Daily Archives: 12/7/2011

Svår nöt att knäcka

Vi i Centerpartiet står bakom ett samtyckeskrav i sexualbrottslagstiftningen precis som Svenska Dagbladet skriver, men samtidigt lyssnar vi såklart på remissinstansernas åsikter. I höst kommer en proposition och tills dess ska vi knäcka frågan internt inom alliansen. Inte alldeles enkelt.

Posted in General | 3 Comments