Annie öppnade dörren

Krönika 14/3

Lördagen den 25 april kommer Ebba Busch Thor att väljas till ny partiordförande för Kristdemokraterna. Den blott fjärde ledaren sedan partiet bildades 1964. Anledningen till att det har varit så få byten heter framförallt Alf Svensson som satt på sin post i över 30 år. Ebba Busch Thor blir partiets första kvinna som partiledare.

Att Kristdemokraterna nu väljer en kvinna som partiledare för första gången, på samma sätt som Moderaterna gjorde för några månader sedan, är ingen slump. Tvärtom är det ett rationellt val. Ett parti som behöver förnya sig, som av många ses som gubbigt och alltför konservativt vad gäller jämställdhet, så är det logiskt att välja en kvinna att leda partiet. Det kommer att öppna nya möjligheter till modern profilering av partiet. Om Kristdemokraterna i allmänhet och Ebba Busch Thor i synnerhet väljer och klarar av denna nya profilering är en helt annan sak.

När Annie Lööf tog över som Centerpartiets partiordförande så fanns det en viss diskussion om hennes unga ålder. Annie var då 28 år, precis som Ebba Busch Thor är nu. Tack vare Annie Lööfs framgångar sedan hon valdes så är jag övertygad om att Ebba Busch Thor nu får en lättare resa med färre ifrågasättanden. Annie Lööf har banat vägen och visat att åldern inte är något hinder för att bli en framgångsrik partiledare.

Jag har haft förmånen att leda Centerpartiets valanalysgrupp och en av de saker som vi har analyserat i det stora statistiska material som vi har haft till vårt förfogande, är partiledarnas betydelse. Det är anmärkningsvärt hur många som anger att de röstade på Centerpartiet tack vare Annie Lööf. Att partiledaren är populär bland de egna väljarna är inte så konstigt och det gör det kanske ännu intressantare att se hur andra väljare ser på partiledaren.

Enligt Novus eftervalsundersökning var det 28 procent av väljarna som svarade att Annie Lööf gjorde en särskilt bra insats i valrörelsen. Det är bäst av alla partiledarna och mer än fyra gånger fler än som röstade på Centerpartiet. Det kan jämföras med Stefan Löfven som fick 20 procent i samma undersökning. Då hade han ändå mer än 30 procent av rösterna.

Det är också spännande att se resultatet när man bryter ner undersökningen per parti. Av Miljöpartiets väljare var det många fler som tyckte att Annie Lööf gjorde en särskilt bra insats i valrörelsen än som tyckte att Åsa Romson gjorde det. På samma sätt fick Annie Lööf högre stöd bland Folkpartiets och Kristdemokraternas väljare än vad Jan Björklund respektive Göran Hägglund fick.

En populär partiledare är inte en garanti för att partiet ska lyckas bra, men det är en stark faktor. Vi har genom åren sett hur till exempel Gudrun Schyman (V), Alf Svensson (KD) och Bengt Westerberg (FP) har lyft sina partier. Men vi har också sett hur samma personer har tappat sin popularitet och därefter snarast sänkt sina partier. Förtroende och dragningskraft är inte en gång för alltid vunnet för en partiledare utan måste ständigt förtjänas.

This entry was posted in Krönika. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.