Daily Archives: 27/3/2012

En felaktig jämförelse

Liberala Nyhetsbyråns ledarskribent Susanna Birgersson försöker sig på en jämförelse mellan Centerpartiets inställning till art- och habitatdirektivet och datalagringsdirektivet. Tyvärr kommer hon väldigt snett i sin jämförelse och drar därför en totalt felaktig slutsats. Art- och habitatdirektivet är ett direktiv … Continue reading

Posted in Insändare | 3 Comments

Ungdomsarbetslösheten åtgärdas inte av fega politiker

Givetvis finns det olika syn på hur framgångsrik regeringens jobbpolitik har varit de senaste åren, men istället för ett politiskt tyckande kan man titta på statistiken. Vi har genom bland annat lägre inkomstskatter, regelförenklingar för företag och reformerade socialförsäkringar fått … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om polisfrågor 15 mars

Anf. 176 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! I dag debatterar vi alltså polisfrågor här, även om det kanske har varit lite ensidigt vilka frågor som har debatterats. Det är 61 motionsyrkanden som har lämnats in under allmänna motionsperioden förra året. … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | 2 Comments

Anförande och repliker i debatten om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål 21 mars

Anf. 48 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Precis som många redan varit inne på har vi diskuterat denna fråga under lång tid. Det är åtta år sedan vi började diskutera frågan i Sveriges riksdag, och det är sex år sedan … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | 1 Comment

Justitieministern mest aktiv

Jag blev lite överraskad när jag såg Svenska Dagbladets sammanställning över hur många propositioner som de olika ministrarna har lagt och hur många utredningar som de har tillsatt. Dels för att jag tycker att en del är för inaktiva, det … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , | 8 Comments