Tio punkter för en fördjupad Öresundsintegration 2010-2020

I sommar är det tio år sedan Öresundsförbindelsen invigdes. Det har varit tio år med en snabb integration mellan Skåne och Själland. Det är nu mer än 17 000 personer som dagligen pendlar över sundet för att arbeta eller studera. Integrationen under de här tio åren har gått mer eller mindre av sig själv, men så kommer det med stor sannolikhet inte att fortsätta. Det kommer att krävas en mer aktiv Öresundspolitik och frågan är vad som behöver göras för att Öresundsintegrationen ska fortsätta under de kommande tio åren.

Centerpartiet i Skåne har tagit fram en tiopunktslista på viktiga åtgärder för en fördjupad Öresundsintegration 2010-2020. Vi kommer att jobba på såväl regional som nationell och nordisk nivå för att detta ska bli verklighet. Målsättningen är att Öresundsregionens fulla potential ska uppnås. Detta sker först när det inte finns någon skillnad på att bo och jobba på olika sidor av sundet i jämförelse med att bo och jobba inom Skåne eller inom Danmark.

Ny förbindelse över Öresund

Antalet pendlare över Öresund har ökat snabbt under de senaste tio åren. Ingenting tyder på att trenden skulle vända och Öresundsförbindelsens kapacitetstopp är snart nådd. Det behövs ytterligare en förbindelse över Öresund och denna bör byggas i norra delen av Öresund.

– Vi föreslår att HH-förbindelsen ska byggas inom de närmsta tio åren. Vi föredrar en bro som även gör det möjligt för gående och cyklister att ta sig över sundet. För att förbättra Öresundsintegrationen behöver även Skånebanan upprustas utöver färdigställandet av dubbelspår på hela Västkustbanan.

Gemensam valuta

För närvarande har Danmark den danska kronan medan Sverige har den svenska kronan. Den danska är bunden till euron medan den svenska är flytande. Detta har gjort att förhållandet mellan våra valutors värde har förändrats snabbt.

– Vi föreslår att Danmark och Sverige ska ha samma valuta senast 2020. Det enklaste är att båda länderna övergår till euron, men om det inte finns stöd i länderna för detta så bör en ny nordisk valuta utredas.

Undanröj gränshinderna

Under de första åtta månaderna 2009 så har tio konkreta gränshinder kunnat undanröjas. Det är en klar förbättring från tidigare år, men det är fortfarande en lång väg att gå innan vi har en Öresundsregion utan gränshinder. Inte minst inom socialförsäkrings-, skatte- och arbetsmarknadspolitiken så finns det fortfarande betydande gränshinder.

– Vi föreslår att samtliga gränshinder i Öresundsregionen ska undanröjas, det ska inte vara svårare att bo och jobba på olika sidor av sundet än att bo och jobba inom ett land. Vi menar också att i de fall där Danmark och Sveriges lagstiftning ofrånkomligen innebär gränshinder så bör särlagstiftning för gränsgångare stiftas.

Språkundervisning i skolan

Även om skåningar och danskar förstår varandra relativt väl så är ändock den bristande språkförståelsen ett problem. För att kunna ta ett jobb i det andra landet så krävs det oftast även en kunskap i skriftliga språket.

– Vi föreslår att danska ska bli ett obligatoriskt ämne i grundskolan i Skåne. Även i Danmark bör undervisningen i svenska språket utökas.

Tåg mellan Sturup och Kastrup

Copenhagen Airport, eller Kastrup, är den naturliga storflygplatsen för Skåne. Även för flyg till destinationer i Sverige kan det gå lika snabbt och lika smidigt att flyga från Kastrup som från Sturup. Det finns ingen anledning till konkurrens mellan flygplatserna eftersom de är så olika till storlek och kapacitet, utan det är bättre att kapaciteten samordnas. För att kunna utnyttja den båda flygplatserna optimalt så behövs det en tågförbindelse till Sturup.

– Vi föreslår att Sturup och Kastrup samordnas i ett bolag och att det ska byggas tågförbindelse till Sturup.

Gemensam turismsatsning

Köpenhamn och Skåne gör stora turismsatsningar var och en för sig, det är Business Region Skåne, Tourism in Skåne, Visit Copenhagen, Wonderful Copenhagen osv. Regionala och lokala turismsatsningar kommer även att behövas i framtiden, men vi för att öka den gemensamma styrkan så behövs en gemensam turismsatsning. Öresundsregionen är så pass liten geografiskt, så turister kan mycket väl besöka både den danska och svenska sidan under sin semester.

– Vi föreslår en gemensam turismsatsning, Tourism in Öresund eller Visit Öresund, som kan locka turister till båda sidor av sundet.

Public Service-TV

Under flera årtionden var det alldeles naturligt för skåningar att se på dansk tv och på samma sätt har danskarna kunnat se svensk tv. Med digitaliseringen har detta blivit betydligt svårare och ofta krävs det köp av tilläggstjänster för att det ska gå att se dansk tv i Skåne. Möjligheten för att se varandras tv är också viktig för språkförståelsen.

– Vi föreslår att samtliga nordiska public service-kanaler ska gå att se i de nordiska grannländernas ordinarie tv-utbud.

Öresunds-Nytt

Med ett allt större dagligt utbyte mellan Skåne och Själland så blir förändringar och nyheter viktiga även om man bor på andra sidan av sundet. Även om gratistidningarna sprids över sundet med framförallt Öresundstågen, så finns det en brist på nyhetsförmedling mellan den östra och västra delen av Öresund.

– Vi föreslår att SVT och DR återstartar ett samproducerat nyhetsprogram, Öresunds-Nytt, med dagliga sändningar likt Sydnytt.

Regionalisering av Sverige

Inom flera politikområden så finns det motsättningar mellan den svenska politiken och den danska, exempelvis arbetsmarknadspolitiken bygger på att en person bor i Sverige, arbetar i Sverige, blir arbetslös i Sverige, skriver in sig på svenska Arbetsförmedlingen, tar del av svenska arbetsmarknadsåtgärder och söker nytt jobb i Sverige. Så ser inte verkligheten ut i Skåne längre. För att regionala skillnader inom Sverige ska kunna hanteras på ett bättre sätt så behöver Sverige regionaliseras. Region Skåne är ett bra första steg, men behöver ta över fler politikområde från staten.

– Vi föreslår att arbetsmarknadspolitiken, högre utbildning, kultur, näringspolitik och infrastrukturfrågor ska regionaliseras.

Gemensamma evenemang i Öresundsregionen

Det är få saker som stärker en region så mycket som stora idrottsevenemang. Köpenhamn har med sin storlek möjlighet att dra till sig mästerskap, men för de allra största så är även Köpenhamn och Själland för litet. För att bygga upp en evenemangsorganisation bör Skåne och Själland gemensamt försöka få arrangera stora mästerskap i stora sporter, exempelvis fotboll och handboll.

– Vi föreslår att Öresundsregionen ska ansöka om att få arrangera de olympiska sommarspelen 2024 eller 2028.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.