Finn ett rätt

En på området kunnig kompis har uppmärksammat en interpellation av den socialdemokratiska riksdagsledamoten Börje Vestlund som tydligen är en imponerande uppräkning av felaktigheter. Ett enda påstående finns det som INTE innehåller sakfel.

Så tävlingen är enkel: Finn ett rätt….

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

3 Responses to Finn ett rätt

  1. steelneck says:

    Redan vid utförsäljningen av Televerket tyckete jag att man gjorde fel. Nu har jag inte alls följt debatten och har inte en susning om vad som föreslås eller diskuteras. Men det jag ansåg då, och nu, är att man borde gjort som med SJ och Banverket. Då hade man kunnat sälja ut operatören Telia till 100% och behållt nätägaren Televerket i 100% statlig ägo. Då hade infrastrukturen varit i neutral ägo där alla operatörer kunnat hyra in sig på lika villkor, inte som dagens soppa där Telia alltid kommer att misstänkas för affärsmässiga fulheter (oavsett om det är rätt eller ej). Jag tycker också att det känns ganska naturligt med infrastruktur i statlig ägo, precis som med vägar, broar, elnät och järnvägar. Men detta behöver absolut inte utesluta även privat ägande av vissa vägar, broar, elnät, järnvägar och tele/data-nät. Det är monopolsituationen hos en icke-neutral part som inte är bra.

  2. site admin says:

    Steelneck, för en gång skull är vi helt överens.

  3. Jens says:

    Nur nu utförsäljningen av Televerket förs på tal, så kan det vara på sin plats att referera till Maud Olofsson. Jojo, under Televerkstiden avlyssnades det minsann så det stod härliga till, om vi ska tro centerledaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.