C-män mot mäns våld mot kvinnor

C-männens manifest för kvinnofrid

(Vi tackar Piteåmännen för ett mycket bra initiativ.)

Vad varje man kan göra för att stoppa mäns misshandel av kvinnor.

Bryt tystnaden!

Visa civilkurage och säg ifrån när andra män ger uttryck för en dålig kvinnosyn. Markera var du står när någon i fikarummet drar ett taskigt kvinnoskämt eller när jargongen blir för macho i omklädningsrummet. Våga bryta invanda tankebanor.

Var en bra förebild!

Var en förälder som tillhandahåller normer för dina barn och ge dem sunda värderingar. Abdikera inte som förälder, våga sätta gränser.

Slut er samman!

sök upp dina manliga fränder och skapa nätverk och arbeta aktivt för att få slut på våldet mot kvinnor. Sitt inte bara och vänta på att någon annan ska göra det. Gå från ord till handling.

Polisanmäl!

Vet eller misstänker du att en kvinna blir misshandlad – gå direkt till polisen. Tänk inte att det inte är ditt ansvar. Misshandel av kvinnor angår alla.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.