Daily Archives: 16/8/2006

Kort pressuttalande om Nylander/Sjöberg

När Sven Nylander och Patrik Sjöberg var aktiva på friidrottsarenorna runt om i världen följde jag dem med stort intresse. Klart att man kommer ihåg Patriks världsrekord på Stockholms stadion. Nylander och Sjöberg säger sig vara ångerfulla. Jag anser inte … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | 2 Comments

Dansk flexicurity

De senaste dagarna har det varit mycket snack om allianspartierna ska komma överens om fastighetsskatten, vårdnadsbidrag och om sossarnas vallöften om skola och omsorg ska övertrumfas. Men för mig är det ännu viktigare att vi kommer överens och kan visa … Continue reading

Posted in General | 2 Comments