Ny finansiering av public service

En motion som jag tyvärr inte har med mig hela Centerpartiet på…

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om en ny finansiering av public service-företagen.

Motivering

Under många år har vi i Sverige haft en avgiftsfinansiering av public service-företagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Historiskt har finansieringsformen, TV-licensen, varit möjlig att förklara genom att alla inte har TV och att det därför skulle vara mer rättvist att de som konsumerar public service också ska betala för den. Verkligheten har förändrats.

TV-licensen har blivit en både föråldrad och orättvis avgift som får allt mindre acceptans bland landets befolkning.

Vad är en TV-apparat? Förr var svaret enkelt. En TV-apparat var en TV-apparat, men så är det inte längre. Det juridiska svaret är att en TV-apparat är en TV-mottagare som kan ta emot och förmedla rörliga bilder, t.ex. video med kanalväljare, dator med TV-kort, videokamera med kanalväljare, inspelningsbar DVD och digital-TV-mottagare. Men tekniken utvecklas snabbare än lagstiftningen. Det finns redan mp4-spelare och det skulle förvåna mig om det inte inom en snar framtid går att se på TV på mobiltelefonen. Vad gäller då för utbytesstudenten som har mobiltelefonen i fickan? Visst går det att hitta lagstiftning som reglerar detta, men det är helt klart att en lagstiftning som bygger på begreppet TV-mottagare kommer att bli allt svårare att tillämpa.

Sveriges Television har inte ensamrätt på TV längre, men ändå utgår lagstiftningen från att alla som har en TV vill se och betala för SVT. Förr var det enkelt. Alla som hade TV tittade på SVT, det fanns inte något annat att välja på. Åtminstone om man inte bodde i närheten av ett nordiskt grannland så att man kunde få in deras television. Vi lever i en ny annan värld. Många som bor i Sverige har inte ens ställt in SVT-kanalerna på sin TV. Ändå måste de betala för det som de inte vill se. Det kan knappast anses vara en rättvis avgift.

Fusket är mycket utbrett. I samtal med yngre människor med nybildade egna hushåll så är det inte ovanligt att jag möter förvåning över att jag betalar TV-licensen. ”Just det, du är ju politiker och vågar inte fuska, annars hade du säkert också sparat de 2 000 kronorna.” Avgiftsfinansieringen av public service-företagen har ett så svagt stöd bland befolkningen att den inte längre går att försvara.

Det ständiga argumentet för avgiftsfinansieringen är att public service inte ska vara en politiskt styrd statstelevision där verksamheten kan påverkas genom skattefinansierade anslag. Visst ska vi ha en fri och oberoende television, men varför skulle de anställda på public service-företagen låta sig påverkas av att få anslagen via skattsedeln istället? Redan idag är det riksdagen som beslutar om TV-avgiftens storlek och skillnaden är knappast märkbar om riksdagen istället skulle besluta om ett årligt anslag. Alternativ till skattefinansiering kan vara stiftelseform eller flerårsanslag. Det viktiga är att Sverige får en lagstiftning på området som går i takt med tiden.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

7 Responses to Ny finansiering av public service

 1. Erik says:

  Ett mycket bra förslag. En statligt ägd TV och radio ska givetvis bekostas på samma sätt som andra statliga verksamheter, även om dessa medier givetvis ska ligga bortom statlig/politisk kontroll. Jag kan inte förstå varför vi ska finansiera dessa medier “på sidan om” övrig statlig finansiering. I stort sett alla innehar någon av de apparattyper som du omnämner. Utslaget på Sveriges skattepliktiga befolkning så kan det knappast heller handla om 1600:-/år på skattsedeln för finansiering av public service-media, vilket är vad det kostar för licensbetalare idag.

  Överlåt intagning av skattemedel helt åt skatteverket och sluta hymla. Utifrån resonemanget “jag har ingen TV och ska därför inte betala någon licens” så skulle jag vilja hävda att det finns en hel massa olika statliga verksamheter som jag inte utnyttjar/behöver/vill ha och därmed inte heller skulle vilja betala för.

 2. Fredrik says:

  Du påstår att fusket är utbrett? Förklara gärna vad dina källor är i detta fall eftersom en snabb koll med Radiotjänst i Kiruna hade berättat för dig att över 90% faktiskt betalar tv-avgiften, så jag förstår att du inte har hela (c) med dig på detta motions-förslag…

 3. site admin says:

  Jag lever i en verklighet och umgås med många människor i alla åldrar. Min erfarenhet är att äldre människor betalar TV-avgiften i stor utsträckning, medan det bland studenterna i Lund är fler som låter bli än som betalar.

  Över 90% som betalar, intressant siffra, var har du fått tag i den? Och i så fall, 90% av vem? 90% av hushållen eller 90% av “de som har TV”?

 4. Pingback: Linander tycker! » Avskaffa TV-avgiften

 5. Ulf P says:

  Du pegar po nått såmm ente fungerar mä TV-lisensen men hammnar snitt. De e PPV såmm ska jälla all TV så vi får ner TV-tittandet å TV:s passivisering å makkt över männskorna i vårt samhelle. De e TV:s makkt såmm e nö ti å gå ner, mög samma vikken finansieringsform såmm brugas!

 6. site admin says:

  Ulf, jag håller med dig såtillvida att det säkert hade varit av godo om många människor valt att titta mindre på TV. Men det är knappast en politisk uppgift att få ner TV-tittandet, överhuvudtaget har jag svårt att se hur det skulle gå till. Om vi så la ner hela SVT så finns det hundratals andra kanaler att titta på som inte svenska politiker kan göra det minsta åt (och inte ska kunna).

 7. Pingback: Hultins tankegång

Leave a Reply

Your email address will not be published.