar om att vi som är upphovsmän bara är bakåtsträvande och att vår “iver” att få betalt för vårt jobb inte får ske på bekostnad av människors personliga integritet (läs: om man inte får lov att fildela fritt kränks ens personliga integritet…)Nivån på samtalet här präglas av, för mig, extremt överdrivna scenarion, därav min kraftiga reaktion mot Flyers jämförelse med Stasi…

 8. site admin says:

  Vilka andra organisationer ska få tillträde till att utbilda blivande svenska poliser? Intresse lär nog inte saknas. Ingen dum möjlighet att få de blivande poliserna får upp ögonen för just deras problem. Jag ser med andra ord en risk i att de med starkast lobbyorganisation påverkar hur svensk polis ska prioritera brottslighet. Så vill jag inte att prioriteringar ska ske. Jag skulle vilja se hur gränsdragningen ska se ut för vilka som släpps in och vilka som inte får tillträde.

  Jag vill inte se någon särlösning för upphovsrättsbrott på varken det ena eller andra hållet. De ska inte vara högre eller lägre prioriterade än andra brott med motsvarande straffskala. Vi ger inte snatteribrotten eller ens butiksstölderna någon särlösning trots att det kostar svensk handel miljarder varje år. Så istället för att fråga på vilket sätt jag vill tillgodose upphovsmännens legitima intresse av att få bort de illegala källorna som man kan kopiera från, så borde du istället fråga varför upphovsmännens legitima intresse ska gå före andra brottsoffers legitima intressen?

  Mange, vad jag vet är det ingen som argumenterar för att det skulle vara någon speciell kränkning av personlig integritet att inte få fildela. Däremot skulle det krävas en orimligt stor integritetskränkning för att övervaka Internet eller på andra sätt stoppa fildelningen.

 9. Perty says:

  @Leffe
  Glöm inte bort att TPB är som Google eller Blocket, de är en gratis tjänst med den egenheten att de inte plockar tar bort saker som de inte anser är olagliga. Vi får väl se hur det slutar nu när Rosvall ska åtala dom.

  TPB och alla andra fildelningsnätverk är oftast okommersiella och det är vanliga människor som enligt dig är skurkarna.

  Är MSN privat bruk för dig? Hur mycket ska man kontrollera för att få bukt med ett problem som inte finns. Mediabranchen ökade 6% mellan 06-07? Vad är problemet? Måste vi konsumera ännu mera film och musik?

  När distributionen numera är gratis så vill du alltså att man ska straffa människor, sätta dom i fängelse, för att de har inte har betalat en avgift.

  Sitta i fängelse och straffas för att man glädjer en eller flera människor med kultur?

  @Mange
  Du verkar tro att man inte kan få betalt för kultur bara för att fildelning skulle bli lagligt.

  Vad har du fått det ifrån?

  Mer troligt är att det blir tvärt om, konkurrensen ökar och betal-tjänsterna blir bättre.

  @Johan/Siteadmin
  Vad säger ni om uppladdning då? Tex bittorent som oftast “kräver” att du laddar upp?

 10. Nan says:

  Leffe> Vad är problemet med att en företrädare för en organisation vars
  Leffe> medlemmar systematiskt utsätts för grov brottslighet hjälper till att
  Leffe> förklara allvaret i detta problem för svenska poliser?

  Du tar i så du är komisk. Det torde vara extremt få personer utanför upphovsrättsindustrin som anser att skivbolagen utsätts för grov brottslighet av privat fildelning.

  Leffe> Johan – även om ni vill tillåta nedladdning, på vilket sätt vill du
  Leffe> tillgodose upphovsmännens legitima intresse av att få bort de
  Leffe> illegala källorna som man kan kopiera från?

  Jag kan inte se att det finns ett primärt legitimt intresse från upphovsmän att få bort källor man kan kopiera ifrån, ej heller något samhällsekonomiskt. Det finns enbart ett skapat, som beror på den existerande ersättningsmodellen som ger upphovsmän rätt till ersättning baserat på distributionsinskränkningar. Patenträtten som också är avsedd att kompensera upphovsmän (men fö inte heller fungerar riktigt som tänkt), som bygger på försäljningsinskränkningar, saknar helt detta problem.

  Mange> Ja, denna fråga har jag oxå ställt ett otal gånger på denna blogg men
  Mange> bara fått kryptiska svar om att vi som är upphovsmän bara är
  Mange> bakåtsträvande och att vår “iver” att få betalt för vårt jobb inte får
  Mange> ske på bekostnad av människors personliga integritet

  Det har kanske inte slagit dig att det kan finnas personer här som är upphovsmän utan att för den skull ställa upp på ditt resonemang?

  Jag skulle säga att det är extremt mycket mer sannolikt att du dagligen direkt utnyttjar utrustning som jag i mitt yrke varit upphovsman till än tvärtom. Skillnaden är att i mitt fall så utgår ingen ersättning eftersom jag inte tillhör något skrå som belönats med statligt monopol. (Skulle jag fått ersättning för dem på den nivå som upphovsrättsindustrin ligger på skulle jag knappast av ekonomiska skäl behöva jobba mer i mitt liv. Och jag anser det faktiskt att sådan krav är oetiska, att man ska kunna parasitera hela livet på resten av samhället för att man tidigare tänkt ut något bra.)

  Privat är jag även upphovsman till saker som faller inom upphovsrättslagstiftningen, men jag har valt att göra dessa tillgängliga utan ersättning. Jag, och många andra, är mest glad för att folk är intresserade av mina alster, och att jag kan hjälpa andra människor.

  Om inte folk frivilligt är beredda att stödja din verksamhet (dvs betala utan att de är tvingade) så skulle jag säga att det är ett tecken på att det samhällsekonomiska värdet är begränsat. Upphovsmän som tillför samhällsekonomisk nytta har knappast något att förlora på fri spridning, tvärtom så ger det möjlighet att få fler att bidra (pga egenintresse) till att personen kan skapa mer samhällsekonomisk nytta. (Vilket en hel del musiker redan upptäckt.)

  Det stora problemet är folk som samlar in pengar under förevändning av ett gott syfte, men huvudsakligen använder det till annat. Som till exempel bedrägliga välgörenhetsinsamlingar och skivbolagens verksamhet (vilka jag tycker har stora likheter).

  Jag skulle säga att allofmp3.com har visat en högst rimlig väg för framtiden. Rimlig ersättning till upphovsmännen (det räcker utan tvekan att leva på för bra artister, men det blir inga fantasiinkomster), och kunderna betalar för bekvämligheten. Konkurrensen från privat fildelning är inget problem pga förhållandet mellan pris och bekvämlighet.

 11. Leffe says:

  Johan,

  Det är väl helt upp till polishögskolan att avgöra vilka gästföreläsare de vill bjuda in. Jag kan tänka mig att andra organisationer som kämpar mot vissa former av brottslighet, t.ex. svensk handel, kvinnojourer eller ECPAT deltar på ett eller annat sätt i samarbeten med polisen.

  Jag visste inte att du och centerpartiet ansåg att polien ska prioritera bort brottslighet som inte når tillräckligt högt på straffskalan. Tvärtom trodde jag att ni ville ha mer resurer till polisen så att fler brottsoffer kan undvikas. Din kommentar i det avseendet förvånar mig.

  Det här är ju en i grunden enkel brottslighet att bekämpa, de kriminella är vanliga medborgare som är känsliga för hot om straff och för risken att åka fast. Precis så resonerar man ju kring t.ex. skattebrott eller trafikbrott med de relativt höga straff och polisprioriteringar som gäller för sådana brott.

  Varför ska staten låta bli att skydda upphovsrätten, menar du?

 12. Johan, nja, jag argumenterar inte för Centerpartiets linje att det ska vara lagligt att ladda ner för privat bruk. Faktum är att jag tycker den linjen är fullständigt meningslös och visar på en grundläggande oförståelse för vad tekniken har gjort med medielandskapet:

  skapat dubbelriktad, decentraliserad kommunikation.

  Att då förbjuda dubbelriktningen är fel väg att gå. Att tillåta nedladdning, men inte uppladdning, är inte att tillåta fildelning. Varje filöverföring består av bådadera. En sådan approach löser exakt ingenting av de problem som finns just nu.

  Det är som att avkriminalisera att svara i telefon – men fortfarande ha det kriminellt att ringa upp någon.

  Övriga som skriker om hårdare straff: anpassa er till en ny verklighet eller gå i konkurs. Ni har fått politikerna med er hittills – men det håller på att vända allteftersom fler förstår helheten. Det är inte ett problem för samhället att ni inte längre kan använda gamla affärsmodeller, lika lite som det är ett problem för samhället att det inte längre finns isutkörare som säljer is i lösvikt på torgen.

  När förändringens vindar blåser bygger vissa vindskydd och andra väderkvarnar. (Kinesiskt ordspråk)

 13. Leffe says:

  Johan,

  Vilken brottslighet tror du omsätter mest ekonomiskt – snatterier i butiker eller fildelning? Vilken av dessa företeelser tror du att rättväsendet lägger mest resurser på?

  2006 dömdes 3336 personer i domstol för snatteri; 27 av dessa fick fängelse. Samma år fick 7005 personer strafföreläggande och 4164 personer åtalsunderlåtelse för samma brott. Totalt lagfördes 14505 personer för snatteri under 2006.

  Brott mot upphovsrättslagen hanteras i så liten utsträckning att det inte ens finns någon statistik kring detta.

  Du kan ju fundera lite själv kring hur mycket av rättsväsendets resurser som faktiskt används till snatteribrotten och sedan jämföra detta med vad man lägger ned på den mycket mer omfattande brottsligheten som sker genom fildelningen. Sedan kan du kanske säga något klokt om hur rättsväsendet prioriterar på detta område.

  Jag kan lova dig att just nu när jag skriver detta, kvart över nio en onsdag förmiddag, pågår det i princip i varje svensk tingsrätt ett mål om ett eller flera fall av snatteri. Där finns en av polisen genomförd förundersökning. Där har suttit en åklagare och skrivit stämningsansökan. Nu sitter en fullsutten tingsrätt och lägger minst 30 minuter på en förhandling. Detta kostar för varje enskilt snatteriärende en hel del skattepengar. Jag skulle gissa att ett snatteriärende kostar mellan 10000 och 50000 kronor om man verkligen räknar samman alla kostnader för lokaler, löner, utrustning etc. på samtliga inblandade myndigheter.

  Detta sker trots att alla, inklusive lagtiftare som du, vet om att de som begår dessa brott i huvudsak är missbrukare som kommunerna inte tar sitt ansvar för att vårda. Det är samma personer som återkommer gång efter gång och de döms för snatteri, ringa narkotikabrott och olovlig körning. Var tredje gång ungefär döms de till fängelse och de brukar hinna dömas tre-fyra gånger innan de avtjänar en runda och då tar avsevärda reurser också inom kriminalvården.

  Så ser verkligheten ut bakom rättsväsendets prioriteringar av snatteribrott. Avsevärda resurser läggs ned på en brottslighet som nästan enbart är ett utflöde av sociala problem och som inte rättsväsendets åtgärder kan påverka. Jämför detta med hur samhället hanterar de omfattande brotten mot upphovsrättslagen. Jag förstår att IFPI m.fl. är upprörda.

  Lägg sedan till detta att Sverige, genom att vara sämre än många andla länder på att beivra dessa brott, försvårar för myndigheterna i länder som tar dessa problem på allvar. Det ger faktiskt Sverige dåligt rykte internationellt.

 14. Leffe says:

  Imponerande kommentar av partiledare Falkvinge…

  En kort fråga:
  Om ingen behöver betala för att konsumera musik eller film, vem kommer då att betala för att musik eller film ska produceras?

 15. Leffe, btw: Nej, i praktiken fanns det inte digital musik (i dagens betydelse) på 80-talet, den förändringen kom med Fraunhofers MP3-codec 1994.

  Att CD-skivan lagrar musik digitalt saknade betydelse innan den digitala informationen var lätt att överföra till en dator, och överföra mellan personer. Det blev möjligt på allvar 1994.

 16. Leffe: Om ingen behöver betala för vatten, vem skulle då köpa vatten på flaska?

 17. Leffe says:

  Falkvinge:

  Om vi ska vara petiga så fanns det faktiskt rätt mycket digital musik på 80-talet och som överfördes i annan form – t.ex. som midi-filer eller varför inte som demos på C64? Jag vet i alla fall att min Amiga500 i slutet av 80-talet kunde hantera digital musik. Att det sedan inte fanns någon bred sprdning på Internet före 1996-97 när mp3:orna började komma på allvar, det har du helt rätt i. Men digital musik fanns 1990 och kunde också spridas.

  Slutligen – det säger en hel del om din syn på intellektuell skapande verksamhet att du jämför musik och film med vatten. Upphovsrätten hindrar uppenbarligen den typ av kulturskymning som du brinner för att uppnå.

  Nu ska jag inte tjata sönder den gode Linanders blog. Tack för mig.

 18. Leffe: Och förresten, vad Sverige får för rykte beror på vem man frågar. De flesta på nätet betraktar Sverige som debatt- och världsledande i den här strukturförändringen.

 19. Leffe: good point, det fanns gott om digital musik faktiskt, speciellt på Amigan i s.k. trackerfiler.

  Men då fanns det ett vattentätt skott mellan hemdatorer och den övriga världen. Du kunde inte höra Madonna på Amigan på samma sätt som du kan i vilken lilldator som helst idag.

 20. Nils says:

  Att Centerpartiet anser att det “inte ska vara olagligt att ladda ner film och musik för privat bruk” är en insikt som partiet förtjänar beröm för.

  Lite grann faller partiet på mållinjen när man (som Falkvinge påpekar) inte riktigt är med på att all fildelning bygger på dubbelriktad kommunikation. Att bara tillåta nerladdning (inte uppladdning) är meningslöst.

  Jag laddade hem min första mp3-låt 1997. Då sökte jag på Altavista efter låtarna och laddade hem dem från vanliga hemsidor. Enkelriktad kommunikation.

  Fildelning år 2007 fungerar inte så. Kommunikationen är dubbelriktad. I samma stund som jag väljer att ladda hem en film börjar min dator att dela med sig av de filfragment som hittils hunnit sparas ner på hårddisken. Uppladdning parallellt med nerladdning. Det är så modern fildelning fungerar.

  Att ladda upp är inget aktivt val från användaren. Allt man laddar ner görs automatiskt tillgängligt för andra internetanvändare. Fildelning fungerar så. Det är ingen skurk som tillhandahåller det nerladdningsbara materialet. Det ligger på datorn hos grannen, frisören, hem&skola-representanten, blockflöjtslärarinnan och kommunpolitikern. Det är deras datorer som laddar upp när du laddar ner.

  Centerpartiets tanke om laglig _ner_laddning legaliserar inte fildelning för privatbruk eftersom all fildelning sker i båda riktningar.

  Dock har jag goda förhoppningar om att centerpartiet formulerar om sina tankar om fildelning så att de går att tillämpa i dagens samhälle.

 21. Värt att läsa Expressens ledare idag:

  Piratlivet och Privatlivet

  De har förstått frågan helt och hållet — antingen har vi rätt till ett privatliv, ELLER så behåller vi upphovsrätten på nuvarande nivå. Det är antingen eller, fullt ut.

 22. site admin says:

  Det stämmer att vi gör skillnad på nedladdning och uppladdning, även om vi självklart vet att ett normalt fildelningsprogram kräver att man “öppnar upp” sin hårddisk för andra. Så var också upphovsrättslagstiftningen uppbyggd före lagändringen 2005. Tanken bakom den gamla lagstiftningen var att den som tillgängliggör har ett ansvar att kontrollera huruvida det finns ett upphovsrättsligt skydd, medan den som tar emot inte bör ha det ansvaret. Samtidigt är det mer komplicerat idag eftersom den som “öppnar upp” sin hårddisk i ett fildelningsnätverk inte aktivt mångfaldigar även om han eller hon tillgängliggör upphovsrättsskyddat material. De internationella förpliktelser som vi har ställer också krav på skydd mot spridning, medan jag menar att nedladdning för privat bruk skulle kunna vara lagligt i Sverige utan att vi bryter mot det vi som land skrivit under. Jag antar att de flesta som vill tillåta uppladdning ändå ser några gränser för vad som ska få tillgängliggöras? En nyinspelad film eller platta som ännu inte ens släppts, ska den som som råkat komma över en olaglig kopia få sprida den lagligt till övriga världen?

  Självklart ska inga brott prioriteras bort, det har jag aldrig skrivit och det är en trist vilseledande tolkning. Vad jag sagt är att brotten har olika straffvärden och de ska övergripande styra prioriteringsordningen, ett mord är viktigare än en stöld. Inget konstigt med det. Jag vill inte ha något särlösning för upphovsrättsbrott. De ska inte prioriteras bort, de ska inte prioriteras upp och de ska inte prioriteras ner. Om ett brott som har lågt straffvärde skulle kräva mycket omfattande utredningsresurser för att nå åtal och fällande dom så läggs det också lägre ner i högen i jämförelsen med ett brott med samma låga straffvärde som är väldigt enkelt att få till åtal och fällande dom. Borde vara självklart för de flesta.

  De flesta snatteriåtal kräver en liten arbetsinsats och därför är det logiskt att det begränsade arbetet görs för att nå åtal och fällande dom (även om jag håller med dig Leffe om att det egentligen är annat än rättsväsendets resurser som skulle krävas för de som ständigt återkommer för snatterier/stölder/ringa narkotikabrott). De 7000 strafförelägganden för snatteri som du nämner är exempel på hur småmål lämpligen kan hanteras.

  Jag skulle dock gissa att de få upphovsrättsmål, inkl. Rosvalls mot TPB, som polis och åklagare lagt ner arbete på totalt sett krävt en större insats än samtliga snatterimål under 2007.

  Leffe och Rick, jag tycker inte på något sätt att ni tjatar sönder min blogg utan era kommentarer är intressanta och välkomna.

 23. Perty says:

  @Leffe

  Måste säga att jag hoppade till när du refererar till Amiga och C64, som gammal Commodore fantast så blir jag glatt överaskad att du känner till de båda gamla datorerna.

  Men iom att du gör det vågar jag nästan sätta mitt lillfinger på att om du ägde någon av dessa, hade ett gäng disketter och band med spel och program som du inte köpt.

  Och appropå att det inte skulle skapas kultur om man inte får betalt är ju tokfel. Två bra exempel är gamla Amiga och C64 musikremixer som många har gjort utan att vela tjäna en spänn. Sen finns det de som säljer det också.

  C64 Remixer (bla av svenska Visa Röster)
  http://remix.kwed.org/

  Och Amiga
  http://www.amigaremix.com/

  Alla ovan remixer skulle inte vara gjorda idag om upphovsrätten hade följts till punkt och pricka. Det hade varit synd.

  Visa rösters hemsida
  http://www.livet.se/visa/index_sv.php

  Slutligen en grymt bra klassiska tolkningar av C64:
  http://www.myspace.com/c64orchestra

  (Sorry blev lite datanostalgisk…)

  /Perty

 24. Perty says:

  @Leffe

  Hittade ett bra referat av en paneldebatt om bla DRM på CES som pågår nu:
  http://arstechnica.com/news.ars/post/20080108-drm-is-dead-for-music.html

  Du vill ju att man ska hota folk genom att driva igenom hårdare lagar för att komma åt olovliga fildelandet.

  Jag citerar Jonathan Lee, Media Defender (piratjägare)

  “What we’ve seen in P2P networks is that DRM hasn’t slowed it down at all. It just takes one person to crack it and it spreads virally… DRM and lawsuits really haven’t changed the population, throughput, or bandwidth that is being consumed.”

 25. Leffe says:

  Klockrent av Andreas Ekström i Sydsvenskan!

  http://sydsvenskan.se/kultur/article292145.ece

  Han skriver dessutom i sin privata blogg om att han bävar för den kritikstorm som han misstänker nu kommer att drabba honom, läs mer om det här!

 26. Mange says:

  Ja, jösses, både Nan och partiledare Falkvinge har här tydligt visat hur intressant och viktigt det är för dem med kulturell bredd. Ni snackar ju uteslutande om kommersiella konstformer.

  Nan, du pratar om det samhällsekonomiska värdet. Vad menar du med det? Att det bara ska få finnas kultur som den breda massan gillar? Hur kul blir samhället om det bara erbjuds sådant som 50% eller mer av befolkningen uppskattar? Var ska vi sätta gränsen?

  Det finns ett perfekt exempel i en annan bransch – nämligen Systembolaget. Tycker ni att det bara ska få säljas 10 sorters vin och 10 sorters öl, eftersom det är de sorterna som de flesta gillar? När någon kommer in och frågar efter den elfte sorten får de till svar att “nej tyvärr den är inte tillräckligt populär så den får vi inte sälja…”

  Detsamma gäller musik och film( nu är det ju i princip redan så med filmen eftersom SF bara visar “mainstream”-filmer…), man kan inte sätta etiketter på det sättet eftersom det faktiskt finns människor som gillar det ni inte gillar….och då kanske man måste tänka på en annan form av finansiering än den kommersiella.

  Det är även ledsamt att ni tjatar om att, om vi inte kan anpassa oss efter den nya tidens teknik så har vi inget existensberättigande. Ska vi ändra i Mozarts partitur, så att hans musik kan passa in bättre i dagens samhälle?

 27. Nils says:

  Hej igen Johan!

  Du beskriver en situation där en film läcker ut i förtid. Att det scenariot skulle tala emot fildelning håller jag inte med om. Jag tycker inte att allmänheten ska åläggas restriktioner när filmbolagens säkerhetsrutiner brister.
  Visst kan det vara lockande att legalisera fildelningen med olika former av undantag. Men hur tusan konstruerar man en fildelningslag som tar hänsyn till samhällets samtliga särintressen? Därför tror jag att den bästa och mest rättvisa lösningen är att legalisera fildelningen rakt av med så få undantag som möjligt.

  Jag har fortfarande svårt att förstå ditt resonemang om att det ska vara lagligt med nerladdning men olagligt med uppladdning. SvD citerar dig enligt följande:

  “Man måste däremot skilja på nedladdning och uppladdning, uppladdning av upphovsrättsskyddat material ska inte vara lagligt.”

  ALLA fildelningsprotokoll (inklusive dominerande bittorrent) bygger på att användaren både laddar upp och laddar ner. Att inte tillåta uppladdning gör att 99,9% av fildelarna kommer att vara kriminella även i fortsättningen.

  Det här inlägget är tänkt som konstruktiv kritik! Hoppas jag inte låter allt för gnällig. 🙂

  Hälsningar
  Nils

 28. Perty says:

  @Leffe
  Jag mailade honom och fick svar men precis som du duckar han.

  Så jag försöker igen.

  Media branschen ökar 6% 2006-2007, musikbranschen ökade med 1%. Är det för lite? Om man stängde av fildelningen hade mediabranschen ökat 120%? Eller hur resonerar ni? (Källa: http://opassande.se/Svensk%20upplevelseindustri_SUMMARY.pdf )

  Om en lyckad professionell idrottare som ofta lägger ner precis lika mycket arbete som en kulturskapare klarar av att tjäna pengar utan en upphovsrätt varför skulle inte en andra inom mediaindustrin klara det?

  Om du hade Amiga eller C=64? Hade du inte ens en liten kopia? Hur resonerade du då?

  Tror ni att hot och straff kommer att hjälpa mot fildelning? (Se tidigare inlägg med citat från Jonathan Lee)

  /Perty

 29. steelneck says:

  Piratkopiering är prograssiv beskattning.

  Tyvärr kommer upphovsrättskramarna alltid dragandes med “stackars fattiga artister” i sin argumentation. Men det stora problemet för okända “stackars fattiga artister” har aldrig varit hurvida de skall få betalt, den stora faran har istället alltid varit att förbli okänd. Å ingen skall komma dragandes med att de redan stora och kända artisterna inte tjänar pengar, den gubben går inte.

  Samma sak kan sägas om film, de stora fimerna som fildelas i stor skala har samtidigt varit stora kassa-succeer, som många gånger gett obscena mängder pengar till vissa skådisar. Detta samtidigt som de små filmskaparnas alster inte ens visas på biograf-oligopolen. De som skriker om fildelning är företrädarna för de stora, användandes de små i sin retorik. Den lilles problem är återigen inte hur denne skall få betalt, utan hur denne skall kunna stiga upp ur anonymitetens djupa olönsamma skugga.

  Vi kommer nog alla ihåg hur bokens död spåddes i mitten-slutet på 90-talet. Vi vet hur det gick. Enter Amazon.com mfl. online-bokhandlare… Många av de små bokhandlarna med butik runt hörnet fick dock problem – den enes död, den andres bröd. Guillou skall nog inte klaga. Små okända författare har dock problem, men inte med pirakopiering, deras problem är att de är okända.

  På 80-talet var live-spelningar ofta en förlustaffär, ett nödvändigt ont för promotande av skivor. På den tiden var det inte heller särskilt dyrt att gå på koncert. Men en LP kostade en bra slant.. Detta har börjat förändras till det omvända idag, där skivor ibland ges bort nästan gratis, alltså fysiska skivor, för att promota artisten och dennes framtida spelningar. Köp en tidning och få en skiva på köpet.. Idag kan kända artister ta närmast sanslöst betalt för bra platser vid spelningar, och folk står ändå i kö för att betala. Jag tror att det bara är en tidsfråga innan även stora och kända artister själv lägger ut låtar på fildelningsnätverk (om det inte sker redan).

  Man kan se lite paraleller hos fotografer, även om fotografier tagna av proffs knappast är så vanligt förekommande på fildelningsnätverk, men det har ändock skett en dramatisk utveckling där fotografer fått anpassa sig eller byta jobb. På 70-80-talet kunde en fotograf tjäna rätt bra på arkivbilder sålda via bildbyrå. Men i takt med att digitala kameror blivit allt billigare och bättre, och det “digitala mörkrummet” bemästras av alt fler, så översvämmas marknaden och priset sjunker. Idag ger bildbyråförsäljning på sin höjd kaffepengar. Få kan ens få ihop en vettig månadslön på det viset, trots flera tusen oerhört höglassiga bilder som inneburit mycken tid och resor. Lägg därtill att de flesta tidningar också gjort sig av med väldigt många fotografer. Men har yrket fotograf förvunnit för det? Knappast. Idag får yrkes-fotograferna i allt högre grad sin inkomst från debiterade timmar istället för royalty på kopior. Där konkurrerar inte “Svensson” som bara undantsgsvis lyckas med digitalkompakten och inte har det grundläggande kunnandet. Men tror ni att vissa fotografer tjutit i högan sky över bildbyråer med allt lägre priser och för kunden frikostigare avtal. Visst, vissa klarade inte omställningen och jobbar med annat idag, för andra har det nya passat bättre och vissa lever så gott som någonsin.

  Ett väsens överlevnad har inte ett dugg med storlek, styrka eller stinn kassakista att göra, det som fäller avgörandet har i alla tider varit anpassningsförmågan till en föränderlig värld.

  Är sverige ett land med förmåga till anpassning?

 30. Erik says:

  “Det finns ett perfekt exempel i en annan bransch – nämligen Systembolaget. Tycker ni att det bara ska få säljas 10 sorters vin och 10 sorters öl, eftersom det är de sorterna som de flesta gillar? När någon kommer in och frågar efter den elfte sorten får de till svar att “nej tyvärr den är inte tillräckligt populär så den får vi inte sälja…””

  Systembolaget har skyldighet att sälja det du vill ha. Den elfta sortens öl köper du så som presenteras här.

  Jobbigt sätt men ändå…

  “Det är även ledsamt att ni tjatar om att, om vi inte kan anpassa oss efter den nya tidens teknik så har vi inget existensberättigande. Ska vi ändra i Mozarts partitur, så att hans musik kan passa in bättre i dagens samhälle?”

  Om en verksamhet inte klarar av att generera pengar så bör den läggas ned, inte skyddas med lagar. Tänk t.ex. om bensinmotorer förbjudits för att bevara ångmaskinen! Vem som helst har för övrigt rätt att ändra på Mozarts musik och framföra eller spela in och sälja den, men det är inget jag vill uppmuntra. Möjligheten finns ju ändå kvar både att lyssna på Mozarts musik spelad som den ska spelas och använda ångmaskiner, utan att man tvingar folk att göra det.

 31. Flyer says:

  LEFFE
  “Vad är problemet med att en företrädare för en organisation vars medlemmar systematiskt utsätts för grov brottslighet hjälper till att förklara allvaret i detta problem för svenska poliser? Jag ser inte något problemmed det.”

  “Det är väl helt upp till polishögskolan att avgöra vilka gästföreläsare de vill bjuda in. Jag kan tänka mig att andra organisationer som kämpar mot vissa former av brottslighet, t.ex. svensk handel, kvinnojourer eller ECPAT deltar på ett eller annat sätt i samarbeten med polisen”

  Ovanstående uttalanden är så dumma att man baxnar – och därför avstår jag från att kommenterar dem.

  Jag vill dock kommentera
  “Vilken brottslighet tror du omsätter mest ekonomiskt – snatterier i butiker eller fildelning? Vilken av dessa företeelser tror du att rättväsendet lägger mest resurser på?”

  Fildelning är en IDEELL aktivitet – INGEN tjänar några pengar – och DÄRFÖR är ordet omsättning misvisande!

  Du försöker – precis som branschen associera fildelning med snatteri – dvs stöld. – Jag föreslår att du läser på lite JURIDIK – eftersom stöld och UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG är vitt skilda ting

  Du gapar så mycket om alla FÖRLUSTER branschen gör mm – visa upp EN enda undersökning – eller ETT enda objektivt forskningsresultat som kan stödja dina påstående? – NÅGOT som berättigar till all den lagändringsiver och hets mot fildelare som du verkar förespråka – Vi har iaf haft fildelning sedan mitten av 90-talet – Allt du kommer med är osakliga påståenden och vilda teorier som det inte finns några som helst BELÄGG för.

 32. Flyer says:

  Lindander

  Allt man behöver göra är att “follow the money” – Vi vet alla VILKA som pressar på – 4 AMERIKANSKA bolag kontrollerar 95% av musikindustrin – de har inte bara gigantiska ekonomiska resurser utan även starka POLITISKA muskler – med kontakter ända upp i Vita Huset.

  Jag anklagar svenska politiker i ledande ställning för att lägga sig platt för dessa krafter. – Du kommer antagligen att förneka att så är fallet – men det finns starka indicier – Varför skulle annars den “olagliga fildelningen” få en sådan uppmärksamhet från våra lagstitare – när INGEN i själva verket har några som helst belägg för att den är till skada för NÅGON.

  I vårt utredningsglada Sverige brukar våra lagstiftare kolla – utreda och höra sig för noga – INNAN man tar till drastiska beslut – Har vi sett något sådant från Bodström – eller idag från Ask? – Något resultat som kan försvara alla dessa folkfientliga – rent av facistiska förslag – det fanatiska kontrollbehov och reformiver för att sätta ditt minst en miljon svenska fildelare?

  Vilken organisation har fått företräda och ge röst åt dessa fildelare – och vilka har en väloljat organisation och så mycket $$$ så att de kan lobba politiker och mediafolk till att se DERAS tolkning av rättvisa?

  Jag bara frågar?

 33. site admin says:

  Flyer, jag förväntar mig inte att alla ska ha koll på vad jag gör. Men när det gäller amerikanska intresseorganisationers påverkan på svenska politiker så har jag knappast förnekat det, tvärtom så tog jag upp det i min KU-anmälan mot Bodström angående TPB-tillslaget.

  Jag vet inte riktigt vilka förslag eller tidigare lagändringar som du åsyftar, men samtliga har föregåtts av utredningar. Sedan kanske man inte tycker att utredningarna kommit fram till rätt slutsatser, men ingen ska påstå att beslut fattas utan föregående utredningar.

 34. Nan says:

  Mange> Nan, du pratar om det samhällsekonomiska värdet. Vad menar du med det?

  Värdet för samhället i sin helhet är väl en normal tolkning.

  Mange> Att det bara ska få finnas kultur som den breda massan gillar? Hur kul
  Mange> blir samhället om det bara erbjuds sådant som 50% eller
  Mange> mer av befolkningen uppskattar? Var ska vi sätta gränsen?

  Ehh, jag vet inte hur du läst mitt inlägg, jag varken menar eller kan se att vad jag skrivit kan tolkas som att all kultur skulle centraliseras?

  Mange> Det finns ett perfekt exempel i en annan bransch – nämligen
  Mange> Systembolaget. Tycker ni att det bara ska få säljas 10 sorters vin
  Mange> och 10 sorters öl, eftersom det är de sorterna som de flesta gillar?
  Mange> När någon kommer in och frågar efter den elfte sorten får de till svar
  Mange> att “nej tyvärr den är inte tillräckligt populär så den får vi inte sälja…”
  Mange> Detsamma gäller musik och film…

  Det är bra att vi är överens om att skivbolagens distributionsmonopol bör brytas, och jag tycker inte heller vi ska låta Systembolaget begränsa sin distribution på samma sätt som de stora skivbolagen gör.

  Mange> Det är även ledsamt att ni tjatar om att, om vi inte kan anpassa oss
  Mange> efter den nya tidens teknik så har vi inget existensberättigande.

  Jag förstår inte riktigt hur du tänkt att man ska kunna isolera sig från samhällsutvecklingen? Eller varför det skulle vara önskvärt?

  Mange> Ska vi ändra i Mozarts partitur, så att hans musik kan passa
  Mange> in bättre i dagens samhälle?

  Nej, jag tycker det är bättre att bryta skivbolagens distributonsmonopol.

 35. Mange says:

  Erik…det är väl klart att alla nischer genererar pengar. Däremot är det inte samma sak som att vara självfinansierade. Om vi på Konserthuset skulle vara självfinansierande skulle vi behöva ha biljettpriser på tusentals kronor per konsert och då förstår väl alla hur orättvist det skulle bli med tillgängligheten. Och det är själva kärnan i min ståndpunkt – nämligen att vi såklart måste finansiera viss kultur via skattsedeln för att göra den tillgänglig för allas plånböcker. Jag vill i alla fall inte leva i ett samhälle där bara de rika kan uttnyttja utbudet. Detsamma gäller upphovsrätten, det är väl klart att de artister/grupper som har feta kapital kan tjäna på att släppa fildelningen fri men vad händer med dem som kämpar för att få det att gå runt?

 36. Nan says:

  Mange> Detsamma gäller upphovsrätten, det är väl klart att de
  Mange> artister/grupper som har feta kapital kan tjäna på att släppa fildelningen
  Mange> fri men vad händer med dem som kämpar för att få det att gå runt?

  Jag tror du fått något helt om bakfoten.

  Dels, de som kämpar för att få det att gå runt är inte de som tjänar på att man använder upphovsrätten för att förhindra fildelning.

  Dels, samhället har inget att vinna på att hindra fildelning, och om en verklighetsanpassning (för det är vad det i grund och botten är frågan om) gör att vissa företag råkar ut för konkurrens och därför inte längre kan tjäna pengar på sitt distributionsmonopol, otur för dem.

  Sedan förstår jag inte riktigt din argumentation, varför skulle fildelning minska viljan för skattefinansiering av kulturen? Jag skulle nog gissa på att motsatsen gäller.

 37. Mange says:

  Min argumentation är enkel, den baseras enbart på det faktum att du och vissa andra här verkar förmedla en åsikt som innebär att om en bransch inte är självfinansierande har den inte något existensberättigande och det är tvärtemot vad jag anser. Därav denna, kanske lite off-topic, argumentation. Svårare än så var det inte…

 38. Perty says:

  @Mange
  Jag tror du tror fel. De flesta “pirater” jag känner till är för bla kultur stöd.

  Vad vi pirater brukar ha som argument och vilket du verkar ha missuppfattat är att en bransch som inte behövs (dvs distributionsbranschen) skall inte upprättas med konstgjord andning.

  Så, Konserthuset som institution skulle inte förlora något på att luckra upp upphpvsrätten.

 39. Mange says:

  Nej, jag vet – det blev ett litet sidospår där…

 40. Erik says:

  “Om vi på Konserthuset skulle vara självfinansierande skulle vi behöva ha biljettpriser på tusentals kronor per konsert och då förstår väl alla hur orättvist det skulle bli med tillgängligheten.”

  Det är väl på inget sätt självklart att det är rättvist att subventionera Konserthusets biljetter? Det är väl snarare väldigt orättvist att vissa av staten utvalda intressen subventioneras, medan andra inte gör det. Det innebär ju att människor med “fel” intressen genom skattesedeln tvingas subventionera människor med “rätt” intressen utan att få något tillbaka. Hur rättvist är det?

  Nu håller jag visserligen med dig om att det skulle vara tråkigt om klassisk musik dog ut, men att det skulle ha något med rättvisa att göra att den subventioneras, det håller jag verkligen inte med om.

 41. Mange says:

  Kultur är ju inget som kan jämföras med affärsbetonad verksamhet. Inget som, i mina ögon, kan eller ska gå ut på att vara självfinansierat. Kultur skall finnas tillgänglig för ALLA som önskar ta del av den och därför är det väl också nödvändigt att den subventioneras via skattsedeln så att just ALLA får del av den.

  Var drar vi gränsen för vad som anses vara “rättvist” att finansiera via skattsedeln? Jag vet inte men anser att just kulturen spelar så stor roll i människors liv och vardag att den aldrig bör nedgraderas på det sätt som så ofta sker av många politiker. För att få en bild av hur lite skattepengar det satsas på kulturen kan jag ge följande exempel: summan av bidragen för ALL svensk icke kommersiell musik under ett år uppgår till motsvarande kostnad för att bygga ett par mil motorväg…

 42. Erik says:

  Mange, problemet är ju att någon måste bestämma vilken kultur som är “bra” och ska ha pengar och vilken som är “dålig”. Om du uppskattar samma kultur som staten så är du en vinnare på systemet, om inte är du en förlorare.
  Det finns faktiskt en orättvisa i detta, jag kan inte se det på något annat sätt. Å andra sidan tror jag inte att fullständig rättvisa är något att sträva efter 🙂

  Jag vet inte om du känner till det, men när offentligt finansierade byggnader byggs, så ska 1 eller 2 %, kommer inte ihåg vilket, gå till konstverk. Därför kan man se mystiska kreationer lite här och var i Sverige, och det är verkligen alltid jag uppskattar dessa. T.ex. finns i Chalmers kårhus en grön båt som har gömts under en trappa för att den anses vara så ful. Det är för övrigt inte det enda objektet på det området vars kostnad jag hellre hade sett gå till t.ex. forskning utan att något i mina ögon gått förlorat.

  För övrigt hade jag gärna sett att motorvägarna Göteborg-Oslo och Göteborg-Stockholm var färdigbyggda, och det hade ju gått ganska fort om man byggde några mil om året!

 43. Mange says:

  Ok…du sitter hellre på en motorväg och lyssnar på någon kommersiell radiokanal medan du rattar din bil i takt med dunket från en fattig musikers bastrumma…Nej, skämt åsido,min jämförelse med motorvägsbygget var tänkt som en intressant parallel, rent ekonomiskt. Sedan kan man ju tycka vad man vill om den saken. Man kan tex undra hur f-n det kan vara så dyrt att bygga vägar…eller så kan man tycka att det var inte mycket man satsar på musikSverige.

  Eftersom det satsas så lite pengar på kulturen (om man ser det procentuellt ur den totala budgeten) från staten kanske man istället ska vända på ditt resonemang och säga att det är synd om de som staten anser vara kvalificerade för statliga bidrag, eftersom de då får så lite…

Leave a Reply

Your email address will not be published.