Kompromiss tycks vara klar om Telekompaketet

Jag har sett ett kompromissförslag om Telekompaketet men om det är det som nu tycks ha vunnit gehör vet jag inte. Det är svårt att utläsa av det korta som man bland annat kan läsa på aftonbladet.se.

Tre slutsatser kan man dock dra.

För det första är det bra att vi får fram ett Telekompaket som förbättrar konkurrensen mellan operatörerna och stärker konsumenternas inflytande.

För det andra är det bra för fransmännen att de inte ska kunna bli avstängda från Internet utan rättslig prövning (vad jag förstår uttrycks det “rättslig prövning” och inte “domstolsprövning”), för oss i Sverige gör det ingen skillnad vad gäller avstängningar, det skulle inte vara möjligt ändå.

För det tredje så kan man utgå från att även kompromissen får kritik. Det finns alltid de som skulle vilja ha tydligare skrivningar, starkare avståndstaganden och bättre formuleringar. Det finns alltid de som försöker vinna politiska poänger på att inte acceptera en kompromiss.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.