”Vi ska utforma rättspolitiken för nästa årtionde”

Johan Linander, rättspolitisk talesman för Centerpartiet och distriktsordförande för Centerpartiet i Skåne om Allians för Sveriges tio reformarbetsgrupper:

”Vi ska utforma rättspolitiken för nästa årtionde”

Idag har de fyra partiledarna Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund presenterat Allians för Sveriges reformarbetsgrupper inför valet 2010. För att ytterligare utveckla, fördjupa och bredda vår politik tillsätts arbetsgrupperna med sikte på nästa mandatperiod 2010-2014. Grupperna ska arbeta fram alliansgemensam politik som kommer att ligga till grund för det gemensamma valmanifest som Allians för Sverige ska möta väljarna med i valet nästa år.

– Det är ett stort och viktigt uppdrag att få representera Centerpartiet i den rättspolitiska arbetsgruppen som leds av justitieminister Beatrice Ask. Min prioritering kommer att ligga på att skapa ett tryggare samhälle med en betydligt lägre brottslighet än vad vi har idag i Sverige, särskilt med inriktning på att minska ungdomsbrottsligheten.

– Linander, Ask och Johan Pehrson (Fp) är kvar sedan den rättspolitiska arbetsgruppen inför valet 2006. Ny är Inger Davidsson (Kd) som ersatt Peter Althin. Jag är övertygad om att vi kommer att ha ett lika bra samarbete nu som vi hade för fyra år sedan. Vi kom fram till en lång rad förbättringsåtgärder för rättsväsendet och det mesta är nu genomfört eller på väg att genomföras, menar Johan Linander.

– Utöver trygghetsfrågorna så kommer jag att betona balansen mellan brottsbekämpande åtgärder och skyddet av den personliga integriteten. Som enda skånska centerpartist så kommer jag givetvis också att lyfta våra skånska perspektiv, t.ex. den särskilda problematiken på Rosengård och smugglingsbrotten som begås i mycket större utsträckning i Skåne än i övriga landet, avslutar Johan Linander.

Christer Nylander (Fp) och Lars Lindblad (M) är övriga två skåningar som finns med i någon av de tio reformarbetsgrupperna.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

10 Responses to ”Vi ska utforma rättspolitiken för nästa årtionde”

 1. profanum_vulgus says:

  Ska ni göra något med rättssäkerheten då?

 2. “Ett starkt skydd för individens integritet och rättssäkerhet

  Den snabba utvecklingen av ny teknik har skapat nya utmaningar när det gäller den personliga integriteten. Helt nya möjligheter har skapats för privatpersoner, företag och myndigheter att lagra, kartlägga och sprida information samt en ökad möjlighet till övervakning med hjälp av till exempel kamera, mobiltelefon eller gps. Därtill förekommer i dag förtal, hot och mobbning allt oftare på Internet. Vilka insatser krävs för att stärka individens integritet och rättssäkerhet där denna idag riskerar att urholkas?”

 3. “Helt nya möjligheter har skapats för privatpersoner, företag och myndigheter att lagra, kartlägga och sprida information samt en ökad möjlighet till övervakning[…]”
  Men man måste kanske inte använda alla möjligheter?

  “Vilka insatser krävs för att stärka individens integritet och rättssäkerhet där denna idag riskerar att urholkas?”

  Ett sätt känner du ju redan till Johan. Låt oppositionens reservation gå igenom imorgon, så får vi mer tid på oss att lösa dessa förstärkningar av individens integritet och rättssäkerhet.

  Men det kanske bara är fina formuleringar?

 4. profanum_vulgus says:

  Jag menar rättssäkerheten i brottmål, att oskyldiga döms, t.ex. att komma tillrätta med bevisvärderingen av utsagor (som är helt horribelt i en rättsstat, precis samma metod användes under häxprocesserna på samma sätt). Det har ju gått tre år sedan JK:s rättssäkerhetsprojekt och fortfarande har inget gjorts.

 5. Leffe says:

  Vilket snömos.

  Rättssäkerhet betyder vanligen skydd för individen mot övergrepp från staten.

  Hur övervakning med hjälp av GPS går till får du gärna försöka förklara. GPS är ett system för positionsbestämning, dvs. att ta reda på var man själv befinner sig i förhållande till ett antal satelliter.

  Vill ni inskränka individers och företags rätt att använda mobiltelefoner och kameror också, eller hur ska man tolka skrivningen i den delen?

  När jag läser arbetsprogrammet ser jag bara “mer av samma” samt floskler av den typen som du häver ur dig ovan. Ganska trist, känns det som. Övertyga mig gärna om att jag har fel.

 6. Markus, jag kommer att rösta för alla de förbättringar av signalspaningen som finns i propositionen. Oppositionen har bl.a. motionerat om att fler myndigheter ska få ge FRA uppdrag, för övrigt vill de också ha signalspaning i kabel men det passar väl bra just nu att låtsas vara motståndare.

  Profanum, det finns säkert mer att göra vad gäller oskyldigt dömda, men att det skulle vara så illa som JK påstod för ca tre år sedan anser jag fortfarande inte. I vårt uppdrag ligger också att ta fram åtgärder för att öka förtroendet för domstolarna: “Människor ska kunna känna förtroende för domare och domstolars oberoende. Dömandet måste alltid präglas av opartiskhet, förutsägbarhet och likabehandling.”

  Leffe, det är klart att det blir lite “självklarheter” när man ska uttrycka sig kort. Vad gäller GPS och mobiler så finns det redan exempel på att arbetsgivare kontrollerar var anställda är utan deras vetskap, genom mobiler och GPS. Behövs det lagstiftning för att hindra detta?

  När du skriver att GPS är ett system för “att ta reda på var man själv befinner sig” så är det något naivt. Problemet är knappast att man själv vet var man är, utan att andra kontrollerar var man är.

  Är det “floskler” att ta fram förslag för att öka andelen uppklarade brott, för att minska handläggningstiderna, att minska risken för återfall i brott, att renodla åklagarnas arbetsuppgifter osv?

 7. Leffe says:

  Det kanske inte är floskler, men det är rimligen självklarheter att er uppgift är att leverera förslag på effektiviseringar – även om jag trots att du suttit i JuU i två mandatperioder (eller är det mer?) inte har minns att du levererat något sådant förslag som jag uppmärksammat, varken i opposition eller som stöd till regeringen. Har du något exempel?

  Som det ser ut just nu (i Alliansens Sverige) så verkar anmälningarna av brott stiga snabbare än uppklarningen (även om den senare också ökar, men för sakta). Så just nu går statistiken över andelen uppklarade brott åt fel håll. Känns det bra? Tar du på dig ansvar för det?

  På vilket sätt vill du/ni byta den trenden? Fler poliser (och kanske framförallt fler yngre och mer arbetssugna poliser i stället för gamla och trötta) lär ju leda till ännu fler anmälningar och ännu sämre statistik när det gäller uppklarningsandel.

  På sätt och vis är det rätt märkligt att det gäng som ska sitta i den här alliansgruppen inte lägger förslagen på en gång i stället för att vänta till nästa mandatperiod. Varför ska vi behöva vänta flera år på att era fantastiska förslag förverkligas?

  GPS kan inte användas för övervakning – en GPS är en mottagare och inte en sändare. Den kan därför endast ta emot tidskoder från satelliterna, inte sända någon information. Däremot kan mobiltelefoner och andra bärbara datorer med radiosändare (med eller utan GPS) användas för övervakning. Liksom de kan användas för att ringa till och fråga var bäraren befinner sig. De kan även stängas av. Information om hur en mobiltelefon fungerar brukar finnas i bruksanvisningen. Det känns kanske inte helt nödvändigt med en riksdagsbehandling av den frågan?

  Ytterligare och särskild lagstiftning om integritetsskydd på arbetsmarknaden tror jag inte behövs. På arbetsmarknaden bör man väl (i linje med svensk tradition) i stället reglera förhållandet mellan arbetsgivare och anställd genom avtal? Eller har alliansen släppt den svenska modellen? Det är i sådana fall en riktig nyhet!

  Förlåt ,jag kunde inte låta bli… ni är trots dessa brister ändå det vassaste alternativet, inte minst på rättsområdet. Men ni kan bli ännu bättre.

 8. profanum_vulgus says:

  Linander:
  Vad har ni tagit fram för underlag för att det inte skulle vara så illa som JK påstod (han angav ju ingen nivå så det är konstigt att kunna ha en annan åsikt av nivån).
  Kan du berätta för mig hur trovärdighetsbedömningar kan vara förutsägbara? Domstolarna har ju snart använt alla adjektiv som finns om en utsaga som bevis på att den är sann. Från början så användes den här bevisföringen enbart i sexualbrottsmål, men nu har den smittat av sig till mängder av mål. Jag träffade en 20-åring som dömts för mord enbart på trovärdighetsbedömning, alltså ord mot ord (troligen fanns det inte ens något mord).
  Trots att domstolarna anser att utsageanalys kan uppnå utom rimligt tvivel så används det aldrig i tvistemål där överviktsprincipen gäller. Du kan ju tänka dig om jag påstod att du lånat en miljon av mig utan att betala tillbaka och sedan skulle en domstol avgöra saken på vem de tyckte lät mest trovärdig när du och jag pratade. Skulle du tycka att det var förutsägbart?

  LÄS uppsatsen jag länkade till (den rör dock enbart våldtäktsmål). Men den beskriver också hur osäkra utsageanalyser är, särskilt när de utförs av lekmän (vilket domare och nämndemän är på det området).

  Jag fattar faktiskt inte hur man kan anse att det skulle vara en rättssäker bevisvärdering.

 9. frekar06 says:

  Som jag ser det är ett sjunkande förtroende det största problemet för polis och rättsväsende. Jag kan bara gå till mig själv och konstatera att mitt förtroende för rättsväsendet är allvarligt skadat efter de senaste turerna i Pirate Bay rättegången (jag tänker då på alla de misstankar som finns om jäv mot olika domare), den senaste tidens avslöjande om stora brister i samband med helikopter rånet som exempelvis att polisen i Stockholm medvetet verkar sabotera Rikskrims utredning och att polisens helikoptrar inte var bättre bevakade, brister som för mig är oacceptabla. Sen har vi då turerna kring fallet Johan där det blir allt mer tydligt att utredningen mot poliserna som misshandlade Johan till döds hade mycket stora brister. Hur långt ska det behöva gå innan vi får en ändring på systemet med att polisen utreder sig själva? Sådant hör hemma i helt andra länder än i ett rättssamhälle som Sverige! Vi kan när som helst bli anmälda och fällda i Europadomstolen pga. vårt system med att polisen utreder sig själva då de konstaterat att detta strider mot Europakonventionen!

Leave a Reply

Your email address will not be published.