Alliansens politik ger resultat

Det var mycket glädjande att läsa artikeln i SkD häromdagen att det kommer att komma runt 100 nya poliser till Mellersta Skånes polisdistrikt, med Lund som huvudort, inom de närmsta åren. Detta är ett direkt resultat av den satsning på fler poliser som den borgerliga alliansen gör.

Under mina drygt fyra år i riksdagen har jag tjatat på den tidigare socialdemokratiska regeringen att det behövs mer resurser till polisen och rättsväsendet i stort. Svenska folket gav alliansen sitt förtroende och direkt i den första budgeten börjar vi att genomföra våra löften. Ett viktigt löfte har varit att satsa på rättsväsendet och vi ser nu att det kommer att ge konkreta resultat för medborgarna i Lund och hela landet.

Men det är också viktigt att poängtera att de nya satsningarna också ges en ny inriktning. Tidigare har polisen varit så inriktad på den grövre och organiserade kriminaliteten att mängdbrottsligheten som stölder, skadegörelse och misshandel fått för låg prioritet. Nu gör de nya resurserna att vi kraftig höjer målsättningarna för det brottsförebyggande arbetet och för att fler ”vardagsbrott” ska kunna utredas. Detta är mycket tydligt i alliansregeringens första regleringsbrev till polisen.

För det viktigaste målet är inte att få fler poliser utan att dessa tillsammans med andra aktörer i samhället ska kunna minska brottsligheten, utreda fler av de brott som begåtts samt att människor i vår stad och vårt land ska kunna känna större trygghet.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

2 Responses to Alliansens politik ger resultat

  1. Leffe says:

    Visst är det bra, men skillnaderna rent praktiskt ute i rättsväsendet, blott 18 dagar in på det nya budgetåret, kanske inte ska överdrivas?

    Det finns skillnader i rättspolitiken, men det är en fråga om nyanser, ingen artskillnad. Tycker jag.

  2. site admin says:

    Jag skriver inte om vad som hänt på de 18 första dagarna 2006 utan om vad som kommer att hända de närmsta åren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.