Daily Archives: 30/6/2009

Utvärdering av IPRED

Redan när IPRED infördes i svensk lagstiftning så beslutades att en utvärdering av lagstiftningen ska göras. Efter tre år ska utredaren lägga förslag på lagändringar om han eller hon anser att det behövs. Regeringen håller nu på att ta fram … Continue reading

Posted in General | 10 Comments