Klart att det är besvärande

Jag har skrivit det förr och gör det igen. Det är klart att opinionssiffrorna är besvärande. Den senaste Temo-undersökningen som presenteras i DN visar på den största skillnaden mellan blocken på 13 år.

När det gäller opinionsundersökningar så verkar det som att trender fortsätter tills något radikalt bryter trenden och då börjar det gå i motsatt riktning. Den nedåtgående trenden för alliansen har hållit på länge nu, alldeles för länge. Socialdemokraterna menar såklart att vi borde förstå att vår politik är “fel”, men den analysen gör inte jag. Vi genomför den politik som vi gick till val på. Arbetslösheten minskar snabbt, svensk ekonomi går bra, vi sänker skatterna för framförallt låg- och medelinkomsttagare precis som vi lovade och ändå blir det ingen positiv respons. Vi har varit riktigt dåliga på att beskriva allt positivt som sker och vi har varit riktigt dåliga på att beskriva varför vissa negativa beslut måste fattas för att det ska bli bättre på längre sikt. Socialdemokraterna har varit duktiga på att göra sin verklighetsbeskrivning till den som folk tror på. Dessutom helt utan att säga vad de själva vill så att de inte skrämmer bort några.

Det är nästan tre år till nästa val, men jag vill se ett tydligt trendbrott redan under 2008. De fyra partiledarna har ett stort ansvar att återskapa allianskänslan, att synas mer tillsammans och att deltaga i den allmänna debatten. Jag förstår att det varit en uppstartssträcka då mycket tid gått åt till att vara departementschefer och ministrar, men nu är det dags att åter bli partiledare och alliansledare. Självklart har vi andra som är förtroendevalda också ett stort ansvar att ta debatten. Att förklara vår politik och visa att oppositionen inte har något alternativ.

Det ska också sägas, för det är inte direkt någon hemlighet eftersom detsamma sker varje mandatperiod, att alliansregeringen självklart tagit de flesta svåra (i bemärkelsen impopulära) beslut i början av mandatperioden för att kunna ta de mer populära besluten längre fram. Men vi ska inte fastna i “dela ut bidrag till höger och vänster för att vinna sympatier-fällan” även om det är uppenbart att 500 kr i ökat bidrag per månad ger betydligt större opinionsframgång än vad 500 kr i minskad skatt per månad gör.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

15 Responses to Klart att det är besvärande

 1. Erik says:

  Det är ju inte så konstigt – det är nog ganska många som blivit besvikna på bl.a. moderaternas ändrade inställning till bl.a. fackföreningar och hyresregleringar. Många traditionellt borgerliga väljare lär nog vara ganska besvikna över det.

  Höjd bensinskatt är nog något som gjort många nyblivna alliansväljare besvikna, och likaså en finansminister som säger att det är bättre att folk jobbar än super och som chockhöjer snusskatten. Höjda a-kasseavgifter har nog skrämt bort en del också.

  Jag tycker att Centerpartiet har skött sig väldigt bra i de flesta frågor, så det här är inte menat som kritik varken mot dig eller ditt parti, utan framförallt mot moderaterna. Jag ser gärna att ni får betydligt fler röster i nästa val än vad ni fick i förra.

  Jag menar verkligen inte att allt som regeringen gjort är dåligt, men moderaternas ändrade inställning i vissa frågor retar ju väljare från alla läger. Jag är nog mest irriterad över att moderaterna accepterat hyresregleringen, som det länge varit akut att göra något åt.

  Blogge skriver ganska bra om det här.

 2. J says:

  Har det inte slagit dig att skälet till att minskade bidrag är impopulära är att folk i allmänhet kanske inte tycker om när man drar undan mattan under fötterna på de människor som redan har det dåligt?

  Framförallt när man samtidigt ljuger om hur stor betydelse bidragssvinnet har när det är uppenbart att skattesvinnet är betydligt värre och att det är ledande moderater som hjälper till att skapa det sistnämda?

 3. rja says:

  Erik> Så du menar att de väljare som är besvikna på moderaternas vridning mot mitten nu istället gått över till vänsterblocket? It makes no sense. Fakta är att borgarnas hårda högerpolitik inte uppskattas av folket och bara kan drivas igenom med manipulation. När masken föll av föll också opinionssiffrorna.

  De borgerliga skattesänkningarna har INTE gått till låg- och medelinkomsttagare som JL påstår. 80% har gått till höginkomsttagare så här långt.

 4. Karl says:

  Dom traditionellt borgerliga väljarna lär inte börja rösta vänster pga det, möjligtvis ligga på soffan. Jag kan säga att ibland dom jag känner så är människor besvikna just för att politiken som förs är mycket längre högerut än vad som gavs intryck av att det skulle bli. Det är nog generellt så.

 5. site admin says:

  Svårt att kommentera kommentarer som dels innebär att vi haft för “vänsterinriktad politik” och dels att vi politiken är hård högerpolitik. Sanningen är väl snarast då att politiken ligger i mitten och att det ena eller det andra uttalandet beror på egna ideologiska utgångspunkter snarare än en bedömning av alliansens politik.

  Att moderaterna förändrat sin inställning i väldigt många frågor är sant, men jag tror knappast att det skulle ge sossarna 46 % i opinionsundersökningarna. Det är helt enkelt inte logiskt.

  Som centerpartist tycker jag att moderaterna släppt alldeles för mycket av sina gamla frågor, vilket gör att vi till och med ligger “höger om” (gillar egentligen inte höger-vänsterskalan, men eftersom det inte finns något lika enkelt sätt att beskriva politiken så får jag använda den ändå) moderaterna i en hel del frågor, t.ex. arbetsrätten och förmodligen även vad gäller hyresregleringen.

  Bensinskattefrågan borde inte heller vara en fråga som drar väljare från alliansen till socialdemokraterna. S accepterar den höjda koldioxidskatten och deras samarbetsparti miljöpartiet vill höja bensinskatten med två kronor på två år. Om den frågan skulle fått folk att gå över till sossarna så handlar det om missförstånd snarare än politiskt övervägande.

  J, vi har inte dragit undan någon matta, tvärtom har hundratusentals människor i Sverige fått en betydligt skönare och varmare matta att ligga på. Enbart under första halvåret 2007 så fick 320 000 arbetslösa ett jobb (AMS officiella statistik). Det kallar jag en omtänksam och människovänlig politik. Den som tror att en hundralapp mer i bidrag per månad är omtänksamt har fel. Det är eget jobb och egen försörjning som får människor att växa, att få bli en del av samhället (inte minst ur integrationshänseende), att känna sig betydelsefull, att få bidra till samhället istället för att få bidrag från samhället. Det är omtänksamhet.

  Både bidragsfusket och skattefusket är alldeles oacceptabelt stort, varför ställa båda sakerna mot varandra. Om du menar att alliansen jagar bidragsfuskare och därför tappar i opinionen så är det också ett missförstånd. Det var socialdemokraterna som gav försäkringskassan (och skatteverket) ordentligt ökade resurser för att komma åt fusket. Inte för att vi hade något emot det, men det är ingen anledning för väljare att byta sida.

  Att ett antal moderater avslöjats med byxorna nere är irriterande, men inget parti är oskyldigt. Inget konstigt, jag är övertygad om att nio av tio svenskar någon gång fuskat med bidrag, skatteavdrag, svartjobbat, anlitat svart arbetskraft, fyllt i fastighetsdeklarationen så att huset blev taxerat för lågt eller struntat i tv-avgiften. Skulle samma personer som själv fuskat någon gång byta parti från alliansen till socialdemokraterna för att någon moderat begått samma fusk som de själva? Kanske, jag vet inte. Det finns kanske de som tycker att de själva har rätt att fuska medan de dömer andra som gör det.

  Dessutom så är knappast Mona Sahlin, Thomas Bodström, Göran Persson eller Bosse Ringholm högst på “icke-fusk och etik-listan”. Allra minst Sahlin som nu får rekordhöga opinionssiffror utan att hon gör eller säger någonting. Lämnar väljare alliansen pga fusk och dålig moral och går över till Mona Sahlin? Då är minnet väldigt kort.

  rja, jag vet inte hur du räknar (kanske att alla är höginkomsttagare som har över 20 000 kr/mån), men sanningen är att låginkomsttagare har fått den största procentuella skattesänkningen. Det betyder inte att det blir mest i kronor. Men om vi skulle sänka skatten t.ex. en tusenlapp för alla med under 20 000 kr/mån då skulle vi få tröskeleffekter som är skadliga. Men sänkningarna har ändå sin tyngdpunkt hos låg- och medelinkomsttagare för att öka arbetsutbudet.

  Snacket om att klyftorna i samhället skulle ha ökat är lögnaktig socialdemokratisk propaganda. Den så kallade Gini-koefficienten, dvs det internationellt
  vedertagna måttet på inkomstspridning, nådde sina högsta nivåer under slutet av 90-talet och var som allra högst år 2000. Sedan gick inkomstspridningen ner till år 2003 för att sedan öka igen till 2006 då nivån nästan var uppe i 2000 års rekordnivå. Från 2006 har kurvan vänt neråt! Det har inte gått snabbt, men inkomstspridningen minskar vilket den inte gjorde före valet 2006. Anledningen är framförallt att fler med låga inkomster (bidrag) har fått jobb.

 6. Leffe says:

  Viss, nu börjar det bli lite spännande, men undersökningarna är ointressanta fram tills dess att partierna på båda sidor börjar tala om vad ni vill göra 2010-2014.

  Nästa val handlar om nästa mandatperiod, även om oppositionen gärna vill få det att handla om missnöje med vad som händer nu. Gå inte i den fällan – nu gör ni det som ni fick mandat för förra gången, valet handlar om vad ni ska göra 2010-2014!

  Se till att alliansen har en bättre politik än oppositionen för 2010-2014 och jobba på att marknadsföra den egna politiken med positiva budskap. Allianspartierna måste visa självförtroende, även om det är svårt när opinionssiffrorna ser ut som de gör. Om inte ni alliansföreträdare tror på seger 2010, då kommer ni att tappa väljare. Ingen vill rösta på en förlorare. Se till att det inte är Alliansen som ser ut som förlorare.

 7. Karbid says:

  Besvärande? Inte det ringaste. Jag köper champagne varje gång detta händer.

  Nu hoppas jag att S och v inser att folket vill ha en riktig vänster 2010, inte några pseudoliberaler.

 8. Ola A says:

  Nu är det ju så att låginkomsttagare hittar du mest bland sjuka, gamla och arbetslösa. Och dom har ej veterligen inte fått någon skattesänkning utan bara skattehöjningar. Rätt ska vara rätt. Nu lovade ju Alliansen att all utanförskap skulle vara borta år 2010. Men jag tror det är många nu som tappat tron på det. Jag tror inte heller det är realistisk. Men det trodde inte jag heller under valrörelsen. Men många blev nog lurade på det…

 9. Nan says:

  Jag måste säga att jag tycker att Alliansen lyckats uträtta en hel del (men tyvärr tycker jag man inte har orkar hålla emot alla dumheter som (s) startade). Att det är bättre än (s) _I VERKLIGHETEN_ tycker jag det inte råder något som helst tvivel om, nästan oavsett vinkel.

  Som jag ser det är alla “skandaler”, “avslöjanden” coh “löftesbrott” bara en effekt av en intensiv och effektiv vänsterkampanj. (Även om det ibland finns sanning bakom påståendena betyder inte att påhoppen är proportionerliga.) Tyvärr så är Reinfeldt alldeles för dålig på att hantera det, och om han inte bättrar sig lär han åka ut som statsminister. Spelar ingen roll om han gör allt rätt för övrigt om han inte lyckas få ut det till allmänheten, och även om jag inte håller med honom på hur man ska göra så måste jag säga att strategin att hålla sig till de idéer som finns konsensus hos svenska folket säkert inte är dum. Men det är ett stort misstag att låta andras bedömning av ens insatser styra debatten, han måst lära sig att styra pressen istället för att (verka) bli styrd. Vissa saker ska man bara låta svalna och inte trassla in sig i kommentarer (som man kan anta kommer att vinklas på sämsta tänkbara sätt). Jag skulle säga att opinionstappet i stort sett enbart beror på bristande hantering av (s)-kampanjer, öppna eller dolda.

  Reinfeldt behöver (mer?) hjälp av någon skicklig lärare för att bli bättre.

 10. Mange says:

  Nan – vadå vänsterkampanj? Vad menar du med det?

  Och Johan – jag är lite nyfiken på det där med tröskeleffekter, vad är det och hur skulle det rent tekniskt se ut när dessa, enligt dig, inträder?

 11. site admin says:

  Klokt Leffe.

  Karbid, jag antar att du inte röstade på alliansen 2006 heller så du är tämligen ointressant i det här fallet. För övrigt kan väl vänsterpartiets väg ner mot 4 % knappast ses som att svenska folket vill ha “en riktig vänster”.

  Ola A, vi har självklart inte lovat att “all utanförskap skulle vara borta 2010”. Självklart kommer det alltid att finnas en del som är sjuka och arbetslösa. Men vi har lovat att minska utanförskapet och det har vi gjort med 164 120 personer oktober 2006-oktober 2007 (helt nypublicerad statistik). Skillnaden oktober 2005-oktober 2006, alltså under sossarnas sista år, var att utanförskapet minskade med 1 862 personer. Det kallar jag skillnad! Så visst minskar vi utanförskapet och visst uppfyller vi våra vallöften, men vi måste bli bättre på att kommunicera det.

  Nan, jag vill inte skylla på några vänsterkampanjer. Det är självklart att oppositionen kör kampanjer för att få folket på sin sida, det tillhör spelet.

  Mange, det är inget konstigt att det blir tröskeleffekter. Om det helt plötsligt blir en högre skatt för att man kommer över ett speciellt inkomstskikt då minskar också viljan att jobba mer. Då blir effekten att folk väljer att inte jobba mer, vilket inte är bra för landets ekonomi. Jag är inte nationalekonom och kan inte förklara det så bra, men det kanske är någon annan som besöker min blogg som vill förklara tydligare?

 12. Nan says:

  > Nan, jag vill inte skylla på några vänsterkampanjer. Det är självklart att
  > oppositionen kör kampanjer för att få folket på sin sida, det tillhör spelet.

  Visst. (Att den här är smutsigare än något jag sett tidigare ändrar inte slutsatserna. Såg återigen SVT’s osmakliga “reklam” mot regeringens ev förändringar av Radio och TV. Och på jobbet ligger det gott om Metalls kampanjmateriel mot regeringen.)

  Problemet är att framför allt Reinfeldt inte hanterar det ordentligt, det är (s) & Co som får sätta agendan, och genom att ge uttalanden som kan användas för att elda på storyn så förvärras situationen.

 13. Johan, om jag skall döma efter reaktionerna i min vänskapskrets, så är det avsaknaden av en tydlig ideologi hos alliansen, som är den största besvikelsen.

  Se nu till att börja avskaffa åtminstone ett halvdussin av de monopol som sossarna instiftat, så skall i se att siffrorna vänder snabbare än några löjliga hundralappar hit eller dit.

  Vad gäller skatterna, så hade det väl varit en bättre, borgerlig politik att helt enkelt höja grundavdraget rejält, i stället för att peta ännu mer i det sorgliga lapptäcke som det svenska skatteystemet har blivit. Att tvingas betala inkomstskatt på den del av inkomsten, som ligger under existensminimum är ju direkt stötande.

 14. site admin says:

  Björn, jag trodde inte att vi var överens om speciellt mycket (:-) men i det här fallet kan jag hålla med dig. Vi har visserligen inte någon gemensam alliansideologi, men inte ens det som borde vara en mix av våra ideologier har följts. Det har blivit för mycket sosse-light och det är mestadels moderaterna ansvariga för.

  Apoteksmonopolet är på väg bort, men Systemet kommer att finnas kvar. Däremot säljer vi Vin&Sprit.

  Vi i Centerpartiet har tillsatt en grupp som ska arbeta med framtidens skatter och mitt inspel häromdagen till gruppen var att grundtanken bör vara att ingen ska behöva betala skatt så att de behöver bidrag av något slag.

 15. Det finns ju betydligt fler skadliga monopol än Apoteket och Systembolaget. Blogge har en tjusig lista på sin blogg. Tyvärr kan jag inte ge dig länken dit eftersom jag — i likhet med övriga opositionella — är permanent IP-bannad från hans blog, men du hittar den säkert ändå.

  Vad gäller skatterna så tycker jag som sagt inte att man skall behöva betala skatt alls om man inte tjänar över existensminimum. Jämför gärna med ex.vis Estland. Omräkat till svenska lönenivåer, så vill jag minnas att deras grundavdrag är 65,000:- vilket är mer rimligt än vårt ynka lilla avdrag.

  Ett rejält grundavdrag skulle bli ytterligare ett steg mot att få folk att känna att de själva ansvarar för sin inkomst — helt i linje med jobb-filosofin alltså. Detta då i motsats till sossarna som verkar bygga upp hela sin väljarkår utifrån bidragsberoende.

Leave a Reply

Your email address will not be published.