Ingen bra C-dag 1

Visst ska de politiska ungdomsförbunden vara lite “vildare” än moderpartierna och våga utmana de politiska “sanningarna”. Men idag tycker jag att Centerpartiets Ungdomsförbund, där jag själv satt i förbundsstyrelsen för inte så hemskt många år sedan, har tagit ett dåligt beslut på okunnig grund.

Det handlar om deras stämmobeslut om att jobba för att sexköpslagen ska avskaffas. Jag har inte pratat med någon som varit där och lyssnat på eller deltagit i debatten, utan bara läst om det i media. Det stora argumentet i diskussionen tycks ha varit att “trafficking ökat sedan lagen infördes”.

Det ger inte direkt ett intryck av att argumentationen varit på så hög kunskapsnivå. Sexköpslagen antogs 1998 och trädde i kraft 1/1-99. Vad visste vi om trafficking 1998/1999? Att det fanns kan vi nog vara ganska säkra på, men på vilken nivå det förekom kan varken CUF:arna eller någon annan svara på. Allmänhetens kunskap om trafficking vill jag påstå låg mycket nära noll. Det var först med Lukas Moodysons Lilja 4-ever 2002 som trafficking blev allmänt känt.

Lilja 4-ever handlar om ett verkligt fall, om litauiska Dangoule Rasalaite som 16 år gammal kom till Sverige 1999 och tvingades till prostitution. Efter drygt tre månaders helvete som sexslav flydde hon och tog sitt liv genom att hoppa från en bro i Malmö ner på motorvägen. Då blev det första traffickingfallet riktigt uppmärksammat i Sverige. Med andra ord efter det att sexköpslagen infördes.

Hur många traffickingoffer finns det i Sverige idag och är det fler eller färre än 1998? Ingen kan ge svaret, men visst kan det vara så att det är fler idag. Men det beror knappast på den svenska sexköpslagen utan på att trafficking för sexuella ändamål, och andra ändamål, tyvärr blivit vanligare i hela världen. Att vi i jämförelse med andra västeuropeiska länder har förhållandevis färre traffickingoffer i Sverige, tack vare sexköpslagen, kan vi dock vara ganska säkra på. Polisen talar om att Sverige ofta är ett transitland. Kvinnorna kommer först till Sverige men flyttas sedan till andra länder eftersom det är enklare och “ofarligare” att sälja dem där.

CUF har alltså tagit ett dåligt beslut byggt på okunskap om hur verkligheten ser ut. Tråkigt.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

16 Responses to Ingen bra C-dag 1

 1. Björn says:

  Problemet är förstås 1) prostitution har inte försvunnit, den har gått under jorden och 2) de prostituerade har fått mindre rättsskydd än innan sexköpslagen. Krasst uttryckt kan man säga att sexköpslagen har utlämnat de prostituerade till Hells Angels. Så CUF har helt rätt.

 2. Dessutom läste jag idag att sexköpandet i Norge tagit fart igen. Minskningen efter lagstiftningen var tillfällig.

 3. Uffe says:

  Jag är inte så övertygad att sexköpslagen behövs. Visst har det argumenterats för den, men jag kan inte dra mig till minnes att jag hört någon annan än politiker och feminister argumentera för den.

  Den ende jag minns att jag hört argumentera mot den är http://www.isabellalund.com. Det är kanske inte så konstigt att en sexarbetare argumenterar mot sexköpslagen, men jag tycker trots allt att hon har ett antal bra argument, som tex att det inte gjorts någon opartisk utredning om lagen behövs eller inte och att många av argumenten för lagen har varit åsikter eller åsiktsbaserade (taget ur minnet).

 4. Jag tycker att CUF:s ställningstagande är dåligt på många sätt, men det jag vände mig mot främst i mitt inlägg är argumentet att trafficking har ökat. Det är omöjligt att säga om det har ökat och även om det skulle kunna fastställas att vi idag har fler traffickingoffer i Sverige än för 10 år sedan så finns det många andra faktorer bakom som man inte kan bortse ifrån.

  Från polisens sida, som jobbar specifikt mot trafficking, så säger de att färre sexslavar hålls i Sverige i jämförelse med andra västeuropeiska länder eftersom Sverige är ett “besvärligt land att jobba i”.

 5. Björn says:

  Trafficking är ett brott för att tillgodose “besvärliga” marknader. Så, trots att det inte gjorts några riktiga undersökningar om det eftersom det inte tycks vara kurant att vetenskapligt pröva sexköpslagens effekter (Nya Zealand har gjort en undersökning som går helt emot föreställningarna om sexköpslagen, men den undersökningen kommer oftast inte upp i den svenska debatten).

  Så, man får gissa sig fram antar jag, och använda bondförnuftet. Om man är beredd att köpa sex, och om man är medveten om det sociala stigmat som ett gripande för sexköp medför, så går man till Hells Angels-ägda bordeller där risken för att de prostituerade ringer polisen är minimal.

  Därmed har gatuprostitutionen minskat i Sverige. Det är sant. Men som socialstyrelsens rapport från 2007 visade så har själva prostitutionen inte minskat. Den tar sig bara andra vägar. Och den medför att de prostituerade tar större risker med “kunder” som de annars kanske skulle ha vägrat befatta sig med. Och de söker andra osäkrare marknadsföringskanaler där deras ofta välutvecklade “sjätte sinne” inte får chans att verka.

  Därmed motverkar sexköpslagen sitt uppgivna syfte, att hjälpa och skydda prostituerade. Tvärt om gör det prostituerade mera utsatta, och mera i farozonen. Och Iljas kan smugglas in av traffickingligor till lägenhetsbordeller i storstäderna till en miljö som är betydligt svårare att komma åt. Du har ju nu inte en situation där en polisiär informationskanal mellan prostituerade som inte är rädda för polisen och samhället i stort ger tips och information om den här typen av saker.

  Och därmed syns inte lägenhetsbordellerna som drivs av Hells Angels i statistiken lika mycket. Men de finns där, tro inget annat, och de upplever nog ett uppsving efter sexköpslagens införande.

 6. Leo says:

  Hej Johan!
  Jag uppmanar dig att läsa min och Hanna Wagenius motioner som var förgrunden till förslaget under stämman så kanske du förstår bättre.

 7. Björn, du skriver mycket om Hells Angels-ägda bordeller. Att de finns inom många (alla?) sektorer där det går att tjäna pengar är nog klart, men något som kallats Hells Angels-ägda bordeller har jag aldrig hört talas om.

  Att det är de prostituerade som själva ringer polisen är ytterligt ovanligt oavsett vem som “äger bordellen”.

  Att gatuprostitutionen ändrats till kontakter via Internet är alldeles tydligt. Till viss del beror det säkert på vår sexköpslag, men med Internets inträde i alla hem så är jag säker på att förändringen gått i den riktningen även utan sexköpslagen.

  Sexköpslagen har som syfte att minska prostitutionen och därmed hjälpa prostituerade (de själva tycker säkert inte det är hjälp när de vill ha kunder för att finansiera sitt missbruk), men den har också ett annat syfte. Att det helt enkelt ska vara olagligt att köpa sexuella tjänster.

  Jag har skrivit det förut och kan skriva det igen, oavsett om det går att visa eller inte att prostituerade totalt sett hjälps av sexköpslagen så vill jag ha den kvar eftersom jag anser att det ska vara olagligt att köpa sig rätten att utnyttja en annan människa sexuellt. Att prata om de prostituerades fria vilja är att gå på myten om den lyckliga horan, Pretty Woman är en film och inget annat.

  Med fler som efterfrågar prostitution (man får anta att olagligheten gör att färre köper sex) så kommer också fler kvinnor att hamna i prostitution och fler kommer att göra det utan att vilja det.

  Leo, var hittar jag era motioner?

 8. Björn says:

  Ah, “lyckliga horan”-argumentet. Ska du inte fråga mig om jag vill att min dotter ska ägna sig åt det också? Nu har jag förstås ingen dotter, så då kan du anklaga mig för att vara en torsk. Det är så “debatten” brukar fortgå.

  Jag vet inte om människor är lyckliga eller olyckliga. Är ICA-biträdet lycklig? Om hon inte är det, ska då ICA-biträden förbjudas att sälja smör till dig? Ska du bli kriminell om du betalar för att ICA-handlaren använder kassörskans rygg, armar, axlar och huvud?

  Ditt motargument säger att det är sexet som är problemet för dig. Du vill skilja på god sex och dålig sex. Du vill att din definition av vad som är god sex ska vara rådande, och att andra definitioner av sex ska vara förbjudna. Det är moralism.

 9. Björn says:

  Tillägg: Fram till 1972 var den typen av sex som jag vill ägna mig åt nog för att få mig klassad som psykiskt sjuk. Det var en sjukskrivningsbar åkomma att jag ville ha sex med män. På den tiden fanns det goda riksdagsmän som tyckte så synd om oss stackars homosexuella att de ville skydda och vårda oss till den grad att vi blev klassade som arbetsinkababla sjuklingar när vi ville ha lite rajtantajtan med personer av samma kön.

  Numera är det få riksdagsmän som tänker så. Åtminstone en förutfattad mening baserad på moralistiskt godtycke har försvunnit. Tack och lov. Riksdagsmännen slutade lägga sig i den delen av den privata sfären, så länge den delen av den privata sfären inte skadade en annan människa.

  Nu kommer du ju att säga att “prostituerade skadas av att sälja sex” och jag säger – upp till bevis om det. Gör en riktig vetenskaplig undersökning. Lyssna på vad de prostituerade säger, för en gångs skull. De har en något annan bild än den du vill förmedla.

 10. Leo says:

  Här är min:
  http://cuf.se/Document.aspx?id=280
  och Hannas:
  http://cuf.se/Document.aspx?id=281

  Här är klippet från rapport när Hanna förklarar varför:
  http://svtplay.se/v/1542080/cuf_vill_tillata_sexhandel

 11. Erik says:

  Sexköpslagen har som syfte att minska prostitutionen och därmed hjälpa prostituerade (de själva tycker säkert inte det är hjälp när de vill ha kunder för att finansiera sitt missbruk), men den har också ett annat syfte. Att det helt enkelt ska vara olagligt att köpa sexuella tjänster.

  Jag har skrivit det förut och kan skriva det igen, oavsett om det går att visa eller inte att prostituerade totalt sett hjälps av sexköpslagen så vill jag ha den kvar eftersom jag anser att det ska vara olagligt att köpa sig rätten att utnyttja en annan människa sexuellt. Att prata om de prostituerades fria vilja är att gå på myten om den lyckliga horan, Pretty Woman är en film och inget annat.

  Det låter på dig som om alla prostituerade är det för att finansiera missbruk. Det kanske är så, men jag är skeptisk till att det skulle gälla alla som inte är under direkt tvång. Oavsett vilket så borde väl samhället ställa upp med resurser för att hjälpa människor med missbruk, psykologiska problem etc istället för att tvinga dem att gömma sin verksamhet undan all insyn? Istället för att staten bestämmer att ingen människa frivilligt kan välja att bli prostituerad och trivas med det, så kan väl staten ge de resurser som krävs för att hjälpa människor med problem, och sen kan de som inte har problem få välja själva vad de är villiga att göra för pengar.

  Sen undrar jag varför porraktörer inte räknas som prostituerade? Det finns ju liksom ingen logik i statsmoralen… Egentligen agerar staten med så låg moral att det skrämmer.

 12. Björn, hävdar du att det finns en stor andel lyckliga horor som säljer sex för att de så gärna vill? Eller hävdar du bara att “lyckliga horan”-argumentet inte är bra för att du inte kan besvara det?

  Varför skulle jag fråga om du skulle vilja att din dotter skulle sälja sex eller anklaga dig för att vara torsk? Vad är det för sorts argument?

  Att jämföra ICA-kassörskans jobb med att sälja sex är osmakligt. För mig är sex något mer speciellt än så.

  Vadå god sex och dålig sex? Varför påstår du att jag vill “att andra definitioner av sex ska vara förbjudna”? Ännu värre blir det när du blandar in din egen homosexualitet och gör liknelser med att vara för sexköpslagen skulle vara som att vilja sjukdomsklassa homosexualitet. Trams, det har ingenting med den här diskussionen att göra.

  Just nu håller sexualköpslagen på att utvärderas så den vetenskapliga undersökning som du efterfrågar pågår redan. Det har jag själv varit med och beslutat om och det ska bli mycket intressant att ta del av resultatet.

  Jag är alldeles övertygad om att du Björn och förmodligen alla andra som läser det här inte har träffat så många prostituerade, f.d. prostituerade, narkomaner, socialarbetare som jobbar med prostituerade osv som jag.

  Den bild jag fått, inte minst av de som lyckats lämna prostitutionen, är att det är en grym, hänsynslös verksamhet som vi talar om. Tjejerna, och även killarna, som säljer sex är i mycket hög utsträckning missbrukare. Tjejerna har ganska ofta pojkvän som också är missbrukare, så hon finansierar bådas missbruk med att sälja sex. En alldeles fruktansvärt hög andel av de prostituerade har blivit utnyttjade sexuellt under sin barndom. Nästan alla har någon gång våldtagits när de sålt sex.

  Att samhället inte lyckas hjälpa dessa personer betyder inte att vi ska acceptera att män, för det är nästan uteslutande män, utnyttjar dessa utsatta personers situation genom att köpa sex.

  Du kallar det för moralism, jag kallar det för moral och varför skulle jag skämmas över det? Jag anser inte att människors utsatta situation ska få utnyttjas bara för någon har pengar till att göra det. Skulle det handla om hjälp så får de gärna skänka pengarna till den prostituerade.

  Leo, det finns mycket i era motioner som jag skulle kunna kommentera, men jag väljer en sak i varje motion. Du skriver om människans fria val. Hitta en f.d. prostituerad som nu i efterhand tycker att hon hade ett fritt val och som skulle valt att bli prostituerad om hon fått leva om sitt liv. Tycker du även att det ska vara ett fritt val att missbruka t.ex. heroin? Ska det vara ett fritt val att sälja en njure?

  Hanna skriver bland annat i sin motion att: “Antalet hallickar verkar också ha ökat sedan införandet av lagen, vilket tyder på att allt fler traffickingoffer befinner sig i branschen.”

  Detta kanske förklarar hennes felaktiga slutsatser om trafficking. För att en prostituerad har en hallick betyder det inte att hon är utsatt för trafficking. Det är inte så ovanligt att prostituerade frivilligt eller ofrivilligt har en hallick för att organisera prostitutionen, men hon är inte ett offer för trafficking av den anledningen.

  Erik, det finns mycket få undersökningar som är tillförlitliga, men pratar man med de som jobbar ute på fältet med att hjälpa prostituerade så får man veta att en mycket, mycket stor andel är missbrukare. Ofta är det också så att så länge som de lyckas finansiera sitt missbruk genom prostitution så söker de inte hjälp.

  Definitionen av sexköp är att en part betalar en annan part för sexuella tjänster. Porraktörer betalar förmodligen inte varandra. Men om en person köper sex av en annan person och samtidigt spelar in, så betyder inte “amatörfilmen” att det inte har varit fråga om ett olagligt sexköp.

  När det gäller din länk om vapenförsäljning så kan jag bara hålla med dig. På tal om CUF-motioner så har jag en gång i tiden motionerat och argumenterat för att Sverige helt skulle upphöra med vapenexport. Riktigt så kategorisk är jag inte numera.

 13. Erik says:

  Erik, det finns mycket få undersökningar som är tillförlitliga, men pratar man med de som jobbar ute på fältet med att hjälpa prostituerade så får man veta att en mycket, mycket stor andel är missbrukare. Ofta är det också så att så länge som de lyckas finansiera sitt missbruk genom prostitution så söker de inte hjälp.

  Jag tvivlar inte på att detta gäller många, men det blir knappast lättare för samhället att nå fram med hjälp till de som behöver genom att få dem att gömma sig.

  Att jämföra ICA-kassörskans jobb med att sälja sex är osmakligt. För mig är sex något mer speciellt än så.

  För dig och antagligen för de allra flesta så är sex något mer speciellt än så, men får de som har en annan syn inte ha det? Fokus borde väl ändå ligga helt på att hjälpa människor som behöver hjälp, inte att staten bestämmer att det inte kan finnas människor som har en annorlunda syn på sex än vad de flesta har?

  När det gäller missbruksproblem så kanske vi ska lära oss något av bl a Schweiz och Portugal, som faktiskt har lyckats göra något åt problemen istället för att använda den fullständigt verkningslösa amerikanska taktiken (om än med kortare straff i Sverige). Men i den frågan är ju Sveriges politiker så rigida att ni lär väl vägra ta lärdom av andras erfarenheter om det strider mot den uppfattningen ni redan har.

 14. z999 says:

  Jag håller med Erik här, bland annat. Jag påverkades också av vad Björn skrev om homosexualitet och hur staten har hanterat det. Jag anser att om två vuxna människor bestämt sig för att ha sex med varann så får staten hålla sig utanför och detta borde vara en princip som överskuggar problemen med prostitution. Tramset med att kvinnan skulle vara i något beroendeläge köper jag inte, det är alldeles för flytande och luddigt för att ha som argument för lagstiftning. Vi har och har haft lagar om homosexualitet som säkerligen präglas av en stor portion inre moralkänslor och inte är något objektivt rätt, man ska komma ihåg att lagarna stiftas av människor och makten är faktiskt inte sanktionerad av Gud som vissa tycks tro. Vill man komma åt prostitution får man göra det på annat sätt. Enda gången som jag kan tänka mig att staten har någon rätt lägga sig i vuxna människors sexualliv är vid sexuellt tvång (våldtäkt) och när gifta människor är otrogna och begår kontraktsbrott.

 15. Björn says:

  “Blandar in din egen homosexualitet” säger du med harm, och påstår att det inte har något med saken att göra.

  Självklart är det en direkt parallell där riksdagmän som du hade bestämt sig för att en viss typ av sexualitet är hemsk och förfärlig och måste motverkas.

  Du kanske inte gillar jämförelsen eftersom du då måste tänka ett varv till. Jag har ingenting mot att ta upp det, även om det är obehagligt för dig. Den tidens riksdagsmän ansåg säkert att lagstiftning måste vara normerande, och de ville ha signalpolitik som skulle tala om hur samhället ska se ut.

  Och vi fick en situation där personer som jag klassades som sinnessjuka därför att “sex var något finare” än så. Precis som fallet är med prostituerade idag. För trettio år sedan var homosexuella mera föraktade och bespottade än prostituerade.

  Då var det förenat med stor skam och fara att vara homosexuell. Vi hamnade i stor fara när vi ville leva ut våra läggningar. Att komma ut som bög eller flata ledde till att vi fördömdes och föraktades. Våra föräldrar tog avstånd från oss. Våra vänner övergav oss. Orterna där vi bodde spottade efter oss. Vi hamnade i beroendeställning till personer som kanske inte alls var bra för oss.

  Vi hamnade på svartkrogar och och i farliga miljöer. Vi behöver bara gå tillbaka till 1990-talet när det var flera uppmärksammade mord på homosexuella där en del av försvaret var att “bögen hade flörtat med gärningsmannen”, och att det var en förmildrande omständighet att beakta. Jag kan bara hänvisa till Johan Hiltons bok “No tears for queers” för en genomgång av rättsläget.

  Prostituerade riskerade visst misshandel och dåliga kunder, då som nu, men för femtio år sedan var det helt okay att döda oss – även i Sverige. Homosexuella har kommit dit vi är nu, men de prostituerade är kvar där de alltid varit – i den signalpolitiska och moralistiska gråzonen, och du gör dig till ett instrument för denna signalpolitik och denna moralism.

  Så, situationen för prostituerade är en direkt parallell med homosexuellas situation förr i tiden. Skillnaden är att objektet för transaktionen ser lite annorlunda ut. Istället för att objektet är “samma kön” så är objektet pengar. De prostituerade befinner sig där vi homosexuella befann oss förut. De är fortfarande föraktade, bespottade, avskydda – och ingen behöver lyssna på deras version.

  Hur folk väljer att ha sex, så länge det är frivilligt, är inte något som jag har med att göra. Och det är inget du har med att göra (i ännu högra grad såsom riksdagsman), så länge det inte skadar någon av dem som deltar i utövandet. Där måste gränsen gå. Du får helt enkelt tygla din iver att sätta din morals prägel på samhället, och verka för att lagstiftningen är neutral och liberal.

 16. Erik, även i länder utan sexköpslagen så har det blivit vanligare med sexköpskontakter via Internet istället för “på gatan”. Så de “gömda” prostituerade skulle vi ha även utan sexköpslagen.

  Ni som förespråkar legalisering av droger hittar alltid någon utvärdering som passar syftet, men det finns annan forskning som visar på motsatsen. Att samhället skulle säga att det är okej att använda heroin och andra droger är helt fel väg att gå, på samma sätt tycker jag att det är fel att tillåta sexköp. Moral, visst, vi har många lagar som bygger på moral. Vi tillåter inte att en människa tar livet av en annan, vi tillåter inte organförsäljning osv. Moral, visst, men vi behöver moral i samhället och det finns på många sätt i vår lagstiftning.

  z999, tror du verkligen inte på att prostituerade kvinnor är i beroendeläge? Det finns nästan inga prostituerade som inte styrs av någon man (eller kvinna) som tar en del av pengarna. Det handlar inte om fria entreprenörer som tjänar sina pengar, hela prostitutionsbranschen är genomsyrad av kriminella som tjänar pengar på kvinnorna. Och påstå inte att det beror på vår sexköpslag för så ser det ut även i andra länder som inte har något sexköpsförbud.

  Björn, jag köper överhuvudtaget inte ditt resonemang om att prostitution skulle vara en typ av sexualitet.Det handlar inte om ett sätt att ha sex jämförbart med homosexualitet, heterosexualitet, bisexualitet eller kanske att vilja ha sex med flera samtidigt.

  Att jämföra de prostituerade med en gammal syn på homosexualitet är lika främmande. Ett försök till retorik som inte går hem. Hade du åtminstone jämfört sexköparna så hade det varit lite lättare att förstå. De är föraktade, bespottade och avskydda, inte de prostituerade. Tvärtom tror jag att folk verkligen vill att prostituerade ska få hjälp att komma ur prostitutionen.

  Skulle det vara något fel på att lagstiftningen är normerande? Inte alls, så fungerar lagstiftningen. Vi säger att vissa saker inte ska vara tillåtna och då ska folk inte göra det, dvs normerande. Om det sedan finns folk som överträder det så betyder det inte att vi inte ska ha kvar lagstiftningen.

  Vi har hastighetsgränser men folk kör för fort ändå, det betyder inte att vi ska ta bort hastighetsbegränsningen. Vi har förbud mot att jobba svart, men det gör folk ändå. Vi vill ändå inte ta bort lagen.

  Sedan skriver du: “så länge det inte skadar någon av dem som deltar i utövandet”. Men det är ju precis det som är fallet. Det finns nog inte en enda f.d. prostituerad som inte anser att de tog skada av sin prostitution.

Leave a Reply

Your email address will not be published.