Vilket trafikkaos!

En dryg timme för några kilometer. Trafiksituationen i Moskva kan bara beskrivas med ett ord: Kaos!

Visst är det mycket trafik men bilisterna gör det själva tio gånger värre genom att inte följa några som helst regler. Rödljus, stopp i korsningen eller övergångsställe kvittar, de kör alltid så långt fram det går. Självklart proppar de igen så att ingen kommer någonstans.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.