Inga privata fängelser i Sverige

Svenska Dagbladet har idag en nyhet om att vi är oense inom alliansen om privata fängelser. Det är ingen nyhet att moderaterna kan tänka sig privata fängelser, det har de motionerat om tidigare i riksdagen, men jag är ändå förvånad om de skulle föra fram det förslaget nu.

Inför valet förra året så hade vi ett antal alliansarbetsgrupper för att ta fram en gemensam politisk plattform. Vi ville vara så tydliga som möjligt gentemot väljarna. I den rättspolitiska arbetsgrupp som jag satt med i, tillsammans med Beatrice Ask, Johan Pehrson och Peter Althin, skrev vi bland annat en rapport om kriminalvården och där står:

“Inte minst behandlingsverksamheten kräver ökad tillgång till specialutbildade medarbetare. För att klara det är vi positiva till att öka inslagen av entreprenader inom kriminalvården. Det kan gälla vård, behandling, utbildning, arbetsträning, mm. All myndighetsutövning t.ex. beslut om kontroller i cellerna, drogtester och inpasseringskontroller skall dock även i framtiden vara ett ansvar för det offentliga.”

Vi var överens om att vi inte är överens om privata fängelser, däremot vill vi alla ha fler privata inslag i kriminalvården, men det är något helt annat.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.