Stoppa nedläggningarna av skånska polisstationer

Centerpartiet kan aldrig ställa upp på en försämrad trygghet för Skånes invånare. Konsultrapporten som föreslår nedläggning av 13 skånska polisstationer varav sju ska omvandlas till poliskontor utan fast bemanning har ingen förankring i människors vardag. Centerpartiet kommer aldrig att ställa upp på att polisens viktiga person- och lokalkännedom ska försämras.

Den socialdemokratiska regeringen och justitieminister Thomas Bodströms allt för snåla resurser till svensk polis är anledningen till att Rikspolisstyrelsen skickat ut direktiv till landets länspolismyndigheter att sänka lokalkostnaderna. Centerpartiet föreslog i vårpropositionen 450 mkr mer än regeringen till polisen och ställer inte upp på att förvalta socialdemokraternas misslyckade politik.

Centerpartiet vill ha ett samhälle där alla, såväl i städer som på landsbygden och i mindre samhällen, ska kunna känna sig trygga. En närvarande polis är en viktig del i den vardagliga tryggheten och när brottsligheten ökar är det helt fel väg att gå att stänga polisstationer.

Centerpartiet i Skåne och på riksnivå är eniga i att inte stänga de skånska polisstationerna och vi hoppas att de socialdemokratiska kommunföreträdarna, med sitt nyvunna intresse för polisen, ska våga sätta press på sina partikollegor i regeringen.

This entry was posted in General, Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

8 Responses to Stoppa nedläggningarna av skånska polisstationer

 1. Leffe says:

  Hej – vilken trygghet finns i en polisstation om pengarna bara räcker till hyran och inte till någon polis?

  Skåne är litet, kommunikationerna utmärkta och länet lämpar sig väl för en högre grad av regional centralisering när det gäller polisens centrala administration i länet.

  Satsa på poliser och deras utrustning istället för mängder med lokaler med stenkasts avstånd. Hela rättsväsendet i just Skåne är för splittrat, vilket också leder till att det är synnerligen ineffektivt i kampen mot brottsligheten.

 2. site admin says:

  Självklart är det inte så att det ska finnas polisstationer utan poliser. Det vore utkastade pengar. Jag håller också med om att det är bra om polisens centrala administration centraliseras till ett ställe i Skåne (och gärna ett ställe i landet), då menar jag typ löneutbetalningar, inköp och större upphandlingar osv.

  Polisen måste jobba på flera plan. Mot den internationella brottsligheten som narkotikasmuggling måste de arbeta med andra länders polismyndigheter. När det gäller svårlösta mordfall eller extremt farliga situationer behövs nationell kompetens som mordkommissionen eller nationella insatsstyrkan. När det gäller narkotikaförsäljning, “vanliga” mordfall, svåra misshandels- och våldtäktsfall och liknande så är den regionala nivån som Skånes länspolismyndighet en alldeles utmärkt nivå.

  Men det finns också en mängd andra brott som polisen på lokal nivå hanterar allra bäst och effektivast. Det kan handla om allt från inbrott och misshandel till skadegörelse och ungdomsbråk utanför torgkiosken en fredagskväll. Varje kommun, och i t.ex. Malmö även i större stadsdelar, behöver sin lokala polis för att hantera alla så kallade vardagsbrott.

  Centraliseringen som redan genomförts i några län som t.ex. Dalarna innebär att vissa kommuner i princip blir helt utan polis. Det blir betydligt mer sällan som polisen från staden åker ut till den mindre orten och otryggheten har blivit större.

 3. Leffe says:

  Det kluriga är att det bara finns en påse med pengar, antingen bränner man dessa på lokaler eller så bränner man dem på verksamhet.

  Vidare är det så att polisen måste prioritera, varje korvkiosk kan inte ha 24/7-bevakning, för att lösa t.ex. inbrott så måste man ha tillgång till tekniker (kostar också pengar, räknas av statistiktokiga politiker inte som “riktiga poliser”). Mängdbrottsligheten kräver också specialister, det är som regel inte engångshändelse med villainbrott och i skåne där avstånden är så korta är det relativt sannolikt att villainbrott inte har någon som helst lokal koppling.

  Visst vore det jättebra om polisen fanns nära till hands, men ta en karta över Sverige och inse att det inte går.

  Vidare är det inte särskilt effektivt för uppklarningen av brott om man har polisen utspridda. Och om det är något som har preventiv effekt så är det en höjning av sannolikheten att åka fast.

  En gammal fin maktstrategi är ju att söndra och härska, vi behöver väl inte hjälpa tjuvarna att fortsätta att härska genom att söndra polisorganisationen?

  Gå istället åt samma håll som man gör med i princip alla andra myndigheter i Sverige – slå ihop och ta bort regionmyndigheterna och det revirpinkeri sådana leder till. Vi har inga länsspecifika polisiära problem och ingen människa förutom byråkrater bryr sig om länsgränserna.

 4. site admin says:

  Visst finns det bara en påse med pengar, men de beslut som jag är med och fattar i Sveriges Riksdag handlar bland annat om hur stor denna påse ska vara. Vi i Centerpartiet har i vår alternativbudget lagt nästan en halv miljard mer till polisen, med andra ord jobbar jag för att påsen ska bli större.

  Men givetvis måste polismyndigheten i Skåne och alla andra länspolismyndigheter följa den budget de får. Det konstiga är då att lokalerna i de mindre kommunerna utreds och inte lokalerna i t.ex. Malmö och Helsingborg. Det kan inte vara någon överraskning för någon att lokalhyrorna är betydligt mycket högre i städerna än i t.ex. Perstorp där de nu vill lägga ner.

  Jag är definitivt övertygad om att det finns en centraliseringsvilja oavsett om det innebär hyresbesparingar eller inte. Tyvärr finns det en övertro på att centralisering och stora enheter ger effektivitet. Jag tror att det ofta är tvärtom. I stora organisationer blir medarbetarna mer osynliga, det blir mer hierarkiskt och antalet chefsnivåer växer.

  Visst är det så att det behövs tekniker och specialister även för mängdbrottslighet, men de bästa specialisterna är ofta de som har lokal- och personkännedom. De som vet vem som kan ha gjort det.

  När den lokala polisen försvinner så minskar de viktiga kontaktytorna, med lokala brottsförebyggande rådet, med skolan, med socialtjänsten, med “Pelle” som håller sig lite mer lugn eftersom han vet att poliserna vet vem han är.

  I det Sverige jag vill bo och leva i ska det finnas både specialistkunskaper och lokalt förankrad polis. Det kostar mer än vad Bodström och sossarna vill satsa, och det är därför mitt parti och alla de andra tre i alliansen vill öka polisens anslag.

  Avslutningsvis kan jag säga att jag mycket väl kan tänka mig att slå ihop polisen till en nationell myndighet under förutsättning att det inte blir en centralisering av resurserna.

 5. Leffe says:

  Hur ska den lokala polisen veta mer om internationella stöldligor än den “centrala polisen”?

  Det är ju inte det rödnästa gänget som vandrar mellan socialkontoret, försäkringskassan och systembolaget som begår mängdbrotten.

  Resurserna är ju idag redan centraliserade, RPS får en påse pengar som fördelas, av RPS, mellan länsmyndigheterna. Jag önskar att det fanns mer pengar för nationella prioriteringar – det finns inga skäl att jobba parallellt och isolerat med samma frågor ute på över 20 länsmyndigheter.

  Sedan tror jag att man bör tänka om från grunden, bör polisen – till skillnad från annan verksamhet av servicekaraktär som t.ex. banker eller skattemyndigheten – som huvudregel ta emot allmänheten bakom en disk på en station? Varför det?

  Är det inte bättre att satsa på hög tillgänglighet, t.ex. genom callcenters, elektronisk kommunikation och annat så att polisen kan fokusera på att utreda brott och att upprätthålla ordning och säkerhet i samhället istället?

  Det borde inte vara något självändamål med lokala kontaktytor – jag pratar hellre med rätt polis på telefon än med fel polis utanför stadens korvkiosk…

  Vad slutligen gäller frågan om hur de olika länsmyndigheterna sköts så sitter det ju idag en massa politiker i de regionala polisstyrelserna. Man kan ju fundera på varför det ser ut på det sättet också…

 6. site admin says:

  Leffe, det är uppenbart att vi inte har samma grundsyn du och jag. Du verkar vara centralist medan jag är decentralist och verkligen tror på att närhet mellan myndigheter och människor ger effektivitet. Fråga vilken invånare, socialtjänsteman, affärsinnehavare eller lokalpolitiker som helst om hon eller han tycker att det är viktigt att det finns polis närvarande i kommunen.

  Det viktiga är inte öppettiderna i “luckan” (och dessutom är det förhoppningsvis inte poliser som sitter i luckan) utan att det finns poliser som känner till ortens/kommunens problem. Jag har varit ute på åtskilliga studiebesök på lokala polisstationer sedan jag kom in i riksdagen 2002 och överallt får man höra vikten av person- och lokalkännedom. De enda som inte pratar om det är Rikspolischefen och möjligtvis länspolismästarna i de större länen.

  Till slut, när det gäller inbrott så är det knappast internationella stöldligor som står för det mesta (möjligtvis kring färjelägena i Stockholmstrakten och Blekinge). Lokala narkomaner som måste stjäla och sälja stöldgods för att få ihop pengar till sina droger är en mycket vanlig kategori av brottslingar. Och vilka dessa är har de lokala poliserna allra bäst möjlighet att veta.

 7. Leffe says:

  Lokala narkomaner pysslar inte med villainbrott, det är för komplicerat. De väljer snabbare vägar till pengar, t.ex. snatterier.

  Om nu de lokala poliser du träffar vet så väl vilka som begår dessa brott – hur kan det komma sig att det inte är högre uppklarning?

  Jag är varken centralist eller motsatsen – jag vill bara se ett effektivt resursutnyttjanbde av skattemedel. Och närhet mellan myndigheter och medborgare är ruskigt dyrt – hur vet du att det har de polsitiva effekter som skulle ge högre effektivitet?

  Du är väl inte en sådan där centerpartist som drömmer om att femtiotalet aldrig har tagit slut?

 8. site admin says:

  Jag var inte född på 50-talet och kan inte drömma om att det som jag aldrig upplevt fanns kvar. Däremot tror jag på och vill ha ett samhälle där människor möts, bryr sig om varandra och hjälper varandra. I ett sådant samhälle är personliga möten viktiga. Jag tror också att den sociala ekonomin och det ideella samhället är avgörande för vår livskvalitet. “Samhället” kan och ska aldrig ta hand om allting, utan det är vi tillsammans som kan lösa väldigt mycket. Där jag bor när jag är i Stockholm har vi grannsamverkan, det kan vi ha tack vare att det finns en lokal polis att vända sig till. Under ett tag fanns det ingen polis i kommunen (det finns glesbygd även i närheten av Stockholm) och då låg också grannsamverkan nere.

  Du kan nog vara övertygad om att lokala narkomaner och gäng står för väldigt mycket av inbrotten som begås, inte minst inbrott i bilar. Polisens bristande resurser gör att de inte kan lägga ner tid på vanliga inbrott, de avskrivs ofta omedelbart. Detsamma gäller alldeles, alldeles för många brott. Att tro att snatterier skulle räcka för att finansiera ett heroinmissbruk är nog att underskatta hur mycket pengar som behövs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.