Lärare kan inte bestämma över elevers fritid

Till min förvåning läste jag i dagens DN att Jan Björklund ska föreslå att “störande föremål, som mp3-spelare och mobiltelefoner, ska få beslagtas för dagen eller för hela veckan”.

Detta är feltänkt. Jag står helt bakom att lärare ska få ta ifrån elever mobilen eller mp3-spelaren under lektionstid. Om inte eleven har en godtagbar förklaring så ska mobilen vara avstängd under lektionstid och någon mp3-spelare ska inte heller få användas om det inte är uttryckligen godkänt. Bryter en elev mot detta bör först en varning ges och om eleven inte skärper sig så ska lärare kunna ta mobilen eller mp3-spelaren för resten av lektionen. Om eleven vill ringa eller lyssna på musik på rasten ska mobilen/mp3-spelaren ges tillbaka. När nästa lektion påbörjas kan läraren åter ta hand om grejerna.

Men helt ovillkorligt ska sakerna lämnas tillbaka när skoldagen slutar. En lärare har ingen rätt att “döma” en elev till att vara utan sin mobil eller mp3-spelare på fritiden. En arbetsgivare kan bestämma att en privat mobiltelefon inte får vara på under arbetstid, men hur skulle vi reagera om arbetsgivaren bestämde att mobilen inte heller får tas med hem efter arbetstidens slut? Helt otänktbart.

Jag hoppas att beskrivningen av skollagsförslaget i denna del är ett missförstånd, annars får vi se till att rätta till förslaget.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

7 Responses to Lärare kan inte bestämma över elevers fritid

 1. John says:

  Lite OT, men har du läst detta Johan:

  http://www.dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2006\10\26\3012

  Får du något gehör? Det är katastrof annars. Du är den enda som sitter i riksdagen som har någorlunda sunda åsikter kring fildelning som jag ser det…

 2. site admin says:

  Jag läste om intervjun på text-tv. Inget överraskande för mig. Vi är inte överens i den här frågan tyvärr. Men precis som Beatrice Ask säger så har vi inte diskuterat frågan inom alliansen ännu. När det blir aktuellt, förmodligen i samband med att utredningen blir klar och överlämnas, så kommer jag göra vad jag kan. Min utgångspunkt är att vi ska gå mot en lagstiftning som accepteras och att brottet fildelning inte ska prioriteras högre än andra brott med samma straffskala.

  Det finns dock de inom alliansen som vill gå helt i andra riktningen. Idag har Alf Svensson lämnat in en motion om att skärpa straffet för fildelning så att husrannsakan ska kunna ske. Det ser jag som mycket mer oroväckande än Beas intervjusvar.

  Det går också att hitta en positiv signal i intervjun: “Beatrice Ask jämför fildelningslagen med att det förr var förbjudet att gå mot röd gubbe i trafiken”. Den lagen är avskaffad…

 3. Leffe says:

  Samma problem har väl förslaget med kvarsittning på gymnasiet – det finns ingen skolplikt och en kvarsittning torde därför vara fråga om olaga frihetsberövande.

  Ännu en gång är det fråga om att fiffiga förslag i opposition ska göras till genomförbar politik i regeringsställning.

 4. site admin says:

  Där tror jag att du har fel Leffe. Gymnasiet är frivilligt att välja, men när man väl går på gymnasiet är det inte frivilligt att vara där när man vill.

  Självklart kan inte någon lärare med våld hålla kvar en elev, utan kvarsittning innebär i praktiken att eleven stannar kvar “frivilligt”. Men om en elev inte godtar sin kvarsittning så kan det bli fråga om avstängning eller annan lämplig åtgärd.

  Jag är ingen stor anhängare av “bestraffningar” i skolan, men jag vet också att det kan behövas för att bråkiga elever inte ska störa andra elever. Om en elev envisas med att ha på mobilen i klassrummet, eller helt enkelt inte är tyst utan stör lektionen, så måste läraren ha befogenhet att vidta lämplig åtgärd för att övriga elever ska få lugn och ro.

  Det är så jag ser det. “Bestraffningarna” är inte i första hand till för att den olydiga eleven ska “straffas” för sin gärning, utan för att övriga elever ska ha rätt till den undervisning och den lugna skolmiljö som de har rätt till.

 5. Leffe says:

  Dn typen av bestraffningar torde kräva domstolsprövninng enligt europakonventionen – även om det inte är kvarhållandde med våld som avses. Skolan får inte ha ett bestraffningssystem som är godtyckligt.

  Vissa lärare har inte dessa bekymmer i klassrummet, andra har det hela tiden. Men det vågar folkpartiet aldrig säga. Och det handlar inte om vilka lärare som är behöriga…

  Lärare har befogenheten att föreslå skolans ledning avstängning, redan idag. Den lärare som tror att det är brist på befogenheter som gör att de inte kan hantera klassrumssituationen har så usel självinsikt att yrkesvalet bör övervägas.

 6. site admin says:

  Jag håller med om att en del problem i skolan beror på svaga lørare, men det finns också elever som inte skøter sig i ett klassrum oavsett hur bra læraren ær.

  Din bedømning av Europakonventionen håller jag inte med om. Samma befogenheter finns i andr lænder utan något snack om Europakonventionen.

 7. Pingback: Linander tycker! » Lärare ska inte ha rätt att kvarhålla mobiltelefonen efter skolans slut

Leave a Reply

Your email address will not be published.