Varför ska staten detaljstyra kommunalvalen?

För några dagar sedan gick de borgerliga partisekreterarna ut och förespråkade möjligheten för kommuner att utlysa extraval på samma sätt som riksdagen kan göra det. Inget konstigt med det, förutom möjligtvis att rubriken på DN Debatt av någon anledning handlade om Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna har också varit ute och beklagat sig och säger nej till kommunernas rätt att utlysa extraval. Det intressanta i artikeln tycker jag är uttalandet av Marita Ulvskog (inte bara partisekreterare utan även ledamot i grundlagsutredningen där frågan utreds) där hon vrider ut och in på sig själv för att hitta argument: “Hon anser att kommunala extraval innebär att lokala politiker fråntas ansvar”.

Skulle det alltså vara att frånta lokala politiker ansvar att låta dem själva bestämma om det är en så omöjlig politisk situation i kommunen att det skulle behövas ett extraval? Jag hänger inte riktigt med i Ulvskogs logik. Men det är uppenbart att hon tycker att det är mer demokratiskt att riksdagen fattar detaljbeslut om hur kommunerna ska anordna sina val. Utöver möjligheten till extraval tycker hon också att riksdagen ska tvinga kommunerna att anordna kommunalvalet på samma dag som riksdagsvalet.

Det självklara för mig och vad som borde vara självklart i ett land med kommunalt självstyre är att kommunerna själva måste få bestämma när de ska ha val till kommunfullmäktige. Jag ser ett behov att i grundlag slå fast att val ska hållas i kommunerna (det ska inte vara möjligt för en majoritet att införa diktatur i kommunen), men därutöver tycker jag att kommunerna själva måste få ta ansvar för sin demokrati. Medborgarna i en kommun kanske vill ha val på våren medan medborgarna i en annan kommun kanske tycker att det är lämpligt med val till kommunfullmäktige vart tredje eller femte år. Inte ska jag som riksdagsledamot detaljstyra hur medborgarna i kommunerna ska utse sina förtroendevalda.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Varför ska staten detaljstyra kommunalvalen?

  1. Jomen det är väl självklart att sossarna vill behålla status quo? De har ju redan sett till så att vi inte längre har skilda riksdags- och kommunalval (på det att kommunalsossarna skall kunna rida på rikssossarnas popularitet), så varför då ge upp ett av de medel de har till sitt förfogande för att förmå den svenska valboskapen att fortsätta att rösta på ökade bidrag i stället för rätten till att ordna sin egen försörjning?

    Förresten, Johan, du som brukar vara snabb att svara på frågor, kan du svara på varför den nuvarande regeringen, om den nu verkligen vill ge en tusenlapp mer till de lägst avlönade, inte helt sonika höjer grundavdraget? Det ger ju den i särklass rättvisaste omfördelningen — långt ifrån den nuvarande misstanken om att Djursholmsdirektörerna skall ha rubbet…

    Estland till exempel har ett grundavdrag som motsvarar tre genomsnittliga månadslöner. Omräknat till svenska förhållanden blir det ungefär 65.000:-. En klar skillnad mot nuvarande, patetiskt låga avdrag. Tjänar man mindre än existensminimum så skall man väl för Böfvelen inte behöva betala skatt?!?!?

    (Lite off topic, sorry for that…)

  2. site admin says:

    Jag vet att vi i Centerpartiet tidigare haft en höjning av grundavdraget som vår modell för att sänka skatten för de som behöver det bäst. Skillnaden mot jobbavdraget är att en sänkning av grundavdraget ger skattelättnad för alla oavsett om man jobbar eller inte. Eftersom alliansen gick till val på att det ska löna sig bättre att jobba så har också skattesänkningarna riktats in på de som jobbar. Del två av jobbavdraget kommer att ha en betydligt bättre fördelningspolitisk effekt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.