Ny socialdemokratisk definition av samtal

Som så många andra blev jag minst sagt förvånad när jag läste Jan-Peter Dukers debattartikel på Brännpunkt idag. Han beskriver hur dåvarande näringsminister Thomas Östros hotade Svenskt Näringsliv för att de ställde sig på Lavals sida genom en ekonomisk garanti för rättegångskostnaderna i Vaxholmsmålet. Jan-Peter Duker, som är vice vd på Svenskt Näringsliv, blev uppkallad till departementet och där fick han höra att de mycket stora statliga företagen som är medlemmar i Svenskt Näringsliv skulle tvingas lämna organisationen om inte stödet till Laval upphörde.

Det var bra att Svenskt Näringsliv inte föll för påtryckningarna och den utredning som Östros hann påbörja, med den gamla kompisen Anders Sundström som utredare, la den nya regeringen ner efter valet. Det är också bra att Duker nu offentliggör vilka påtryckningsmetoder som socialdemokratiska maktpartiet använder för att få sin vilja genom.

De båda f.d. ministrarna Thomas Östros och Sven-Erik Österberg svarar direkt på Brännpunkt och i sitt svar försöker de vända den allvarliga kritiken tillbaka mot Jan-Peter Duker och Svenskt Näringsliv genom att påstå att de försöker styra Arbetsdomstolen. Hur AD kommer att döma efter EG-domstolens utslag borde dock inte vara något som Svenskt Näringsliv behöver oroa sig för eller försöka påverka.

Det är också intressant hur Östros och Österberg försöker förklara bort kritiken mot hur de hotade Svenskt Näringsliv: “Att vi i den förra regeringen förde samtal med Svenskt Näringsliv är därmed lika okontroversiellt som att den nuvarande regeringen träffar de fackliga organisationerna.” Detta är ett intressant klargörande av vad ett samtal är enligt socialdemokraterna. Att hota med att de stora statliga företagen skulle tvingas ur Svenskt Näringsliv om inte stödet till Laval upphörde kallar sossarna alltså för att “föra samtal”.

Det skulle vara intressant att se hur socialdemokraterna och LO skulle reagera om Maud Olofsson och Sven-Otto Littorin kallade upp Wanja Lundby Wedin för att “föra samtal” på det sättet.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Ny socialdemokratisk definition av samtal

  1. Pingback: Sagor från livbåten

Leave a Reply

Your email address will not be published.