Avdrag för friskvård för egenföretagare

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enskilda företagares möjlighet att göra avdrag för friskvård.

Motivering

De små och medelstora företagen kommer till stor del att stå för framtidens arbetskraftsutbud och därför är det viktigt med insatser som underlättar verksamheten. Många företag satsar mycket på sina medarbetares hälsa, bl.a. kan det handla om att ekonomiskt ge möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter. Om en person mår bra, rör på sig och tänker på hälsan går arbetet också lättare, vilket ofta innebär bättre utveckling på arbetet och arbetsplatsen.

Idag finns möjligheten att göra avdrag för anställdas friskvård. Även ägaren av ett aktiebolag får, om denne är anställd, göra avdrag för sin egen friskvård, men om ägaren driver en enskild firma kan detta avdrag inte göras. Det är inte rimligt att det är en sådan skillnad mellan aktiebolagsform och andra företagsformer som handelsbolag, enskild firma och kommanditbolag. Samma regel borde gälla för samtliga bolagsformer.

Vi behöver många företag i vårt land och vi behöver många som vill starta, utveckla och satsa på företagandet. Regeringen har gjort många goda insatser för detta och det har lagts mycket tyngd vid arbetet vad gäller regelförenklingar och skattefrågor. Nu behövs en förenkling göras även i denna fråga. Det behövs en lagstiftning som likställer företagsformer vad gäller möjligheten att göra avdrag för friskvård.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Annie Johansson (C)
Johan Linander (C)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

One Response to Avdrag för friskvård för egenföretagare

  1. Carina Lätt says:

    Hej, blir så förvånad! Håller med er, detta vore en självklarhet.

    mvh

    Carina Lätt
    Enskild näringsidkare

Leave a Reply

Your email address will not be published.