En ny konsultrapport

Det har hänt mer än en gång att jag funderat över varför en konsultrapport beställts utan att konsulterna har någon som helst bakgrundskunskap. Det senaste tänkvärda exemplet är en konsultrapport om polisen i Skånes lokalkostnader. Jag ska från början säga att jag inte läst hela rapporten utan enbart om den i Helsingborgs Dagblad.

Enligt Skånes länspolismästare ska pengar sparas på lokaler för att 140 nya poliser ska anställas per år 2005-08. På frågan om hur fler poliser ska få plats på mindre lokalyta är svaret: “Konsulterna har utgått från dagens situation.” Vidare kan man läsa att konsultföretaget har “fokuserat på att minska lokalkostnaderna, inte på vad deras förslag betyder för själva polisverksamheten. ” Ännu mer märkligt är att i konsultrapporten finns det också förslag på hur den nyligen ändrade närpolisorganisationen ska förändras för att spara pengar. Länspolismästarens svar på det är “det var inte deras uppdrag att titta på organisationen.”

Jag ställer mig genast frågorna, vore det inte bättre om konsulterna utgick från den kommande situationen? Vore det inte bättre om deras lokalförslag hör ihop med hur polisverksamheten fungerar? Vore det inte bättre om konsulterna höll sig till sitt uppdrag?

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to En ny konsultrapport

  1. Leffe says:

    Eller så vore det kanske bra om konsulttjänsterna upphandlades centralt istället för i Skåne?

    Tänk hur fint det skulle bli med en kommunal polis där Kling och Klang själva skulle köpa in konsulter…

Leave a Reply

Your email address will not be published.