Daily Archives: 28/9/2007

Riksdagsveckobrev v. 38-39

Hej, nu är riksdagen i full gång sedan en och en halv vecka tillbaka. Budgeten är lagd och riksdagens allmänna motionsperiod pågår. Jag har nästan skrivit klart alla mina motioner, blir nog 13 i år, och de handlar om allt … Continue reading

Posted in Veckobrev | 8 Comments

Valkretsindelning i kommuner

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om valresultatets återspegling av representationen i kommunfullmäktige. Motivering I medelstora och stora kommuner är det vanligt med en indelning i valkretsar. Detta sker trots att … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Tullens bemanning i Karlshamn

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av utökad bemanning vid tullens enhet i Karlshamn. Motivering EU-utvidgningen som omfattade de nya staterna österut har blivit en succé … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Namnlagen

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i namnlagen. Motivering Det kan på goda grunder ifrågasättas varför staten ska reglera vilka namn som föräldrar får döpa sina barn till, hur man … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Moms på glasögon och kontaktlinser

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att momsen på glasögon och kontaktlinser ska sänkas. Motivering Vi, liksom en stor del av Sveriges befolkning, lider av synfel som kräver korrigering med antingen glasögon eller kontaktlinser. Vi har … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 5 Comments

Ingen anledning att fira Gustav Vasa

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ändra Sveriges nationaldag från den 6 juni till exempelvis den 24 maj. Motivering Den 6 juni firas som nationaldag i Sverige framförallt med … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

En insats för Dag Hammarskjölds minne

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförts om Backåkras framtid Motivering Efter Dag Hammarskjölds död fick Svenska Turistföreningen genom testamente ta emot Backåkra. Den fyrlängade skånegården är under sommarsäsongen öppen för besökare … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförts om Backåkras framtid Motivering Efter Dag Hammarskjölds död fick Svenska Turistföreningen genom testamente ta emot Backåkra. Den fyrlängade skånegården är under sommarsäsongen öppen för besökare … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

Besök på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg

Jag hade aldrig varit där tidigare och blev smått chockad över hur stor mässan är. Det var svårt att orientera sig ens med mässkarta. Jag hittade åtminstone trappan upp till andra våningen där den internationella avdelningen var. Halv två och … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

Omförhandla skatteavtalet med Danmark

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör initiera en omförhandling av det dansksvenska skatteavtalet Motivering Det dansksvenska skatteavtalet undertecknades i oktober 2003 av dåvarande svenska finansministern Bosse Ringholm … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 3 Comments