Björk och Svegfors är ute och seglar

Landshövding Anders Björk, som även han ingår in nätverket Statens vänner, gick i en debattartikel i DN i tisdags till angrepp på Ansvarskommittén och dess ordförande Mats Svegfors. Björk har retats upp av att Ansvarskommittén diskuterar förändringar i den regionala indelningen av Sverige. Anklagelseakten lyder att Ansvarskommittén ritar kartor innan den vet vilka verksamheter som ska ligga på respektive nivå.

Men både Björk och Svegfors är helt ute och seglar. Det är statsbyråkraternas strid vi skådar. Inget av dem har ens kommit på tanken att kultur och identitet måste få avgöra regionbildningar till syvende och sist. Att folket genom regionala folkomröstningar och val till de regionala organen ska tillåtas ta ställning – både till frågan om de över huvud taget vill ha en region, och i så fall dess gränser. I synnerhet Björk, men även Svegfors, har ett storsvenskt perspektiv som i vissa fall väcker obehagliga associationer och rör upp gamla sediment. Björk rosar Axel Oxenstierna, genom att påpeka att “han visste vad han gjorde när länsindelningen, som i sina grunddrag består ännu i dag, kom till i 1634 års regeringsform”. Onekligen visste Oxenstierna vad han gjorde, eftersom målsättningen var att söndra och härska – och senare brutalt försvenska. Länen, statskyrkan mm var ändamålsenliga för detta. Men vilka målsättningar bör vi ha idag?

Visst har förläggning av verksamheter en viss betydelse för såväl kommuner som regioner, men hur stor vikt ska man egentligen fästa därvid? Björk dillar i sin DN-artikel om en ny behandlingsmetod för cancer, kallad protonterapi, vilket kräver investeringar på upp emot en miljard kronor. Detta, menar Björk, kan varken dagens landsting eller de skisserade regionerna sköta, eftersom de inte på egen hand har råd.

Islands invånarantal ligger väl strax under 300 000, d v s en aning fler än i Malmö stad. Tyvärr, Island, ni får vara så snälla och lägga ned er stat, eftersom ni är för få! Anders Björk har redan fastställt att ni inte har råd att investera i en anläggning för protonterapi.

Är Island fattigt? Har Island en fruktansvärt dålig sjukvård? Icke. Anders Björks pinsamma snävsynthet är någonting i hästväg. Och då menar jag större fuxar än islandshästar.

Ilan Sadé, förbundsordförande i Centerpartiets Högskoleförbund och kandidat till regionfullmäktige i Skåne för Malmös valkrets

This entry was posted in Gästbloggar. Bookmark the permalink.

One Response to Björk och Svegfors är ute och seglar

  1. Pingback: SannBlogg » Läsvärda inlägg III

Leave a Reply

Your email address will not be published.