Nyhet? Mer än två veckor gammalt här på bloggen…

Idag rapporterar Svt om att teleövervakning är vanligare än vad som redovisas i den årliga skrivelsen till riksdagen. Nyheten har de fått från tidningen Riksdag & Departement. Oavsett om man läser RoD eller ser på Svt så kan man uppfatta det som att polisen gör något skumt. Det talas om “mörkertal” och att “polisen kringgår domstol”.

Sanningen är att det finns två lagar som kan ge polis och åklagare rätt till teleövervakning, Rättegångsbalken och Lagen om elektronisk kommunikation. Jag skrev om det redan den 9 november i samband med att utredningen om trafikdatalagringen presenterades. Polisen gör inget fel utan följer de lagar som finns. Däremot tycker jag att man ska vara skeptisk att det finns två mer eller mindre parallella lagar som kan ge rätt till teleövervakning.

Liksom jag skrev för drygt två veckor sedan så håller jag och Centerpartiet med Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU) som föreslagit att LEK bör föras in i rättegångsbalken så att bedömningen om trafikuppgifter ska lämnas ut alltid görs av domstol. Detta hade inte datalagringsutredningen i uppgift att bedöma men skriver ändå i betänkandet: “Som vi ser det vore det en klar fördel för integritetsskyddet om de överväganden om proportionalitet som ska göras när trafikuppgifter lämnas ut alltid gjordes av en domstol.”

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.