Teater pa slottet

Jag har inte varit pa (har hamnat vid ett engelskt tangentbord sa nu har jag inte ens danska a, a och o) teater har i Kopenhamn, utan jag har varit pa lunch hos danska Drottningen. Men det kandes som att vara med i en 1800-tals teater, atminstone var det langt fran 2000-talet.

Som presidieledamot i Nordiska Radet var jag inbjuden till lunch pa slottet tillsammans med bl.a. de nordiska statsministrarna, de nordiska samarbetsministrarna, ambassadorer m.fl. Jag brukar vara ganska kaxig, men i de har sammanhangen kande jag mig ganska liten far jag medge.

Lunchen gick till ungefar som sa: Alla gasterna gick in i en mycket vacker sal har pa Christiansborg. Efter nagra minuter oppnades ett par stora dorrar och dar stod Drottning Margrethe och prinsgemal Henrik. Sedan blev vi uppropade en i taget och sa fick man ga fram och halsa pa de bada. Sedan var det dags for treratters lunch. Satt saklart inte med drottningen utan fick “noja mig med” danska kabinettsekreteraren, svenska ambassadoren, f.d. norske ministern Dagfinn Høybråten (som ocksa ska bli nasta president for Nordiska Radet) m.fl. Manga trevliga diskussioner. Sedan var det kaffe och mingel, vagade dock inte ga fram och prata med Drottningen utan pratade med var nordiska samarbetsminister Cristina Husmark Pehrson, alandska lagradet Roger Nordlund (centerpartist) m.fl.

Det var en trevlig lunch, men hela upplagget runt drottningparet kandes mycket markligt. Teater ar det enklaste sattet att beskriva det. Och spannande var det.

Tidigare under formiddagen hade vi i presidiet haft ett eget mote med de nordiska statsministrarna. Diskuterade tva fragor. De sjalvstyrande omradenas (Faroarna, Gronland och Aland) mojlighet att bli fullvardiga medlemmar i NR och Norden som global vinnarregion.

Norden som global vinnarregion ar ocksa temat for det toppmote med statsministrarna som pagar just nu inne i Folketinget. Hur Norden ska klara sig och dra nytta av globaliseringen ar en viktig fraga. De svar som vi fatt hora an sa lange handlar framforallt om utbildning och forskning, innovationer och entreprenorskap. Att konkurrera med kunskap har vi hort nagra ganger.

Det mest konkreta som kommit fram ar att Fredrik Reinfeldt i sitt anforande la ett forslag om att skapa ett nordiskt globaliseringsrad. Hur det ska utformas ville han inte ga in pa, men tanken ar god.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.