Gränsbarriärer

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en målsättning att det ska vara lika enkelt att jobba och bo i olika nordiska länder som inom ett land.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upprätta en grönbok för samtliga identifierade gränsbarriärer i Öresundsregionen med tidsplan för när de ska vara avklarade.

Motivering

Det finns en enormt stor potential för tillväxt och utveckling i Öresundsregionen. I hela Skåne och hela Själland finns en tro och förhoppning på vad regionen gemensamt kan åstadkomma och det blir trots allt vanligare att människor flyttar över sundet eller tar ett jobb på andra sidan.

Tyvärr kan inte de stora förhoppningarna om utveckling, integration, företagande och tillväxt infrias förrän ett antal barriärer och hinder för Öresundsintegrationen eliminerats. Många problem kan till en början tyckas bagatellartade, men ett stort antal små problem blir snart ett oöverstigligt hinder. Det finns inget behov av bättre förmåner eller regler i Öresundsregionen än i andra delar av Sverige, det enda som krävs är att gränsbarriärerna ska bort så att det blir lika villkor för gränsgångarna. Det handlar inte heller om att det ska vara samma regler på alla områden i Skåne och på Själland, poängen är att de olikheter som finns, och på många områden ska finnas kvar, måste kunna överbryggas.

Först och främst måste vi i Sverige bestämma oss för den övergripande målsättningen att det inte ska vara svårare för den enskilda medborgaren att bo på en sida och jobba på en annan sida av Öresund. Detsamma ska givetvis gälla i andra nordiska gränsregioner.

För bara några få år sedan fanns det en helt annan bild och inställning till Danmark än vad det finns idag. Det var gemyt, pilsner och Tivoli. Skillnaderna mellan Skåne och Danmark upplevdes snarast som något positivt. Tack vare Öresundsbron har sundet blivit mentalt smalare. Idag handlar våra Danmarksresor om jobb, företagskontakter och utbildning, och nu upplevs skillnaderna och regelkrånglet som problem som hindrar integrationen över sundet. Tyvärr har inte staterna hunnit, mest på grund av okunskap men också på grund av ovilja, att anpassa regelsystem efter sundsbornas förändrade liv och därför bromsas utvecklingen.

I en grönbok ska alla kända gränsbarriärer listas. De bör delas upp i två kategorier, frågor där vi kan harmonisera lagstiftningarna och frågor där harmoniering inte kan ske och det därför behövs särskilda gränsgångarregler. Sedan är det dags att slå fast en tidsplan och agera. Vi kan inte fortsätta att ha regler som begränsar en positiv utveckling som alla säger sig vilja ha.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.